27.4.14

4 Pohárů aneb RozpakyČlověk je v pozici, kdy obhajuje sám před sebou své jistoty. Drží se jich za každou cenu, ať již spočívají v čemkoli. Ve vztahu často kulminují do pocitu "chci tě jenom pro sebe". Zároveň může docházet až k žárlivému střežení toho svého, čímž si tazatel situaci zbytečně hrotí a zamotává se do vlastních emocí a patosu. Vše vede k sentimentu ústícímu do znuděné nespokojenosti, spoustu věcí je přehlíženo a nic není dost dobré. Právě u této karty se vyplatí zůstat zdrženlivým, v opačném případě se ona nálada budící rozpaky úspěšně přenese do okolí, což vše jen zkomplikuje. Jiné cesty není, dokud toto nepomine, neb jakýkoli pokus o řešení již tak vysoký stupeň rozmrzelosti (tento pojem váže s kartou Hajo Banzhaf, Základní kniha o tarotu) pouze prohloubí. Ovšem apatie taktéž není řešením, spíše to chce přijít na pravý důvod toho vztahu a přemýšlet, jak změnit sebe.


V sadách inspirovaných Rider-Waitem sedící postava se založenými rukami (pasivita) vidí jen tři kalichy a přehlíží, že je jí podáván kalich čtvrtý. Ani jej vidět nechce, neb dostatečně znechucená je již těmi třemi před sebou. Banzhaf s touto kartou prakticky spojuje: malicherné vytýkání, otupělost, přehnanou hašteřivost, zatrpklost, ztrátu motivace, neplodné bědování, pocit nenaplněného života, vnitřní napětí, vztek, nedýchatelnou atmosféru, válku o pozice. Méně zkušenému vykladači může přijít, že si ty pasivní a aktivní stavy navzájem odporují. Já ze své praxe mohu potvrdit, že ono to je možné vše v souladu s kolísáním nálady, neb člověk snažící se vymanit z tohoto nepohodlného stavu do okolí předvede více či méně najednou vše. Změny nálad při apatii bývají docela běžné, což může nepřipravené okolí velice zaskočit. 

Zajímavý je i pohled Antares (Učebnice výkladu tarotu pro začátečníky i pokročilé), která zde vidí vymezení individuality vůči skupině a východisko stručně řečeno spatřuje v nalezení umění brát i dávat, k čemuž je potřeba vzdát se ega. Nerovnováha mezi dáváním a bráním ... nelad energií, to je příčinou tohoto stavu, alespoň z mnou provedených výkladů to sedí. Často říkám tazatelce v tomto rozložení, že by se měla méně snažit ve vztahu k druhé straně, neb její aktivita, vkládání energie tam, kde odezva není, jen propast prohlubuje. Naopak, měla by udělat něco úplně opačného ... :) . Každý praktik vykladač mi dá asi za pravdu v tom, že takto naladěné tazatelky se těžko mění, neb ony okamžitě vysloví x sofistikovaných důvodů, proč konají, jak konají a proč naprosto správně. Jenomže jemnému světu energií je morálka, pravda apod. naprosto ukradená, jednou předimenzovaná záležitost se další stejnou aktivitou nespraví.

V pojetí Crowleyho na kartě Nadbytek přetéká poháry voda, která již dávno ztratila svojí průzračnost. Je zakalená nánosem z bahna (s)myšlenek. A zlaté poháry situaci rozhodně nezachrání, spíše jen podtrhují kontrast mezi hodnotou zlata a vody v něm proudící. To zlato by zasluhovalo jasnou průzračnost. Crowley (Knita Thothova) vyloženě mluví o zavlečení hnilobných zárodků do ovoce rozkoše. Je potřeba si uvědomit, že v této vodě je mnohé neviděné a zrcadlení může zkreslovat. Člověk bude jednat více naivně nebo naopak podezíravě (ač toto zdá se býti neuvěřitelné, i toto lze v praktické situaci skloubit do jednoho), nežli realisticky ... jednoduše skrze doposud potlačené fantómy. Antares (Učebnice výkladu Crowleyho tarotu) zdůrazňuje, že karta je značně nestabilní a s nestabilitou je potřeba počítat u jejího výkladu taktéž. Já jen dodávám, že nestabilní bude i jednání tazatele v této situaci. 
Ziegler (Tarot Zrcadlo duše) upozorňuje, že přemíra péče nebo pozornosti může působit tísnivě. Toto je řečeno velice diplomaticky, jde spíše o snahu za každou cenu dosáhnout svého. A právě toto je přesně slepou uličkou.

Závěrem se tedy vracím opět k tomu, co vyřkla jsem na začátku. Zdrženlivost v jednání i myšlení, nejlépe se přeorientovat někam jinam, neb do problému již bylo vloženo příliš, a to musí vyprchat. Nemá cenu zůstat v sentimentálním patosu a pořád si opakovat křivdy, k nímž došlo. Ptát se proč smysl má pouze, je-li tazatel ochoten si uvědomovat věci mimo škálu pohledu pozitivní - negativní. Odpovědí bude vždy proto, že nezná míry.Map (hlp)        
               

25.4.14

NĚKDE... je zavřeno... klepání zaniká v šelestu kolem..., 
chtěla jsem vejít... není kam, prostor se propadl do -
Nic
přešlapuji na místě, ... drolící se půda kolem Brány.

První, která zůstala zavřená.

Vtažena do Jinam..., zde vše na svém místě je
úleva, výdech, ... podivná vlkohst na tváři, 
po níž prochází ruka stíraje slzy..., poklidné ticho -
za Bránou.

Nejsem... tedy jsem... jen ne tady.

(9.11.11)