29.3.15

Magie si na proč a jak příliš nepotrpí...Ač je příspěvek určen především těm, co začali, není jeho cílem evaluace. Jedná se pouze o pár postřehů daných volně dohromady, bez koncepce, takže uvidíme, k čemu se dopracuji :)    

"Proč?" bývá často kladenou otázkou. Nu začne-li člověk s magií doopravdy, je jakákoli motivace či důvod pouze prvotním impulsem, z něhož nakonec po nějaké té praxi sejde, dokonce se priority několikkrát změní. Je tedy úplně jedno, jak si to člověk v danou chvíli racionálně osvětlí... důvod je ukryt poněkud hlouběji a nejde jej pojmenovat slovy. Nemá smyslu odpovídat na otázku "Proč". Ovšem potřebuje-li člověk na počátku nějaký racionální důvod najít, klidně ať to udělá, zřejmě ještě není připraven odhodit ambice ega, pravda, toto přichází až po čase. 

Jako účinné se nabízí odvolání se na karmu, osud, minulé životy, povolání k vyššímu cíli... Jistě, při hodně dobré fantazii lze vymyslet si velice sofistikovanou koncepci, zejména zvládá-li čtenář použití nějakých divinačních pomůcek, hodí se naprosto vše. Nakonec z toho může vzniknout fascinující příběh, při jehož vyprávění bude všem tuhnout krev v žilách a s očekáváním budou chtít znát konec. Doporučuji nechat některé věci nejasné a konec otevřený. Ono při pátraní za účelem lze narazit na zajímavé věci, člověk je nucen zabývat se trochu historii okultních věd a může si tak získat něco, co se mu bude hodit.
Má-li čtenář pocit, že nic nevím, ba naopak, on by mi mohl o různých důvodech nadzemských vykládat, ba přímo kázat, neb to má podepřeno velice silnými důkazy, je toto naprosto normální, k fázi do začátku podobný druh sebevědomí ještě patří a naopak, může před ledasčím ochránit. Mnohem později se takto zakořeněný přístup stává překážkou, ale momentálně není důvod si kvůli tomu dělat zbytečné vrásky. 

"Jak?" Otázka přímo do pranice. Jsem velice v rozpacích, pokud se mne někdo na podobné věci dotazuje. Předpoklad, že co je dobré pro mně, je dobré i pro druhého, se mi v praxi naprosto vůbec neosvědčil. Jistý úspěch jsem zaznamenala s odhadem jakým oborem je vhodné začít u lidí, jejichž horoskop pro mne nebyl neznámou. Nicméně běžné je, že se člověk věnuje magii jaksi z více stran, pohledů, jede paralelně nebo po obdobích různé věci. Pro každého je vhodné začít jinak. Bez samostatnosti, kreativity, logického úsudku a velké míry intuice, kdy člověk si citlivě váži, zda skutečně jej volá to, co dělá kamarád nebo zajímavá parta od vedle, je jakákoli snaha v magii odsouzená již počátkem k neúspěchu. Osobně se domnívám, že to vhodné tak nějak samo člověku přijde pod ruku a vůbec jakékoli překážky, které by měli bránit, odpadnou. Také při věnování se tomu pravému v danou chvíli, člověk utrpí výsledky, ač vůbec nemá tucha, jak se tak mohlo stát. 
Cest je hodně a každý z nás by měl mít odvahu jít tou vlastní ve svém tempu. Magie není  sportovní disciplínou ani společenskou aktivitou vedoucí k postupu na nějaké hierarchii společenského řebříčku. Jakékoli stupně, certifikáty a pod mají smysl pouze ve společenství lidí, které je uděluje a přesně ví, co asi tak adept, který pokročil na ten či onen stupeň asi zvládá. 
Podstatné je pouze jediné. Jak člověk to, co zvládl začlení si do běžného života. Bude mít pouze dobrý teoretický přehled, anebo si zvládne to nově získané propojit s normálním životem. Toto ovšem vyžaduje velkou odvahu, neb na magii je jisté jediné, oživne-li v člověku, nic již není takové jako předtím... a cesty zpět není.         

13.3.15

Magie a věci finanční (poznámka)

Popravdě, neslibuji ničeho. Kdo čeká zaručené recepty, ušetřím mu čas, zde nic takového nenajde. Rovnou říkám, žádného důkaz pro následující tvrzení neposkytnu. Kdo potřebuje jej, ať k mé poznámce s mým požehnáním přistupuje jako k teoretické úvaze, zbožnému přání a pod. Předem se omlouvám exaktně laděnému čtenáři za opatrnost a použití pojmů vágních a neurčitých, neb doplnit je konkrétním obsahem, to vždy záleží na dané situaci. Každý praktik pochopí, že systém svůj nepopisuji, neb nechci si do něj jiné energie nabourat nechat... 

   Jít do toho?

Osobně netrpím předsudky spočívajícími v představě, jak by magie přesně ve světě financí měla fungovat. Svět financí je naprosto pestrý, možností nesčítaně. Navíc oproti dobám minulým je zde docela nezanedbatelný kyber prvek. Z mého pohledu by bylo hloupé omezovat operaci pouze na hranice vlastní představivosti. Také musím říci, že nepatřím mezi elitu s očima přilepenými na burze a o tom, co teď letí, či naopak padá dole, nevím zhola nic, jako finanční poradce bych se živit nechtěla. A proto varuji se konkrétních rad a zaručených receptů. Nakonec si ani nejsem jistá tím, že mé konkrétní poznatky, postupy jsou universálně použitelné. V tomto směru věřím pouze ryze autentickému přístupu.

Otázka zní, proč se vůbec zabývat magií v této oblasti. Nu s nedostatkem prostředků není příliš prostoru ani času pro studium, bádání a praktikum, nenastoupí-li člověk cestu askeze. To by potom naopak bylo naprosto v pořádku. Dříve nebo později většina z nás dospěje do stádia, kdy potřebuje realizovat si něco, co přeci jen na finanční prostředky klade vyšší nároky. Sveřepě si trvám na tom, že pokud do magie investuji, ona naopak by mi nějak měla zajistit jaksi bonus v podobě hmatatelného příjmu navíc a při sečtení výdajů na náklady a výnos, by měl za nějakou rozumnou dobu výnos převažovat. Jelikož nemluvím o finančních věcech ve vztahu k podnikání, nýbrž k magii, neřeším detaily, jak a kudy tok bude nastaven. Prostě na straně příjmu by měl být po nějaké rozumné době větší výnos. Ze stejného důvodu u "investice" neřeším ani tak otázku zdroje (ten se nějak vhodně objevit umí), nýbrž míry, nesmírně citlivě. Ale má-li čtenář odlišný názor, respektuji jej, na každého z nás platí trochu něco jiného.

Přirozeně, magie umí udělat velmi rychle docela ohromující efekty i v této oblasti. Jenomže pozor, onomu: rychle nabyl, rychle pozbyl, se vyhnout jen tak nelze (ač teoreticky si myslím, že by to jít mohlo, při smíření se s nějakou tou i ztrátou na výnosu, jenže to by člověk nesměl být člověkem). Stává se, že objeví se příležitost vyhlížející nesmírně slibně i při pragmatickém pohledu, ale působením až podivuhodných okolností se rozplyne.

Ovšem má-li někdo pocit, že peníze a hmotné statky k duchovnu nepatří, považuje použití magie zde za amorální a žije principem, všeho potřebného se mi dostává, je to také v pořádku. Je na každém z nás, v jaké oblasti si bude magii praktikovat a kde případně před ní zavře dveře. Ona je taktní dáma a kopat do nich nebude... Než-li s pocitem viny, raději nic nekonat. Teleologické důvody si musí každý najít sám v sobě, není v pořádku nechat se k finanční magii dotlačit někým jiným, ani kdyby šlo o nevím jak blízkého... 


Pevný základ

Domnívám se, i zde je potřeba začít vybudováním si pevného základu v magické rovině. Určitě se vyplatí najít nějakou literaturu k tématu, nejlépe od autora, který sám nežije v napjatých sociálních podmínkách a není klientem závislým na dobročinnosti systému či jednotlivců. Bez vlastní zkušenosti lze těžko něco předat. Je jedno, zda jde o věci z minulosti, současnosti, zda se autor tématem zabývá otevřeně, či velice zaobaleně. Odkazy záměrně neuvádím, neb nalezení si vhodné inspirace pro sebe, je ještě poměrně jednoduchým krokem. Kdo nezvládne jej, nemá cenu jít dál.

Osobně považuji za dobrý základ provedení operace postavené na aplikaci nějaké starší fungující praktiky či tradici. Ohledně prosperity, hmotného zajištění... se jich najde docela dosti. Sama jsem nalezla fungující inspiraci v jedné knize, jen se mi to postupně samo modifikovalo jinak, než autor doporučoval a až po modifikaci začalo řádně fungovat. Otázkou je, zda vůbec byla potřebná i ona fáze, jak autor uváděl, zpětně, těžko říci, neb na počátku je vše tolik komplikované a nepřehledné. 

Neumím jednoznačně odpovědět, zda podobná věc se dá provést v podnikání. Nicméně vyzkoušela jsem i toto, jen pro relevantní výsledek půl roku nepovažuji za dostatečně dlouhou dobu a nevím tedy, zda nejde pouze o efekt rychle nastupivší. Použila jsem zase jinou starou tradiční praktiku, která ukazuje se být vhodně zvolená vzhledem k progresivnímu naturelu subjektu, pro který byla určená. Jelikož jiný subjekt natolik důvěrně neznám, neřeknu, zda bych obdobně postupovala jinde. Myslím, že nemalou roli hraje i jistý princip, ohromný zisk není prioritou. U někoho toužícího po velikém a rychlém zisku bych snad ani do magické operace nešla.

Snad jen obecná rada, již poskytnout si troufnu, chcete-li pomoci magicky někomu jinému, nepůjčujte mu ani menší finanční obnos, nevhodně to zatočí s disky naprosto nepředvídatelným způsobem. Vůbec mám podezření, že neinvestiční půjčky nabourávají rovnováhu a časem se na té či oné straně lze dostat do nestabilní situace, což u financí mívá nepříjemné následky, není-li člověk ukotven ještě navíc. Ale jelikož tento druh nepraktikuji ani z důvodů filantropických, nemám dostatek zkušeností. Drobné rodinné peripetie tohoto rázu považuji již za vhodnější řešit darem, což nakonec 90% neinvestičních půjček mnohdy je. 

Taktéž bych se vyvarovala zaručených svíčkových kouzel, čímž nemyslím praktiky vycházející z praxe Golden Dawn, nýbrž příručky o rádobyčarování. Žel nemohu nazvat je zcela neškodnými praktikami, neb znám dosti lidí, co si takto spolehlivě domrvili různé věci.Umění nechat být

Z mého pohledu je podstatným i následující krok po provedení operace. Nechat celou tu věc být. Neb zejména na počátku je potřeba srovnat různé proti sobě mnohdy tekoucí proudy a disky všude v pohybu jsou... Uchopit pohyblivé disky tak, aby člověk v číslech či jiných hmotných benefitech po nějaké době uměl konstatovat, že operace je zisková, představuje tu nejtěžší fázi, jíž snad nelze na vědomí provést. Mít věci pod kontrolou je pouhá iluze, jde jen o pozorování neskrytých projevů, ty skryté holt u magie převažují. 

Naopak nedám dopustit na metodu provést operaci a vrhnout se na úplně jiné věci. K provedené operaci se jen čas od času jemně a citlivě vrátit... Uznávám, chce to být v určitém směru nenormální, neb člověk běžně si obavy dopředu vytváří. Nebudu machrovat, že jsem bez nich, jen naučila jsem se je pověsit na od sebe vzdálený atrahtor (pojem smyšlený od atrahovat), v mlhách Neptuna schovaný. Lze takový atrahtor najít pomocí horoskopu. Obavy potom objevují se v menší a menší míře, až je to přestane bavit, proč by ne, když mají živou půdu u atrahtoru... Nelze čerta malovat na zeď v tom, co člověk magicky dělá, tím si celou operaci zákonitě vyruší.

Po provedení operace se mi osvědčilo operaci dál neprožívat, možné výsledky, překážky, nechat ji žít životem vlastním. Povede-li se to, je vyhráno.
První dny, počet záleží na tom, v jak hustém bahně člověk uvízl, lze počítat  se zhoršením situace a nárůstem požadavků na straně "musím hradit". Nepodléhat panice, jen disky roztočily se a operace má snahu se "emancipovat". Panika vše zhorší, může operaci přebít, či zabít. Je žádoucí umění sebekázně a sebekontroly. Nutkání ve snaze získat nad operaci kontrolu, mít přehled, co se děje, ji zničí. Proto říkám atrahtor... zaměřit pozornost jinam, přesměrovat touhu na něco odlišného... :)


P.S.  hrabání se v operaci pomocí divinačních prostředků se vysoce neosvědčuje. Odolat mu, zvyšuje "magický potenciál".


Závěrem

Jistě nemám výsostné právo na pravdu, dokonce ani na statisticky převažující pravidlo. Jestli čtenáře článek zaujal, třeba začal přemýšlet o nastavení si vlastního systému pro tyto záležitosti...    


     

10.3.15

Magie není divný koníček (drobná úvaha)Nejsem si jistá, nakolik se dá si říci: a teď budu magik, začnu studovat a dělat magii a ono to bude fungovat. Jistě, dá se tak naučit a dělat spoustu věcí. Jen zde mám pochybnost. Nicméně lze něco o magii si nastudovat, mít znalosti a blýsknout se jimi, kde to jenom jde... 
Magie není divný koníček, ani alternativní životní styl. Jde o něco ukrytého v nás, něco, k čemu inklinujeme, jen ne vždy to volání poznáme a vyslyšíme. Neb lidem zvětší části chybí víra a zapomínají na to, jaké to bylo v dětství něco si přát, o něčem snít... Vírou nemám na mysli formalizované náboženství obsahující spoustu nesmíš, nějaké to můžeš a hodně striktních musíš ve jménu Boha... vyžadujícího věrnost, poslušnost, odevzdanost, sebeobětování... jinak hrozí zatracení. Nicméně nepředpokládám, že někdo, kdo se rozhodl žít a sloužit jakémukoli Bohu, bude číst tyto pro něj zajisté kacířské řádky.
Tou vírou myslím víru v nemožné, zdánlivě odporující racionálním faktům, ovšem s vědomím, že jedinou pomoc lze najít na konci vlastních paží. 
Pouze věřit nestačí... Je potřeba, by v člověku probudil se ohromný potenciál, zjednodušeně řečeno, poslouží k tomu buď extrémní situace nebo magické technika a nejednou kombinace obojího. Zvládali to v primitivních společnostech, zvládnou to bezpochyby i dnešní lidé. Opětovně celou věc zjednoduším konstatováním, že techniky magie, na rozdíl od extrémních situací, vedou k pravidelné práci, takže  potenciálu se vydoluje nejenom více, ale, a to je podstatné, jej stabilizují, aby si jej člověk vytáhl a použil kdykoli.
Dosti jedinců dostává se k magii tak, že jednoho krásného dne udeří "blesk", něco se v nich probere, něco, co navždy změní jejich život...         

