14.3.13

Intermezzo IV (8)

                                         
předchozí

Našla se oblast, ve které zájem můj stojí v protipólu se zájmem mého přítele z hlubin. Dříve nebo později k tomu dojít muselo. Dokud jsou bytosti od sebe vzdálené, jakékoli kolizi lze zabránit, čím více jsou si blízké, tím méně manévrovacího prostoru zbývá a pravděpodobnost střetu se zvětšuje… Při těsném kontaktu vyhnout se mu nelze, a tak nezbývá, než se buď pořádně vzdálit, anebo si zájmy vzájemně sladit. Shodou okolností ona oblast sporu pro mne představuje sen, za nímž si stojím navzdory pocitu, kdykoli se mi přiblíží a natahuji ruku, abych se jej dotkla … do dvou týdnů mrcha jedna nestálá se znovu rozplyne. Vždy si říkám, příště na tento trik neskočím, jenomže okouzlena jeho blízkosti natáhnu ruku, tak jo… a mizí. Nu, momentálně se nachází ve značně rozplynutém  stavu a já doufám, že v létě na mne jako zombie znovu nevyskočí, lákaje mne, tak pojď … .

Stojíme proti sobě, ač může to znít zvláštně, hledíme jeden druhému do očí skrze vrstvy a sféry, až se naše tváře téměř dotýkají. Ani jeden neuhýbáme pohledem. Oba víme, co chceme. On pochází ze světa ne mého, odněkud, kde já nejsem, nepatřím tam. Což je mi poslední dobou nepříliš taktně dáváno  najevo. Přijala jsem jej i vliv, který s ním přišel, a nechala postupně provázat se svým životem. Domluvili jsme se již kdysi, že udělá vše pro splnění a realizaci mého snu. Pomohl mi nastavit tok energie vedoucí k narovnání pokřiveného, odstřižení nakaženého, vytvoření nového.
Radost dělat s ním na čemkoli. Pravda, nejde o rychlé efekty, jenomže vykonané vyznačuje se stabilitou a trvanlivostí. Můj sen bere vážně, jak zjistila jsem, postupně jeho plněním se nabourávám do jeho světa. Jednou, viděla jsem ve snu samu sebe, jak se v nějakém tunelu snažím otevřít hrubé ocelové dveře, nešly…, tak jsem do nich začala kopat. Stál vedle, otočil mé tělo k sobě, dlouze se na mne zadíval a ptal se, kam se to chci dostat, zda si to vůbec uvědomuji, že bych se tam propadla přímo… do světa zapovězeného. 

Můj sen …, spojuje nás a také představuje bod, kvůli němuž se umíme nemilosrdně posekat. Přímou cestu mi zkomplikoval jejím dovedením ad absurdum, řekla jsem tehdy, ještě jednou a končím. Za tři roční období znovu pokus o prosazení varianty ad absurdum. Odmítla jsem jej natolik vehementně, že jsem si rozhodila tok energie, což se ve hmotné realitě odrazilo rozhozením imunitního systému. Vymyslel jinou cestu… tato by mi seděla se vším všudy. Po komunikaci a ověřování v délce dalších dvou ročních období, ji k mému velkému překvapení skutečně otevřel. Pustila jsem se po ní … Nezapomenutelné okamžiky vyznačující se intenzitou…, věřila jsem v realizaci, i když mne odváděl zpět… Na hmotné realitě šel celý projekt k ledu. Nabízel mi jiný vstup, vlezla jsem tam a povedlo se mi přiblížit příliš… Muselo to být zatraceně blízko, neb tak synchronizovanou akci vykopávání odtamtud s přímým dopadem do běžného života jsem ještě nezažila. Nečekala jsem, než mne popadne za límec…, vypadla jsem sama a pořádně za sebou třískla dveřmi. Nehleděl na můj hněv a jakoby nic, mi zase začal ukazovat jiný vstup.

Jeden by řekl, že vyrábíme ementál s dírami končícími daleko od středu. Rozhodla jsem se splnit si svůj sen po svém, bez nabourávání světa pro mne zavřených brán a dveří vykazujícího nepřátelské tendence, kdykoli se přiblížím. Zve-li mne někdo někam jen proto, aby mne mohl praštit, děkuji, nemám zájem. Použil menší trik, na nějž jsem skočila, a tak vznikla další díra v ementálu. Byla jsem dosti nazlobená, když jsem mu v podobě ultimáta buď já, nebo toto podivné lákadlo, dala nůž na krk. Mlčel a z očí mu lítaly blesky. Nad tím, jak úžasné má energie, když je rozezlen, jsem se přestala rozplývat, jakmile našel cestu, jak ten nůž hodit přede mne, až se zabodl do dřevěné desky stolu v běžné realitě. Pravda, ultimáta nesnáší. Ať se týkají čehokoli. Dobře to vím. Já zase začínám vykazovat známky nechuti ke světu, jenž odmítá mne přijmout. 

