31.3.09

I. Mág /realista (alespoň si to myslí)


Základní VÝZNAM:
dovednosti, vědění, přizpůsobivost
síla, moc, velké možnosti
okultismus, magie, hermetismus
rozlet, příležitosti téměř bez hranic
má nástroje k tomu zvládnout cokoli, jediné, co musí umět je zvládnout sám sebe, což může být otázkou sebedůvěry či vystihnutí vhodného okamžiku anebo pokory
suverén, umí si kreativně poradit
místy jakoby se stal centrem vesmíru
společenský, zábavný, okouzlující, charismatický


Něco ze SYMBOLŮ

Symboly živlů
obvykle stejné jaké daná sada používá a Mág jakoby s nimi žongloval (odtud jiný název karty Kejklíř)
možnosti, příležitosti, nástroje, které má po ruce, má je zvládnuté, stačí jenom sáhnout a použít je

Světlo za ním
poznání vědění, moc

Pohyb
akce, pružnost, přizpůsobení se, tvořivost

Jakoby posazený uprostřed vesmíru /nebo přítomnost jiných bytostí
nakloněné jsou mu vyšší síly nebo alespoň jejich využití je u něho možné
další motivy: oblečený nebo zakrytý pláštěm, jinde nahý, Thoth, hadi, Horova hůl, kniha……

Jeho PROJEV:

Mága v sobě či v situaci ve svém postavení ustojí pouze silný jedinec, je to o protikladu mezi sebejistotou, které je dosaženo silnou skepsi. Mág neuvěří ledasčemu a vše prověřuje, také se odmítá vázat a to právě z důvodu potřeby silného pocitu osobní svobody. Má vše jakoby na dosah ruky, ale to díky jistému studiu ale zejména poznání, které není v žádné knize obsaženo. Má zcela jasno v tom co chce, jak toho dosáhnout a jedná, protože to tak chce bez ohledu na cokoli. Vskutku nemá problém si srovnat uvnitř sebe priority.
Obvykle nepřipustí, aby ztratil půdu pod nohami, a snaží se stát nohami pevně na zemi, když ho něco překvapí, postaví se mu do cesty, smete to. Zní to jako bezohlednost, ale z pohledu Mága on si jde za svým s tím, že nikdo nemá právo omezovat jeho osobní svobodu.
Může se stát, že neodhadne hranice svých možností, proto i v této pozici není vhodné dělat si iluze o svých schopnostech a poznat svůj stín. Pokud si uvědomí, že poznáním dojde k odpovědi na všechny otázky, má vyhráno.

Na jiné lidí Mág působí jako tvrdý, neústupný, mnohdy arogantní, ale také jako ochránce a někdo střežící si svá tajemství.
Také působí jako absolutně neproniknutelný, zbytečně riskující a zahrávající si s osudem. Obvykle jeho chování působí nepochopitelně a často umí vzbudit u jiných nadměrná očekávání vedoucí ke zklamání.
Je schopen zahrávat si se vším, takže jistotu u něho těžko dlouhodobě někdo jiný získá.
Ale i Mág je pro jiné přijatelný, pokud si ho buď vůbec nevšímají, neplýtvají na něho svojí pozorností (jakýkoli odsudek a opozice je v podstatě k ničemu). Nebo naopak věří, že on sám ví, co dělá a když nic jiného, Mág nepřenáší odpovědnost za sebe na jiné. Pokud se člověk nespoléhá na to, že Mág nemyslí především na sebe, je v podstatě přijatelný.


POZN: To co Blázen jenom tuší, to Mág má promyšlené, rozhodně se nespoléhá na něco tak nejistého jako osud, náhoda, vše se snaží zvládnout vůli a rozumem.

30.3.09

0. BLÁZEN /více než pouhý začátekZákladní VÝZNAM:

myšlenky, závěry, spiritualita, duchovno, nelpění na hmotě (ale vnímaní ji), nezávaznost, jednání dle srdce, volnost, hravost, vnitřní bohatství, vědění, žádná nuda
často naznačuje i dlouhou cestu, která čeká tazatele
překvapivý nový začátek (místy téměř neuvěřitelný)
pocity, jakože neovlivníme téměř nic, osud si s námi pohrává, myšlenky na zvrácený způsob humoru Nejvyššího
jakákoli snaha o zakotvení o postavení čehokoli na jistotu vede do ztracena

Něco ze SYMBOLŮ:

Šaškovský háv
Šašek neboli blázen mohl beztrestně říkat pravdu, zdánlivě nebyl brán vážně, považován za osobu moderní terminologii řečeno nepříčetnou
klamání tělem, budí zdání nevážnosti, jenomže on se rozhodl jít za svým a za tím jde, ačkoli neví přesně co cestou potká, kudy povede apod.

Místy roztržený oděv
nedává najevo to, k čemu došel, přesto místy probleskne poznání

Skok do propasti /Voda z níž vylézá krokodýl
objevování a vyslovení ukryté pravdy, vydání se na vnitřní cestu, ne sebeklam
odvaha udělat nečekané, poznat něco nové
nejistota jaký bude konec

Pohyb
kráčí vytrvale dál a dál za svým cílem
na pozici vnější vlivy, je tazatel do pohybu tlačen


Jeho PROJEV:

Uvnitř je nejistý, trochu má i strach obavy, ale přes všechny pochybnosti se vydává na cestu do neznáma (jak moc a nakolik která vlastnost převládne nebo se utlumí, lze poznat z dalších karet, MA naznačují, jak se toto projeví na hmotné úrovni). I když se nerozhodne pro svojí cestu sám, ale přijme to, co přišlo samo, po čase i přes původní rozpaky má pocit, že je vše jak má být, že učinil správně.
Z předchozí karty lze zjistit, zda začíná něco nového dobrovolně nebo tak trochu pod nátlakem.
Každopádně se vrhne do věcí, o nichž ani netuší jak dopadnou (nakolik bezhlavě poznáme z další karty). Jedná v podstatě intuitivně, instinktivně, přesto vnímá okolí a může se hodně naučit i zorientovat. Jeho cesta vede k poznání nebo i vědění, v podstatě alespoň místy pochopí, proč se věci dějí (ačkoli úspěchem je už samotné uvědomění si, že se dějí).
Tuto fázi zvládne člověk nejlíp, když ponechá věcem volný průběh.

Ve vztahu k jiným se projevuje jako příjemný, milý, ochotný a vstřícný, také ale působí jako nevyzpytatelný a těžce ovladatelný. Těžko lze přijít na to, cože to vlastně dělá natož, proč to dělá, spíše naznačí, než-li řekne. Z Blázna nelze dostat závazné stanovisko, návod, radu ani odpověď na otázku co bude dál.
Jedinou šanci pro jiné osoby jak zvládnout Blázna bez duševní újmy je ponechání mu volnosti, netlačení na něho a není-li sdílný, raději se příliš nevyptávat (kdo se moc ptá se mnohdy příliš doví).

Několik obecných slov k ATU


Jsou vykladači, jímž velká arkána k výkladu postačí. A potom zbytek, který k výkladu používá celý balíček, tedy vyjma speciálních záležitosti, jako například rozhodnutí.
Mám zkušenost, že právě VA představují trumfy v pravém smyslu slova, tedy ve výkladu přebíjí ostatní karty. Právě proto má smysl vykládat z celé sady.
Tento příspěvek je spíše takovým shrnutím podstatných záležitosti kolem VA, zejména pro ty, kteří s tarotem začínají. A zároveň je úvodem do mého ponímaní jednotlivých karet VA.
Nemám a zřejmě jenom tak nebudu mít ambice zkompilovat něco z literatury, ale spíše tak nějak proplést dohromady své zkušenosti.