3.3.15

Desítky v malé arkáně tarotu10 , Golden Dawn Tarot, Thoth tarot 

Pojme-li člověk záměr ukončit ve sféře fyzické hmoty (Malkuth) otevřené věci, by si uvolnil prostor pro nové, není špatné vzít to přes desítky tarotu. Je to, jakoby si člověk  řekl o vystavení účtu a Universum začne fungovat. Zejména nastane shluk zajímavých situací a pocitů, které donutí srovnat neurovnané, poukázáním na aspekty chabé. Však řetěz je tak silný, jak silným je jeho nejslabší článek v něm. Situace zde značně předimenzované jsou. Nejde o pocity příjemné, jenomže v životě nelze vyhledávat jen to příjemné a nechat zahnívat neřešené přikryté krásnou zářivou rouškou.
Však i Crowley v knize Thotově varuje před špatným koncem ve sféře hmoty... zde skutečně proud má tendenci podivně se zvrtnout. Právě práce s desítkami člověka vede k pochopení, co jemu sune se špatným směrem. Však o tom chci zde povídat. By 10 bylo i 1 zároveň. Neb Malkuth nemusí být opozicí vůči Kether, ale to záleží na každém, jak si to nastaví...
Začínám Meči, neb při mé práce se vynořily jako první a dále v popisovaném pořadí. Evidentně jako první nastoupilo stěžejní téma momentálně a je docela možné, že u každého, kdo si desítky magicky nechá vplout do života, to bude trochu jiné pořadí. 

10 Mečů


Pocit zničení, uvědomění si fyzické smrti a toho, že čas těla není časem věčným. Zákonitě předvádí se, co bylo zmařeno, zničeno, co člověk třeba prováděl, ač k němu nehodilo se. Všechny ty projeté věci nemající naději na úspěch, a tak tedy jejich smrt je na místě. Obvykle se tak děje, když člověk něco předimenzuje, třeba i v rovině myšlení, neb činy následovaly. Nelze dělat již nic jiného, než-li nechat zhynout to. Jestli něco přeci jen zbude, požehnat tomu, vstát a jít dál, jinak... jinam... Není potřeba zášti, zklamání ani sebelítosti, ač k takto laděným úvahám karta v první řadě svádí, naopak, lze dostat se do hlubší vrstvy, kde zmar vypadá jinak. Dobré uvědomit si, když člověk destrukci provádí, vždy najde se parťák, který přidá se...

Aspekt nového začátku jako jediné východisko zde i Crowley spatřuje.
Pod náporem této karty slabý hyne, silný poučí se a i na ruinách najde sílu začít znovu. Při osobní práci s touto kartou právě nikam nevedoucí záležitost vystoupí s provokativním pohledem, tak a znič mne, jinak já v tvojí neschopnosti změny zkázu ti přinesu.

10 Holí

Přetěžké břemeno si člověk sám postupně naložil a teď se zmítá jako vzpěrač neumějící to položit, aniž by si ublížil, ale neschopen docela jej uzvednout. Až existenciální vnímání, jsem sám a na celém šírém světě není nikdo, kdo by mi pomohl. Kéž by ten vzpěrač místo síly použil třeba i mozek... do takové prekérní situace by se nedostal. Jen síla sama předimenzovaná vede k téměř nezvládnutelným zvratům. Příliš zvykl si člověk spoléhat na ní, tak dostalo se hraniční situace.
Někdy si člověk myslí, jak velice není dobrý, jak super něco nezvládne, jak to nemá pod kontrolou, kam až nesahá jeho moc, dovednost... tak ukáže se, že tady ne... Skutečně existují věci, na které síla neplatí, resp. stačilo by ji méně a spíše zapojit i jiné aributy. Jen pomocí nich povede se břemeno bez újmy opatrně složit a změnit pohled na to, co člověk tedy bude snažit se zvedat a existovat s tím... Potom to již nebude o síle. Síla a moc jsou dobré prostředky, ale nedá se nimi dlouhodobě situaci ovládat... Hra na monarchu může velice rychle změnit se na parodii stařičkého senilního mocnáře.


10 Pohárů 

Na kartách tarotu inspirovaného Rider Waitem je šťastná rodina, která dovršila své dílo, postavila dům a teď čekají je dny blaženosti. V tarotu Golden Dawn Roberta Wanga dominuje vyvážená naplněnost všech pohárů... vody by ještě bylo, ale hmota má svá omezení, není kam dál vodu nalévat. Obdobné dojmy navozuje i Thothova desítka. Crowley mluví o situaci, kdy člověk dosáhne všeho, co chce a zjistí, že to vlastně ani nechtěl. 
Nuda a rozmrzelost, touha po dobrodružství tímto příliš harmonickým prostředím proniká a vrhá na něj stín. Mít naplněné všechny sny je snad ta nejbrutálnější pomsta Bohů... 
U mne v konfrontaci s touto kartou vylézaly na povrch věci, které ovlivnit nelze, resp. jen hlupák by si je ovlivňovat chtěl, to svět kolem něj by zahrnoval ne skutečnost, ale projekci cvičených opiček. I kdybych si přála přesný výsledek, nelze odhadnout, jaké následky by s ním byly spojeny... nepředstavitelné, to již lepší rovnou 10 mečů do těla. 
Spíše jako vhodné řešení napadlo mne tiše vytratit se po špičkách a nechat situaci, ať sama se vyvine, jak již jen bude chtít. Respekt a svoboda patří ke každému člověku, zejména ten, kdo ohání se velkými city, nesmí alibisticky chtít svazovat.

10 Disků

Aspekt bohatství se k této kartě váže. Jenomže bohatství, ač nezdá se to, vyžaduje střídmost a zdrženlivost. Nezíská jej ten, kdo pachtí se za bohatstvím jako jediným cílem, jinak stane se důvodem přesycenosti, útlaku či vede ke zkáze. Jak říká Crowey, tato karta je vyšší oproti ostatním malým kartám, neb jí končí balíček.
Bohatstvím mohou být peníze, predispozice, zdraví, talent... Někdo jej má a mrhá jím, jiný zase natolik neomaleně po něm touží, že se mu na světelná léta vzdaluje. 

Chce to citlivý přístup, kdy bohatství není cílem, nýbrž produktem vedlejším. Přistupuje-li člověk k němu jako k daru, či naopak nezadržuje-li jej v důsledku formální skromnosti, ono krásně rozvine se v různých aspektech k jeho prospěchu. Nejde o dary či dědictví ve fyzickém smyslu slova, jak mnohdy se člověk může domnívat. Karta sebou nese situaci, kdy věci postupně se daří, jsou lepší a lepší, přímo na hmotě, viditelné výsledky, pokrok. Jistě povede to časem ke stabilizaci (i finanční) situace, když zmizí díry, kudy zbytečně prostředky odtékají, a nastaví se jinak i tok, kterým přicházejí, jen umět dodržet zákon rovnováhy..., však on sám bude příliv a odliv regulovat, neb jen hamižné hromadění smyslu samo o sobě nemá...

Možná si zvídavý čtenář klade otázku k čemu to. Nu, k poznání zajímavého (ovšem nikoli jediného) aspektu těchto karet a také k nalezení svých slabin, toho, co potřeba je ukončit, nastavit jinak, co překáží v jakémkoli smyslu a směru. Kdo zažil sílu magie na vlastní kůži ví, že není to o externím vlivu, není toho, kdo za to může, je jen vlastní přístup, vlastní myšlenky a vlastní činy. Jistě jen samotná meditace nad kartami nestačí, nestačí ani vnuknutí. Však každý sám sebe znalý ví, jak nejlépe si změní sebe, nebo na to přijde metodou pokus-omyl.