Kdysi naše rozpory rozmetaly dosti věcí v běžné realitě a my je potom museli nastavovat znovu. Zabralo to hodně času a energie. Po sporech zůstávaly nedořešené záležitosti. Dnes je situace jiná. Ani ten nůž, jak jej zabodl přede mne, mi nerozsekal nic jiného. Nejde o nůž jako takový, ten se objevil a trefil do místa, na něž jsem v běžné realitě nikterak neupozorňovala. Reakce na mojí akci Tam, prosákla přímo Zde. V jiných oblastech dokonce umíme spolupracovat bez zatahování oné nešťastné táhnoucí se záležitosti, bez výčitek a bojkotování dalšího. Máme sklony řešit problémy společně, kompromisem. Snad blížíme se k okamžiku, kdy objasní mi, k čemu ten ementál potřebuje, a domluvíme si pro mne přijatelné hloubení děr. Nakonec tento proces nemusím vázat na plnění mého snu. Bylo by logické, že bytost pomáhající s nastavením něčeho v mém světě, potřebuje zase naopak mé krátkodobé zásahy do světa svého.

Poté, co vytáhla jsem ten nůž…, jednal trochu autoritativně. Jenomže přitom úžasně roztočil vrstvy natolik, až vytvářely obrazce, připomínající 3D spirály. Neskutečně nádherná podívaná. Povedlo se mi vysvětlit, oč mi jde a co mi vadí. S tak trpělivým nasloucháním jsem se u nikoho jiného nesetkala. Následující den prožila jsem ve svém světě něco, o co jsem hodně stála. Okolnosti se seběhly samy do příznivé konstelace. Taktéž mne nesmírně dojal pokus nahradit mi můj nesplněný sen něčím jiným, méně dokonalým… Zvláštní atmosféra podtržená nesmírnou touhou a bylo jen na mne, zda beru či nikoli. Skutečný sen je možno zabít, nechat jej vykrvácet. Ale nikdy jej nic nenahradí…, vše bylo by jen replikou. Vážím si nabídky toho, co možné je. Fair doznání, více na skladě nemám, mohu dodat jen něco takového. Já zvolila raději nesplněný sen, než-li pokusit se jeho plnění imitovat.        

pokračování

7.3.13

Tarot keltských draků

Nedá se říci, že bych si jej zvolila, jestli někdo volil, tak tarot sám, jenž se mi nachomýtl do cesty skrze konzultace a posléze se u mne ocitl. Nejde o standardní tarot ... je trochu jiný, nejenom draky, ale i jinak postavenými živly. Hole reprezentují vzduch a meče oheň. Pomůcka, přehodím význam mečů a holí, platí jen někde ..., je to trochu nevyzpytatelná sada :)

Ústředním motivem je kontakt mezi člověkem, tím, co je hmotné, a drakem či draky, tedy tím, co je astrální, éterické, z jiného světa, to co není zaznamenáno běžnými smysly. Na vzájemné reakci postav, zda si lidé všímají draků nebo naopak jsou plně zaujatí sami sebou při řešení problémů, je vidět, nakolik dochází k souznění mezi těmito rozdílnými světy. Tarot je plný keltských symbolů, které na jednotlivých kartách nejenom dotvářejí atmosféru, ale pro znalce její význam posouvají do jiné roviny. Osobně při jejich výkladu preferuji děj, v němž se postavy ocitají ve vazbě na symboliku.

Než-li o tomto tarotu povídat, popíšu pár, alespoň z mého pohledu, odlišných karet. Jistě, najde se jich více.

 Mágem je zde žena, která čerpá nejenom z grimoáru, literatury, ale především tyto umí využít pro spojení se světem astrálním. Inspirace a magické pomůcky sloužící k navázání kontaktu, prohloubení spojení, jakož i ke stabilizaci kontaktů a jeho provázání na hmotu. Nelze si nepovšimnout, že pomůcky mají v sobě dračí symboliku. Tomu všemu dominuje její postava, právě na ní a její vůli záleží, jaký kontakt to bude a jak bude probíhat.
Draci kolem ní představují nejenom spleť bytostí vizuálně poznatelných, nýbrž i jejich hlasy vedou mága schopného naslouchat jím ..., pozná-li mág toto, knihy již nejsou tak důležité. Neb bere je jako inspiraci, sám vytváří si své postupy a rituály ..., nejde jen o opakování slov několik generací před ním opakovaných ... .
Keltské symboly lze najít na výšivce i špercích. Luna, spojení s nevědomou části, hůl s drakem nahrazuje caduceum ... .

 Velekněžka je pro mne kartou zavírací, právě ona určuje to, co je tajemstvím a není vhodné do toho v danou chvíli výkladem zasahovat. Zde je zahalená oparem tajemství a vyjeví jen to, co sama díky své síle a moudrosti uzná za vhodné.
Za ni stojící dva draci nejsou k případnému vetřelci příliš přátelští, potřebují, aby byli s ní ve spojení a do cesty vešlo jen to, co sami určují. Ona, ponořena do světa astrálního, ten hmotný až tak důležitý není, s ním ji spojuje jen hůl ukončená drakem. Na rozdíl od ATU I zde je půlměsíc na čele a v jiné poloze, doporučuji oba symboly srovnat a komparací lze dospět k zajímavým závěrům.
Koule v její ruce poukazuje na ponoření se do mimo i z pohledu časového. Není tak docela v reálném čase a prostore, draci ji zavedli do poněkud jiných sfér. Temný a bílý, oba aspekty polarity.
 

Zamilovaní přivádějí vykladače na rozhraní dvou různých světů. Vodní a pozemský drak, Každý z nich žije v jiném prostředí, potřebují jiné podmínky, vnímají jinak, přesto našli v sobě zalíbení a evidentně usilují o sblížení. Hluboký pohled z očí do očí, emoce třískají ..., prozatím neřeší otázky praktického soužití. Dříve nebo později ovšem tato otázka vyvstane. Je jeden z nich schopen přijmou prostředí toho druhého? Dokáží se lépe poznat a umět vyjít tomu druhému vstříc, až opadne opar první zamilovanosti? Půjdou každý svojí cestou, či se naučí potkávat na hranici, jíž budou postupně, pomalu stírat? Ustojí vzájemné rozdíly?
Podobné otázky se při pohledu na kartu přímo nabízí. Pro daný okamžik jde o souznění, ale karta nedává sama o sobě odpověď, jak toto bude dál. Tazatel ji najde v dalších kartách rozkladu.
Volavka a motýl, dva symboly, které vylučují automaticky se nabízející možnost jít od toho. Karta krásně zdůrazňuje aspekt volby. Kdo říká, že jsou možné jen dvě cesty?      

  

 Viselec se ve své situaci ocitl. Takový skok do propasti nedokončený, příliš krátké lano. A tak si tedy visí uprostřed propasti, kdy po stranách jej pozorují draci. Někteří zvesela, ve stylu no potěš, další zase udiveně, co jím to tam přistálo. Každopádně jeho nedokončený skok zaujal jejich pozornost. Vypadá to, že mají společníka na delší dobu.
Neumí jít tam ani zpět, musí čekat, až k němu, chycenému za jednu nohu, poznání dorazí nebo jej utrpí. Bude-li naslouchat drakům, jeho tíže se zmírní a čas zde strávený v průrvě může se ukázat jako příjemným poznáním. Nakonec jiné společníky zde neuvidí. Bude-li dostatečně odvážný a ponechá věcem volný průběh, ony astrální bytosti mu jistě pomohou. Nemá cenu se hnát dál, ani pokoušet šplhat nahoru, až uzraje doba, bude buď nahoře vytažen nebo postupně spuštěn dolu, za jistých okolností si umím představit i přetržení lana a potom pád dolů .... do hlubin ... buď na křídlech draka anebo držkopád ... . Záleží jen na jeho schopnosti ponechat rácio stranou a řídit se jen intuicií ... .


Tarot je vyveden ve velmi jemných barvách a jemně vyvedení jsou i draci. Nepatří k těm kýčovitým, kde jedna barva těžce válči s druhou, vše je v souladu. Svojí pozornost nevnucuje, čeká až osloví jemné smysly vykladače a zavede jej do světa jiného. Není nezbytně nutné, aby vykladač pracoval s draky ... jen někdy se může stát, že zahlédne tu jejich stín, tu let ohnivých bytostí v plamenech svící. Pro dobrodruhy tohoto charakteru doporučuji uspořádat více svíci do jemného kruhu, mezi plameny se potom naskytne úžasná podívaná. Tomu, kdo potřebuje návod, nabízí se kniha přímo od autorek obohacená o kouzla nad svíčkami. Zda fungují nevím, návodům nehovím a vlastní zkušenost, alespoň tu prvotní, ráda zažiji spontánně :).