13.3.15

Magie a věci finanční (poznámka)

Popravdě, neslibuji ničeho. Kdo čeká zaručené recepty, ušetřím mu čas, zde nic takového nenajde. Rovnou říkám, žádného důkaz pro následující tvrzení neposkytnu. Kdo potřebuje jej, ať k mé poznámce s mým požehnáním přistupuje jako k teoretické úvaze, zbožnému přání a pod. Předem se omlouvám exaktně laděnému čtenáři za opatrnost a použití pojmů vágních a neurčitých, neb doplnit je konkrétním obsahem, to vždy záleží na dané situaci. Každý praktik pochopí, že systém svůj nepopisuji, neb nechci si do něj jiné energie nabourat nechat... 

   Jít do toho?

Osobně netrpím předsudky spočívajícími v představě, jak by magie přesně ve světě financí měla fungovat. Svět financí je naprosto pestrý, možností nesčítaně. Navíc oproti dobám minulým je zde docela nezanedbatelný kyber prvek. Z mého pohledu by bylo hloupé omezovat operaci pouze na hranice vlastní představivosti. Také musím říci, že nepatřím mezi elitu s očima přilepenými na burze a o tom, co teď letí, či naopak padá dole, nevím zhola nic, jako finanční poradce bych se živit nechtěla. A proto varuji se konkrétních rad a zaručených receptů. Nakonec si ani nejsem jistá tím, že mé konkrétní poznatky, postupy jsou universálně použitelné. V tomto směru věřím pouze ryze autentickému přístupu.

Otázka zní, proč se vůbec zabývat magií v této oblasti. Nu s nedostatkem prostředků není příliš prostoru ani času pro studium, bádání a praktikum, nenastoupí-li člověk cestu askeze. To by potom naopak bylo naprosto v pořádku. Dříve nebo později většina z nás dospěje do stádia, kdy potřebuje realizovat si něco, co přeci jen na finanční prostředky klade vyšší nároky. Sveřepě si trvám na tom, že pokud do magie investuji, ona naopak by mi nějak měla zajistit jaksi bonus v podobě hmatatelného příjmu navíc a při sečtení výdajů na náklady a výnos, by měl za nějakou rozumnou dobu výnos převažovat. Jelikož nemluvím o finančních věcech ve vztahu k podnikání, nýbrž k magii, neřeším detaily, jak a kudy tok bude nastaven. Prostě na straně příjmu by měl být po nějaké rozumné době větší výnos. Ze stejného důvodu u "investice" neřeším ani tak otázku zdroje (ten se nějak vhodně objevit umí), nýbrž míry, nesmírně citlivě. Ale má-li čtenář odlišný názor, respektuji jej, na každého z nás platí trochu něco jiného.

Přirozeně, magie umí udělat velmi rychle docela ohromující efekty i v této oblasti. Jenomže pozor, onomu: rychle nabyl, rychle pozbyl, se vyhnout jen tak nelze (ač teoreticky si myslím, že by to jít mohlo, při smíření se s nějakou tou i ztrátou na výnosu, jenže to by člověk nesměl být člověkem). Stává se, že objeví se příležitost vyhlížející nesmírně slibně i při pragmatickém pohledu, ale působením až podivuhodných okolností se rozplyne.

Ovšem má-li někdo pocit, že peníze a hmotné statky k duchovnu nepatří, považuje použití magie zde za amorální a žije principem, všeho potřebného se mi dostává, je to také v pořádku. Je na každém z nás, v jaké oblasti si bude magii praktikovat a kde případně před ní zavře dveře. Ona je taktní dáma a kopat do nich nebude... Než-li s pocitem viny, raději nic nekonat. Teleologické důvody si musí každý najít sám v sobě, není v pořádku nechat se k finanční magii dotlačit někým jiným, ani kdyby šlo o nevím jak blízkého... 


Pevný základ

Domnívám se, i zde je potřeba začít vybudováním si pevného základu v magické rovině. Určitě se vyplatí najít nějakou literaturu k tématu, nejlépe od autora, který sám nežije v napjatých sociálních podmínkách a není klientem závislým na dobročinnosti systému či jednotlivců. Bez vlastní zkušenosti lze těžko něco předat. Je jedno, zda jde o věci z minulosti, současnosti, zda se autor tématem zabývá otevřeně, či velice zaobaleně. Odkazy záměrně neuvádím, neb nalezení si vhodné inspirace pro sebe, je ještě poměrně jednoduchým krokem. Kdo nezvládne jej, nemá cenu jít dál.

Osobně považuji za dobrý základ provedení operace postavené na aplikaci nějaké starší fungující praktiky či tradici. Ohledně prosperity, hmotného zajištění... se jich najde docela dosti. Sama jsem nalezla fungující inspiraci v jedné knize, jen se mi to postupně samo modifikovalo jinak, než autor doporučoval a až po modifikaci začalo řádně fungovat. Otázkou je, zda vůbec byla potřebná i ona fáze, jak autor uváděl, zpětně, těžko říci, neb na počátku je vše tolik komplikované a nepřehledné. 

Neumím jednoznačně odpovědět, zda podobná věc se dá provést v podnikání. Nicméně vyzkoušela jsem i toto, jen pro relevantní výsledek půl roku nepovažuji za dostatečně dlouhou dobu a nevím tedy, zda nejde pouze o efekt rychle nastupivší. Použila jsem zase jinou starou tradiční praktiku, která ukazuje se být vhodně zvolená vzhledem k progresivnímu naturelu subjektu, pro který byla určená. Jelikož jiný subjekt natolik důvěrně neznám, neřeknu, zda bych obdobně postupovala jinde. Myslím, že nemalou roli hraje i jistý princip, ohromný zisk není prioritou. U někoho toužícího po velikém a rychlém zisku bych snad ani do magické operace nešla.

Snad jen obecná rada, již poskytnout si troufnu, chcete-li pomoci magicky někomu jinému, nepůjčujte mu ani menší finanční obnos, nevhodně to zatočí s disky naprosto nepředvídatelným způsobem. Vůbec mám podezření, že neinvestiční půjčky nabourávají rovnováhu a časem se na té či oné straně lze dostat do nestabilní situace, což u financí mívá nepříjemné následky, není-li člověk ukotven ještě navíc. Ale jelikož tento druh nepraktikuji ani z důvodů filantropických, nemám dostatek zkušeností. Drobné rodinné peripetie tohoto rázu považuji již za vhodnější řešit darem, což nakonec 90% neinvestičních půjček mnohdy je. 

Taktéž bych se vyvarovala zaručených svíčkových kouzel, čímž nemyslím praktiky vycházející z praxe Golden Dawn, nýbrž příručky o rádobyčarování. Žel nemohu nazvat je zcela neškodnými praktikami, neb znám dosti lidí, co si takto spolehlivě domrvili různé věci.Umění nechat být

Z mého pohledu je podstatným i následující krok po provedení operace. Nechat celou tu věc být. Neb zejména na počátku je potřeba srovnat různé proti sobě mnohdy tekoucí proudy a disky všude v pohybu jsou... Uchopit pohyblivé disky tak, aby člověk v číslech či jiných hmotných benefitech po nějaké době uměl konstatovat, že operace je zisková, představuje tu nejtěžší fázi, jíž snad nelze na vědomí provést. Mít věci pod kontrolou je pouhá iluze, jde jen o pozorování neskrytých projevů, ty skryté holt u magie převažují. 

Naopak nedám dopustit na metodu provést operaci a vrhnout se na úplně jiné věci. K provedené operaci se jen čas od času jemně a citlivě vrátit... Uznávám, chce to být v určitém směru nenormální, neb člověk běžně si obavy dopředu vytváří. Nebudu machrovat, že jsem bez nich, jen naučila jsem se je pověsit na od sebe vzdálený atrahtor (pojem smyšlený od atrahovat), v mlhách Neptuna schovaný. Lze takový atrahtor najít pomocí horoskopu. Obavy potom objevují se v menší a menší míře, až je to přestane bavit, proč by ne, když mají živou půdu u atrahtoru... Nelze čerta malovat na zeď v tom, co člověk magicky dělá, tím si celou operaci zákonitě vyruší.

Po provedení operace se mi osvědčilo operaci dál neprožívat, možné výsledky, překážky, nechat ji žít životem vlastním. Povede-li se to, je vyhráno.
První dny, počet záleží na tom, v jak hustém bahně člověk uvízl, lze počítat  se zhoršením situace a nárůstem požadavků na straně "musím hradit". Nepodléhat panice, jen disky roztočily se a operace má snahu se "emancipovat". Panika vše zhorší, může operaci přebít, či zabít. Je žádoucí umění sebekázně a sebekontroly. Nutkání ve snaze získat nad operaci kontrolu, mít přehled, co se děje, ji zničí. Proto říkám atrahtor... zaměřit pozornost jinam, přesměrovat touhu na něco odlišného... :)


P.S.  hrabání se v operaci pomocí divinačních prostředků se vysoce neosvědčuje. Odolat mu, zvyšuje "magický potenciál".


Závěrem

Jistě nemám výsostné právo na pravdu, dokonce ani na statisticky převažující pravidlo. Jestli čtenáře článek zaujal, třeba začal přemýšlet o nastavení si vlastního systému pro tyto záležitosti...    


     

Žádné komentáře: