TROCHA MAGIE

Několik střípků z mé praxe, s nimiž se hodlám podělit..., ten kdo poznal, ví, co chci říci...
I. RUBRIKA PRO ZAČÍNAJÍCÍ:
pamatuji si, jak bylo to nepřehledné, zřejmě nikoho nespasím, ale třeba ukážu, že lze i jinak přemýšlet...
do začátku

II .SPECIÁLNÍ PROJEKTY NAVAZUJÍCÍ NA PRAXI VTAŽENOU DO ŽIVOTA
jde o věci, kdy rituál se protíná se životem, na to, co popsali jistě i jiní, můj velmi osobní pohled...

Povídání o temnotě
temnotou vše začíná, z ní byl zrozen život a k ní uchyluje se to, co chce býti zapomenuto... právě skrze ní člověk skládá své osobní zkoušky a buď projde nebo může uvíznout i napořád

hra světla a stínů

ozvěny z podsvětí

zapomenuté tváře

Všudepřítomný Hádes

Emoce ve službách záměru


III. KHEM
magie inspirovaná starým Egyptem

Khem jako inspiraceIV.  VŠE ostatní k magii
tedy komplet na mém blogu k tématu...
magick

Cesta osobní

Energie je jenom energie

Energie lapená do pasti...

finanční magie

Chtění bývá překážkou

Komplikace nemají v magii místo

OBJEKTIVNÍ contra INDIVIDUÁLNÍ

Změna, transformace

Snění

STRÁŽCE PRAHU

Věci nevypověditelné

Umění přijmout nepochopitelné...

Něco, co je i není

Menší esej o koncentraci

Co lze vědět...

Astrologie a magie

O nelpění

Úvahy o čase

A kráčet s osudem...

Pohled na magické

A vypadnout ze sítě osobního tažení

Příliš konkrétní představa o výsledku

Utopie není magicky bezpředmětná...

Tarot a magie