a zde něco málo důležitého z literatury:
Klíčové pojmy:
Pravzor člověka
Obrazy prvotního vědění lidstva
Kolektivní paměť lidstva
22 obrazů moudrosti
Etapy vývoje k lidské individualitě
Duchovní cesty člověka


Obecná charakteristika:
Karty Velké arkány (někdy nazývané Atu) představují působení vyšších sil, sil Univerza, které člověk (jejich působení) nemůže přímo ovlivnit, změnit. Je nutné uvědomit si, co nám naznačují a smířit se s jejich působením.
Častou chybou je doslovné chápání těchto karet pouze ve vazbě na nakreslené obrazce, tady je potřeba jít do hloubky a vnímat symboly.
Tyto karty nejsou dobré ani špatné, jednoduše představují způsob, jakým vyšší síly působí, zda toto bude pozitivní nebo negativní lze dovodit z dalších karet kolem nich stojících. Také přítomnost Velké karty ovlivní celý výklad.
Antares v této souvislosti upozorňuje na následující obecné pravidlo, které platí pouze u výkladu Velkých arkán:
Postava ženy představuje něco tajemného, skrytého, vyšší síly pod úrovní vědomí.
Naproti tomu postava muže symbolizuje přímočarost, rozumovost, moc a sílu. Vše, co je jasné, vše vědomé.

Pořadí karet
Obvykle je Blázen kartou 0 a poslední kartou je karta Svět XXI, ale ve francouzském systému ji potkáte jako kartu XXII, přičemž se začíná kartou Mág I.
Také jsou rozdíly v postavení karty Spravedlnost a Síla. V RW tarotu je Síla kartou VIII, a Spravedlnost kartou XI, v Crowleyho je tomu naopak Spravedlnost je kartou VIII a Síla kartou XI. Je tomu tak proto, že Crowley upravil pořadí karet podle kabalistického stromu života. My prozatím budeme při výuce vycházet z RW systému tarotu, tedy první kartou bude Blázen a Síla bude předcházet Spravedlnosti.

Zde je pořadí karet, v závorce jsou uvedeny ostatní názvy karty v různých tarotech.

0 Blázen (Hlupák, Nerozumný, Duch éteru)
I Mág (Kouzelník, Kejklíř, Mág síly, Komediant)
II Velekněžka (Papežka, Brána jasu, Kněžka Stříbrné hvězdy)
III Císařovna (Hospodářka, Vládkyně, Dcera Všemoci)
IV Císař (Hospodář, Syn Jitra, Vládce mezi Všemocnými)
V Velekněz (Papež, První kněz, Hierofant, Mág Věčnosti)
VI Milenci (Zamilovaní, Děti Hlasu, Věštírna všemocných Božstev)
VII Vůz (Povoz, Vládce Triumfu Světa, Dítě Síly Vod)
VIII Síla (Chtíč, Moc, Vláda, Dcera Plamenného Meče)
IX Poustevník (Samotář, Hledač, Prorok Věčnosti, Mág Hlasu Síly)
X Kolo osudu (Kolo štěstí, Kolo života, Vládce 6ivotních Sil)
XI Spravedlnost (Vyrovnání, Zákonodárství, Dcera Vládkyně Pravdy, Vládkyně Rovnováhy)
XII Viselec (Duch Všemocných Vod, Zavěšený)
XIII Smrt (Kosa, Dítě Velkých Proměn, Vládce Bratrstva Smrti)
XIV Mírnost (Umění, Zdrženlivost, Dcera Smíru, Střídmost, Rovnováha)
XV Ďábel (Satan, Baphomet, Dítě Času)
XVI Věž (Dům, Vládce Všemocné Armády, Útočiště)
XVII Hvězda (Dcera nebes, žijící mezi vodami)
XVIII Měsíc (Luna, Dítě Synů Všemoci)
XIX Slunce (Vládnoucí Světovým Ohněm)
XX Soud (Aeon, Boží soud, Poslední soud, Duch Prvopočátečního ohně)
XXI Svět (Universum, Velký v Noci Času, Koruna Mágu)


Duchovní cesta:
Jako Blázen bez ega skočí člověk do tohoto světa, připomíná spíše hravé dítě. Posléze se rodí ego, Mág chce tvořit, chce něco udělat. Velekněžka je jeho protipólem, hloubá uvnitř sebe, promítá intuici. Císařovna nás učí soucitu s druhými potom Císař odpovědnosti. Na základě prožité zkušenosti si umíme vytvářet systém etických hodnot, tomu nás učí Velekněz. Rozlišovat ty pravé od falešných. Člověk se osamostatňuje a poznává svět lásky, vztahů a nezbytnosti volby Zamilovaní.
Nutnost vyjít do světa- Vůz a integrace pudů (Síla). Posléze nastává období nutné k získání vnitřní moudrosti v samotě, kdy člověk nalézá sám sebe Poustevník. Pochopení předurčení, vlastní karmy Kolo štěstí. Člověk je již schopen poznávat souvislosti Spravedlnost.
(Dle CT jakmile poznáme, čeho jsme schopní, nastává Vyrovnání (Spravedlnost), potom můžeme začít pozorovat vnitřní bytost – Poustevník. Potom nemáme potřebu události řídit, ale necháme věci, aby se vyvinuli Kolo štěstí, a znovu objevíme svojí energií Síla.)
Viselec nám umožní opustit vše, co již k životu nepotřebujeme, protože vše mrtvé a dokončené zaniká ve Smrti. Nové síly je potřeba uvést do nového poměru Mírnost/Umění. Teprve potom zažijeme realitu v nás včetně pokušení zvenku Ďábel a necháme padnout zastaralé vzorce chování a přesvědčení Věž. Jen víra v sebe sama Hvězda nás vynáší vzhůru, ale musíme dále do svého vnitra poznat věci vědomí dosud skryté Měsíc. Najdeme svojí vnitřní jednotu, své místo na slunci Slunce. Dosáhneme vysokého stupně vědomí Soud a splyneme s Univerzem v jedno Svět.
Jenomže jeden svět nestačí, tedy život ani v této pozici nekončí a vše pokračuje dál, znovu od Blázna v další vrstvě. Představuji si ATU jako určitou spirálu v životě člověka, přičemž každý cyklus proniká hlouběji.


Literatura:
Alicja Chrzanowska: Mystérium tarotu, tarot jako životní cíl, Ivo Železný, 2000
Zuzana Antares: Učebnice výkladu tarotu pro začátečníky a pokročilé, Spiral energy, 2006
Marlies Burghardt: Tarotové karty nikdy nelžou, Pragma 2001
Mangala Billson: Intuitivní tarot (Crowleyho tarot v praxi)


13.3.09

Hra na Blázna


Hra na Blázna je výkladem netradičním, od něhož lze očekávat přesnější časové určení za předpokladu, že jste schopni jednoznačně na časové ose určit nějakou událost, hra ukáže, co nastane po ní a co před ní.
Také lze touto hrou lze jednoznačně určit, co bylo důležité v okamžiku před výkladem a co bude důležité po něm.
Přijde-li někomu, že je příspěvek laděn do rozverného tónu, není to pouhý pocit, s Bláznem jsem už něco prožila a jinak to ani neumím.


Blázen neboli věčný tulák hledající více než jenom materiálno, nemající problém kdykoli začít znovu a také ve středověku jeho výsadou bylo, že jako jediný mohl říkat pravdu beztrestně. Bláznův šat je v podstatě jenom maskou před vnějším světem, mnohde je roztržený, takže Blázen nám může odhalit i věci, které nevidíme. Blázen se otvírá novým věcem, ale neznamená to, že se k něčemu napevno připoutá. Nechme tedy Blázna, A´t nám označí, co důležité bylo, co bude a zda je věc u konce nebo teprve začíná.
Hra na Blázna je výklad netradiční a lze k němu přistupovat různě. Hajo Banzhaf ho popisuje ve svém Klíči k tarotu (PRAGMA, 2000) jako výklad pro současné stanovisko a perspektivy dalšího vývoje. Odráží chronologický průběh nějaké záležitosti a tazateli ukazuje, co už má za sebou a co ho ještě čeká.
Na rozdíl od ostatních výkladů karty nemají pojmenované pozice co která co přesně znamená, k jakému aspektu se váže a tak je to hodně o intuici. Také celý popisovaný proces může proběhnout najednou nebo se vléct, jediné časově určité místo, pevný bod je Blázen, zbytek výkladu je potřeba pojímat poněkud bláznivěji. Banzhaf výslovně píše:“Hra na blázna naopak příliš často odhaluje, jak si protiřečíme, opakujeme staré chyby, začínáme stále znovu a znovu, bloudíme a chodíme oklikami.“ Co naplat, má pravdu.
Výklad jsem úspěšně prováděla jak s Rider-Waitem, tak s Crowley tarotem, myslím, že nebránila by se mu žádná sada.

Popis hry1. V celé sadě najdeme kartu Blázen (uznáte-li to za vhodné, můžete trénovat, zda ji umíte napoprvé vytáhnout jenom tak, protože si řeknete, že chcete – pozn. já to umím jenom pod tlakem za velmi neobvyklé situace, normálně ani náhodou).
2. Vyjmeme jakkoli nalezeného Blázna, klidně se na něho usmějeme a dáme ho stranou.
3. Klasicky vytáhneme dalších 12 karet. Klasicky myslím zamíchat, ale pořádně, hledali jsme Blázna, takže si možná i pamatujeme, kde co bylo, a vybrat z vějíře karet (kdo chce zůstat věrný Banzhafovi) nebo nechat vypadnout nebo jakýmkoli jiným způsobem, na který je zvyklý (podstatné je, aby neviděl líc karet).
4. Vydržíme to a nedíváme se na líc tažených karet a zamícháme mezi ně Blázna tak, abychom nevěděli, která karta je Blázen.
5. Takže máme dohromady 13 karet, o jedné víme, že je Blázen, ale nevíme na jaké je pozici, dalších 12 neznáme. Tuto dle tazatele buď začneme svrchu nebo ze spodu podle intuice, chuti, zvyku…. Rozhodíme za sebou do řady.
6. Otočíme karty a zaměříme pozornost na pozici, kde je Blázen. Blázen je předěl mezi minulostí a budoucností v tom smyslu, že nám ukáže důležité vlivy z minulosti a důležité vlivy z budoucnosti.


Výklad:
Karty vlevo do Blázna představují vlivy z minulosti, karty napravo z budoucnosti s tím, že nemáme jasné časové okamžiky. Měl by ale být zachován chronologický postup, alespoň u minulosti by ony představované vlivy měly mít odraz v již prožité realitě.

Předmět výkladu:
Prakticky jakákoli situační otázka, od jak to zvládám v práci ve vztahu s…., až po otázky spojené s duchovnem.
Je zřejmé, že tento výklad nám neodpoví jednoznačně na otázky, zda ano či ne, mám či nemám. Naznačí podstatné vlivy, okolností apod.Časový okamžik


1. Přítomnost
Banzhaf tento výklad popisuje na pozici teď, tedy blázen představuje na časové přímce hranici teď, tedy vlevo je část cesty již projité, vpravo, kterou je potřeba ujít. Je-li Blázen na konci (pozici 13), tazatel v této záležitosti již došel na konec cesty. Naopak Blázen na začátku naznačuje, že tazatel je teprve na počátku.


2. Budoucnost, neboli tak trochu experiment
Osobně tento výklad používám i pro situace, kdy vím, že v přesně určeném časovém okamžiku nastane zcela nezaměnitelně určená událost. Je to tak trochu divinace na druhou, protože to chce jít do tohoto výkladu s jasnou vizi, že ona událost nastane. Nejde ani tak o realitu, jako o vnitřní přesvědčení, které není vhodné zaměňovat s pouhým přáním.
Například se připravujeme na vystoupení na konferenci na konkrétní den, jasně vnitřně víme, že k tomuto dojde, že konference proběhne a my na ni vystoupíme a chceme vědět, jak se tato záležitost bude vyvíjet před konferencí, s čím se musíme vypořádat a jaké naše vystoupení bude mít potom dopady. Sice nás může mírně znervóznit, že pořadatelé dávají najevo, že se objevily nějaké překážky a tak není postaveno na jisto, zda konference proběhne, či nám navíc do toho onemocní dítě a nevíme, jestli budeme moci vůbec odjet. Ve stavu vnitřního vědění jednoduše víme, že konference proběhne v původně určeném termínu, a že na ni jedeme, ačkoli netušíme, jak pořadatelé problém vyřeší, ani zda se dítě vyléčí nebo seženeme hlídání.
V takovém případě pozice Blázna označuje okamžik, kdy ona událost proběhne. Karty vlevo, jsou do té události a my musíme intuitivně vědět, co již proběhlo a co teprve probíhá. Karty napravo jsou po události. Opětovně v postupnosti pozic od 1 do 13 musí být zachovaný chronologicky průběh.
Upřímně karta Blázna na první nebo poslední pozici by mi signalizovala, že něco není v pořádku, zřejmě naše vnitřní vědění, protože buď konference neproběhne anebo na ni nepojedeme nebo pojedeme a nevystoupíme.
Popravdě neumí si představit, jak se tento výklad dělá jiné osobě, pokud o míře jejího vnitřního tušení nemůžeme nic vědět. Ale zase není to vyloučeno, když bez ohledu na názor tazatele, toto s jistotou ví vykladač.
3. Minulost, i experiment je slabé slovo
Nicméně výsledek je ověřitelný okamžitě. Provedla jsem výklad v situaci, kdy jsem chtěla vědět jak karty ukáži nějaký proces v minulosti s tím, že jsem jistou událost vymezila jako bod, kde by měl být Blázen. Je zajímavé to vidět, ono s odstupem času a řečí tarotu člověk se může poučit ze svých chyb a vzít si z toho i něco do budoucna. Zajímavá je studie a srovnání karet před Bláznem a za ním.
Je praktické promítnou si jako Blázna událost zlomu, určitý tedy zcela konkrétní bod v čase v minulosti a chtít vědět, co nezpracovaného kolem té události máte. Blázen je ona událost vlevo karty před ní a vpravo po ní. Poslední karty již mohou zasahovat do současnosti, třeba se i dovíte, proč jste k této modifikaci hry přistuopili. Mohu říci, že výsledek je přiléhavý.


ZávěrRozhodně tento výklad není odpovědi na otázku, zda nějaký okamžik v budoucnosti nastane, či nikoli. V lepším případě při formulaci takovéto nejisté otázky bude Blázen na konci nebo na začátku, v tom horším karty nebudou dávat smysl a budou zachycovat naše pouhá přání, pocity.
Hra na Blázna je sice rozverná, hravá a vše působí nejistě, ale 2 věci sedět musí. Blázen ukotvený v přesně určeném reálném okamžiku, nejistější je teď přítomnost a potom ještě jde ve zvláštním stavu do budoucnosti, o niž jistě víme, že nastane. A potom chronologie události. Těch do okamžiku i po něm, ačkoli není vyloučeno, aby všechny karty vlevo proběhly v jednom časovém bodě v minulosti a všechny karty vpravo v jednom časovém bodě v budoucnosti.