27.4.14

4 Pohárů aneb RozpakyČlověk je v pozici, kdy obhajuje sám před sebou své jistoty. Drží se jich za každou cenu, ať již spočívají v čemkoli. Ve vztahu často kulminují do pocitu "chci tě jenom pro sebe". Zároveň může docházet až k žárlivému střežení toho svého, čímž si tazatel situaci zbytečně hrotí a zamotává se do vlastních emocí a patosu. Vše vede k sentimentu ústícímu do znuděné nespokojenosti, spoustu věcí je přehlíženo a nic není dost dobré. Právě u této karty se vyplatí zůstat zdrženlivým, v opačném případě se ona nálada budící rozpaky úspěšně přenese do okolí, což vše jen zkomplikuje. Jiné cesty není, dokud toto nepomine, neb jakýkoli pokus o řešení již tak vysoký stupeň rozmrzelosti (tento pojem váže s kartou Hajo Banzhaf, Základní kniha o tarotu) pouze prohloubí. Ovšem apatie taktéž není řešením, spíše to chce přijít na pravý důvod toho vztahu a přemýšlet, jak změnit sebe.


V sadách inspirovaných Rider-Waitem sedící postava se založenými rukami (pasivita) vidí jen tři kalichy a přehlíží, že je jí podáván kalich čtvrtý. Ani jej vidět nechce, neb dostatečně znechucená je již těmi třemi před sebou. Banzhaf s touto kartou prakticky spojuje: malicherné vytýkání, otupělost, přehnanou hašteřivost, zatrpklost, ztrátu motivace, neplodné bědování, pocit nenaplněného života, vnitřní napětí, vztek, nedýchatelnou atmosféru, válku o pozice. Méně zkušenému vykladači může přijít, že si ty pasivní a aktivní stavy navzájem odporují. Já ze své praxe mohu potvrdit, že ono to je možné vše v souladu s kolísáním nálady, neb člověk snažící se vymanit z tohoto nepohodlného stavu do okolí předvede více či méně najednou vše. Změny nálad při apatii bývají docela běžné, což může nepřipravené okolí velice zaskočit. 

Zajímavý je i pohled Antares (Učebnice výkladu tarotu pro začátečníky i pokročilé), která zde vidí vymezení individuality vůči skupině a východisko stručně řečeno spatřuje v nalezení umění brát i dávat, k čemuž je potřeba vzdát se ega. Nerovnováha mezi dáváním a bráním ... nelad energií, to je příčinou tohoto stavu, alespoň z mnou provedených výkladů to sedí. Často říkám tazatelce v tomto rozložení, že by se měla méně snažit ve vztahu k druhé straně, neb její aktivita, vkládání energie tam, kde odezva není, jen propast prohlubuje. Naopak, měla by udělat něco úplně opačného ... :) . Každý praktik vykladač mi dá asi za pravdu v tom, že takto naladěné tazatelky se těžko mění, neb ony okamžitě vysloví x sofistikovaných důvodů, proč konají, jak konají a proč naprosto správně. Jenomže jemnému světu energií je morálka, pravda apod. naprosto ukradená, jednou předimenzovaná záležitost se další stejnou aktivitou nespraví.

V pojetí Crowleyho na kartě Nadbytek přetéká poháry voda, která již dávno ztratila svojí průzračnost. Je zakalená nánosem z bahna (s)myšlenek. A zlaté poháry situaci rozhodně nezachrání, spíše jen podtrhují kontrast mezi hodnotou zlata a vody v něm proudící. To zlato by zasluhovalo jasnou průzračnost. Crowley (Knita Thothova) vyloženě mluví o zavlečení hnilobných zárodků do ovoce rozkoše. Je potřeba si uvědomit, že v této vodě je mnohé neviděné a zrcadlení může zkreslovat. Člověk bude jednat více naivně nebo naopak podezíravě (ač toto zdá se býti neuvěřitelné, i toto lze v praktické situaci skloubit do jednoho), nežli realisticky ... jednoduše skrze doposud potlačené fantómy. Antares (Učebnice výkladu Crowleyho tarotu) zdůrazňuje, že karta je značně nestabilní a s nestabilitou je potřeba počítat u jejího výkladu taktéž. Já jen dodávám, že nestabilní bude i jednání tazatele v této situaci. 
Ziegler (Tarot Zrcadlo duše) upozorňuje, že přemíra péče nebo pozornosti může působit tísnivě. Toto je řečeno velice diplomaticky, jde spíše o snahu za každou cenu dosáhnout svého. A právě toto je přesně slepou uličkou.

Závěrem se tedy vracím opět k tomu, co vyřkla jsem na začátku. Zdrženlivost v jednání i myšlení, nejlépe se přeorientovat někam jinam, neb do problému již bylo vloženo příliš, a to musí vyprchat. Nemá cenu zůstat v sentimentálním patosu a pořád si opakovat křivdy, k nímž došlo. Ptát se proč smysl má pouze, je-li tazatel ochoten si uvědomovat věci mimo škálu pohledu pozitivní - negativní. Odpovědí bude vždy proto, že nezná míry.

V Egyptském tarotu tomuto odpovídá Levá ruka Nebteh značí neuvěřitelnou nudu, neb cítit správně nic možné není. Dostavují se podvědomě emoce sklamání, které ještě nejsou na vědomí a spíše se zde vyvolává jistá dávka rozmrzení. Zdánlivě zdá se býti vše v pořádku, ale něco visí ve vzduchu. Člověk podléhá jisté paralýze, když se nechá tímto stavem svázat. 

Vždy něco lze dělat, takže je potřeba vyzkoušet to, co je vzdáleno tomu, co v nás ty divné stavy vyvolává.  


Map (hlp)        
               

Žádné komentáře: