13.3.09

Hra na Blázna


Hra na Blázna je výkladem netradičním, od něhož lze očekávat přesnější časové určení za předpokladu, že jste schopni jednoznačně na časové ose určit nějakou událost, hra ukáže, co nastane po ní a co před ní.
Také lze touto hrou lze jednoznačně určit, co bylo důležité v okamžiku před výkladem a co bude důležité po něm.
Přijde-li někomu, že je příspěvek laděn do rozverného tónu, není to pouhý pocit, s Bláznem jsem už něco prožila a jinak to ani neumím.


Blázen neboli věčný tulák hledající více než jenom materiálno, nemající problém kdykoli začít znovu a také ve středověku jeho výsadou bylo, že jako jediný mohl říkat pravdu beztrestně. Bláznův šat je v podstatě jenom maskou před vnějším světem, mnohde je roztržený, takže Blázen nám může odhalit i věci, které nevidíme. Blázen se otvírá novým věcem, ale neznamená to, že se k něčemu napevno připoutá. Nechme tedy Blázna, A´t nám označí, co důležité bylo, co bude a zda je věc u konce nebo teprve začíná.
Hra na Blázna je výklad netradiční a lze k němu přistupovat různě. Hajo Banzhaf ho popisuje ve svém Klíči k tarotu (PRAGMA, 2000) jako výklad pro současné stanovisko a perspektivy dalšího vývoje. Odráží chronologický průběh nějaké záležitosti a tazateli ukazuje, co už má za sebou a co ho ještě čeká.
Na rozdíl od ostatních výkladů karty nemají pojmenované pozice co která co přesně znamená, k jakému aspektu se váže a tak je to hodně o intuici. Také celý popisovaný proces může proběhnout najednou nebo se vléct, jediné časově určité místo, pevný bod je Blázen, zbytek výkladu je potřeba pojímat poněkud bláznivěji. Banzhaf výslovně píše:“Hra na blázna naopak příliš často odhaluje, jak si protiřečíme, opakujeme staré chyby, začínáme stále znovu a znovu, bloudíme a chodíme oklikami.“ Co naplat, má pravdu.
Výklad jsem úspěšně prováděla jak s Rider-Waitem, tak s Crowley tarotem, myslím, že nebránila by se mu žádná sada.

Popis hry1. V celé sadě najdeme kartu Blázen (uznáte-li to za vhodné, můžete trénovat, zda ji umíte napoprvé vytáhnout jenom tak, protože si řeknete, že chcete – pozn. já to umím jenom pod tlakem za velmi neobvyklé situace, normálně ani náhodou).
2. Vyjmeme jakkoli nalezeného Blázna, klidně se na něho usmějeme a dáme ho stranou.
3. Klasicky vytáhneme dalších 12 karet. Klasicky myslím zamíchat, ale pořádně, hledali jsme Blázna, takže si možná i pamatujeme, kde co bylo, a vybrat z vějíře karet (kdo chce zůstat věrný Banzhafovi) nebo nechat vypadnout nebo jakýmkoli jiným způsobem, na který je zvyklý (podstatné je, aby neviděl líc karet).
4. Vydržíme to a nedíváme se na líc tažených karet a zamícháme mezi ně Blázna tak, abychom nevěděli, která karta je Blázen.
5. Takže máme dohromady 13 karet, o jedné víme, že je Blázen, ale nevíme na jaké je pozici, dalších 12 neznáme. Tuto dle tazatele buď začneme svrchu nebo ze spodu podle intuice, chuti, zvyku…. Rozhodíme za sebou do řady.
6. Otočíme karty a zaměříme pozornost na pozici, kde je Blázen. Blázen je předěl mezi minulostí a budoucností v tom smyslu, že nám ukáže důležité vlivy z minulosti a důležité vlivy z budoucnosti.


Výklad:
Karty vlevo do Blázna představují vlivy z minulosti, karty napravo z budoucnosti s tím, že nemáme jasné časové okamžiky. Měl by ale být zachován chronologický postup, alespoň u minulosti by ony představované vlivy měly mít odraz v již prožité realitě.

Předmět výkladu:
Prakticky jakákoli situační otázka, od jak to zvládám v práci ve vztahu s…., až po otázky spojené s duchovnem.
Je zřejmé, že tento výklad nám neodpoví jednoznačně na otázky, zda ano či ne, mám či nemám. Naznačí podstatné vlivy, okolností apod.Časový okamžik


1. Přítomnost
Banzhaf tento výklad popisuje na pozici teď, tedy blázen představuje na časové přímce hranici teď, tedy vlevo je část cesty již projité, vpravo, kterou je potřeba ujít. Je-li Blázen na konci (pozici 13), tazatel v této záležitosti již došel na konec cesty. Naopak Blázen na začátku naznačuje, že tazatel je teprve na počátku.


2. Budoucnost, neboli tak trochu experiment
Osobně tento výklad používám i pro situace, kdy vím, že v přesně určeném časovém okamžiku nastane zcela nezaměnitelně určená událost. Je to tak trochu divinace na druhou, protože to chce jít do tohoto výkladu s jasnou vizi, že ona událost nastane. Nejde ani tak o realitu, jako o vnitřní přesvědčení, které není vhodné zaměňovat s pouhým přáním.
Například se připravujeme na vystoupení na konferenci na konkrétní den, jasně vnitřně víme, že k tomuto dojde, že konference proběhne a my na ni vystoupíme a chceme vědět, jak se tato záležitost bude vyvíjet před konferencí, s čím se musíme vypořádat a jaké naše vystoupení bude mít potom dopady. Sice nás může mírně znervóznit, že pořadatelé dávají najevo, že se objevily nějaké překážky a tak není postaveno na jisto, zda konference proběhne, či nám navíc do toho onemocní dítě a nevíme, jestli budeme moci vůbec odjet. Ve stavu vnitřního vědění jednoduše víme, že konference proběhne v původně určeném termínu, a že na ni jedeme, ačkoli netušíme, jak pořadatelé problém vyřeší, ani zda se dítě vyléčí nebo seženeme hlídání.
V takovém případě pozice Blázna označuje okamžik, kdy ona událost proběhne. Karty vlevo, jsou do té události a my musíme intuitivně vědět, co již proběhlo a co teprve probíhá. Karty napravo jsou po události. Opětovně v postupnosti pozic od 1 do 13 musí být zachovaný chronologicky průběh.
Upřímně karta Blázna na první nebo poslední pozici by mi signalizovala, že něco není v pořádku, zřejmě naše vnitřní vědění, protože buď konference neproběhne anebo na ni nepojedeme nebo pojedeme a nevystoupíme.
Popravdě neumí si představit, jak se tento výklad dělá jiné osobě, pokud o míře jejího vnitřního tušení nemůžeme nic vědět. Ale zase není to vyloučeno, když bez ohledu na názor tazatele, toto s jistotou ví vykladač.
3. Minulost, i experiment je slabé slovo
Nicméně výsledek je ověřitelný okamžitě. Provedla jsem výklad v situaci, kdy jsem chtěla vědět jak karty ukáži nějaký proces v minulosti s tím, že jsem jistou událost vymezila jako bod, kde by měl být Blázen. Je zajímavé to vidět, ono s odstupem času a řečí tarotu člověk se může poučit ze svých chyb a vzít si z toho i něco do budoucna. Zajímavá je studie a srovnání karet před Bláznem a za ním.
Je praktické promítnou si jako Blázna událost zlomu, určitý tedy zcela konkrétní bod v čase v minulosti a chtít vědět, co nezpracovaného kolem té události máte. Blázen je ona událost vlevo karty před ní a vpravo po ní. Poslední karty již mohou zasahovat do současnosti, třeba se i dovíte, proč jste k této modifikaci hry přistuopili. Mohu říci, že výsledek je přiléhavý.


ZávěrRozhodně tento výklad není odpovědi na otázku, zda nějaký okamžik v budoucnosti nastane, či nikoli. V lepším případě při formulaci takovéto nejisté otázky bude Blázen na konci nebo na začátku, v tom horším karty nebudou dávat smysl a budou zachycovat naše pouhá přání, pocity.
Hra na Blázna je sice rozverná, hravá a vše působí nejistě, ale 2 věci sedět musí. Blázen ukotvený v přesně určeném reálném okamžiku, nejistější je teď přítomnost a potom ještě jde ve zvláštním stavu do budoucnosti, o niž jistě víme, že nastane. A potom chronologie události. Těch do okamžiku i po něm, ačkoli není vyloučeno, aby všechny karty vlevo proběhly v jednom časovém bodě v minulosti a všechny karty vpravo v jednom časovém bodě v budoucnosti.

Žádné komentáře: