24.9.16

Disky vážou se k podzimu

Tarotové karty lze krásně přiřadit k ročním obdobím a já příchod podzimu oslavila meditaci s disky Thothova tarotu. Vzala jsem si karty od jedničky po krále a v meditaci s nimi prožila vizualizaci. Vůbec jsem si dala závazek, že na podzim napíšu i něco o jednotlivých kartách disků, neb období se k tomu hodí, energicky je člověk na ně naladěn. Nakonec popsat tarot dle svých prožitků je práce na celý život. 
Podzim je obdobím, kdy se sklízí a potom se země připravuje na zimu. 
Vizualizace karty a její prožitek je věcí na delší dobu, kdy signály postupně přicházejí. O tom dnešní příspěvek není, spíše jde o hravou symboliku, způsob, jak si vytvořit osobní afirmaci. Takže potom nad medovinkou mně napadaly docela zábavné afirmace, postřehy k jednotlivým kartám.


Karty beru podle podle pořadí od Malkuth výše.

Princezna disků je kartou, kterou si troufnu mít jako kartu časového určení, neb dle její symboliky by mohlo něco začít, vypuknout na podzim. Čekání ale s touto kartou je spojeno.

Prince disků vidím jako borce, který sklízí plody po těžké práci a dřina je i samotné sklízení. On si ale nestěžuje, oplývá trpělivostí, neb ví, že práce sebou plody nese a on jí dělá pořádně, zde ulívání se rozhodně nehrozí.

Královna disků se má zastavit, posadit a meditovat nad tím, co bylo, rozebrat minulost. Řešení své otázky nalezne v minulosti. Dospěla k moudrosti, rohy jsou spojením mezi ní a světem jemné hmoty.

Král disků únavy nezná, bohatství má na dosah. Zastavil se, by k němu vše přišlo a co netýká se jej, odráží.

10 disků - vše již je doma pod střechou, krásně pohromadě.

9 disků - v dané situaci lze jenom získat, takže směle do toho.

8 disků - opatrnost je na místě, plody ještě není čas trhat, ony sami do košíku spadnou, ovšem je potřeba je hlídat, by škodná nepřišla dříve.

7 disků - situace je nová natolik, že v tom neumí tazatel chodit, potřebuje zasvěcení.

6 disků - konstelace vhodná pro naplnění záměru, vytrvalost povede k úspěchu.

5 disků - nepodceňovat detaily a maličkosti, potom s tím budou potíže.

4 disků - není čas k opuštění domova, je potřeba otěže plně držet v rukou.

3 disků - je potřeba konat, by dílo bylo dokonáno, splétat k sobě a mezi sebou jednotlivé části.

2 disků - změnu sebou sebou nese každý pohyb atomu, ty neposedné jsou.

1 disků - konečně NĚCO začalo a čekání potřeba není, již vše probíhat začalo.         

22.9.16

Povídání o temnotě VII. (Průnik z hlubiny)


Trpělivé zkoumání hlubiny, práce s ní a ponechání bez emocí i volnoběhu událostem vede k tomu, že něco podstatného prodere se z hlubiny ven.

Podoba nádherně nepoznatelného, neznámo nerušené strachem a zábranami zaklepe na dveře... Potom člověk stává se skutečně svobodnou bytostí...


10.9.16

Lev alegorieCo napsat o něm... je Králem zvířat a proto Slunce k němu váže se... Jenomže Slunce nejenom zahřívá, lze se v něm i spálit. A přesně takto na stupnici od zahřátí do spálení Lev působí. Je potřeba jej pochopit, protože v mnohém k nedorozumění může docházet. 

Lev představuje Slunce na zemi, jeho hříva připomíná sluneční paprsky, zosobňuje naši ctižádost, sílu, kreativitu, ale i líné povalování se na Slunci. Jde o znamení, které v každém z nás nějak probouzí odvahu k přímočarému jednání, k činu měnícímu něco podstatného.
Mytologicky se jedná o obraz, kdy Héraklés se utkává s nemejským lvem, jehož žádná zbraň nezabije, a on se musí s ním bít na život a smrt pouze pomocí vlastních rukou a být silnějším. Lev nese sebou ohromnou výzvu, kdy člověk neví, zda ji ustojí či zahyne, ale jde o výzvu, jíž vyhnouti se nelze, jinak člověk přichází o něco podstatného ve své duši. Je to ohromná šance, jak obrazy z nitra nechat vylézat na povrch.

Síla lva byla vnímána již ve starém Egyptě, Aker (podoba dvou proti sobě obrácených lvů s lidskou hlavou - dvojitá sfinga) chránil Slunce, chránil trůn krále, proto tolik lvích tlap na trůnech. Postavit se této síle vyžadovalo nesmírnou odvahu. Pouze synové bohů směli užívat sílu lva.
Zajímavou je i sfinga, která mytologicky v sobě zahrnuje Lva i Pannu. Však Lev v progresi do Panny přechází. 

Kreativita vyvěrá z potřeby zanechat otisk své duše v duši světa, v touze ponechat zde něco za sebou. V tomto směru se hodně mluví v různých příručkách astrologie o síle plození. Jeho podstata spočívá ve Slunci v každém z nás, které září nám na cestu. Ať chceme nebo ne, toto znamení ovlivňuje nějak i jiná sluneční znamení podle postavení a vztahů Slunce ke Lvovi či jeho domu v každém z nás.
Dalším archetypem se Lvem spojovaným je Lví srdce. Srdce je podstatné od dob Egyptské knihy mrtvých, která nějak projevila se i v pozdějších mytologiích. Právě proces vážení srdce rozhodoval o dalším osudu člověka v zásvětí, o tom, zda magus vůbec projde bránou.
Na tom, jak člověk ignoruje srdce nebo ním jedná, závisí exploze ega či ovládnutí celé osobnosti egem. Není možné, aby se Lev neprojevil navenek. Kdo ignoruje srdce, stane se hercem přehrávajícím velikost, klaunem, který neví, co je to opravdový smutek a jeho gagy jsou povýšenecky trapné, ambiciózním jedincem, který, když dosáhne  společenské pozice, uzavře se do skleněné láhve. Právě tady jsou kořeny pýchy v osobnosti člověka, stínu hrdosti. Není jiného znamení, které by se umělo tolik tvrdošíjně urazit. Uražte Lva a máte to u něj na doživotí špatně. Velmi těžce uvěří napodruhé osobě, která jej zradila.

Archetypem lva budícím strach je Sekhmet (archetyp zneuznané lvice v zajetí msty), kvůli prolití krev lidí v poušti ovládaná bezmeznou zuřivostí. Amemait, ve své podobě také zahrnovala lví tlapy a hřívu (ač šlo o démonku), zosobňovala nejhorší představy Egypťanů, uměla pozřít srdce nehodného i jeho samotného, její drápy budily respekt svojí nesmírnou hrozbu.

Řev lva v poušti probouzí schopnost člověka vnímat srdcem. Hillman (Hillman, J. Myšlení srdce a duše světa, Malvern) nazývá pouští: "poušť moderní byrokracie, ošklivého urbanismu, akademických trivialit, profesionální úřednické bezduchosti, pouště naší mrzké situace". Je to ono prázdné, povrchní, zachovávání konvencí za každou cenu. Vše, co deformuje možnost jednat přímo a upřímně, neb upřímnost se zde stává pouhou fraškou. Je ní strach věřit, strach milovat, strach cítit, strach konat... . Pouze ponechání lva, ať zařve může natrhnout skořápku bezduchosti. V souvislosti s Hillmanem je zde vzpomenuto, že Lví mláďata se rodí ve spánku a řevem je potřeba je probudit. V tomto směru lze narazit i na iniciaci. O Lvíčatech se mluví i v souvislosti s planetami, které má zrozenec ve znamení lva. To ony řevem potřebují probudit...
Lev s trnem v patě, tedy lev v krizi. Právě tato krize jej probudí ze spánku, krize milostná je v jeho případě velmi správným aktivátorem. V takovém případě umí nalézt sám struktury své duše a zhmotnit si svého átmana. Ovšem nesmí upadnout do patosu anebo zvolit jen to řešení, které mu jeho právě uniknuvší odvaha dovolí.

Jednat srdcem znamená jednat přímo. Postavit se ke všemu statečně a nemotat klubko lží a alibismu. Podvod je to, co on nesnese. Je to naslouchání nitru, ne srovnávání se s ostatními. Skutečný král vládne svému osudu, nenechá se vláčet osudem jiných. Proces strhující, autentický vedoucí k oproštění se od balastu. Jen tak může Lev pronikat a být v životě člověka.

Z pozorování Lva lze konstatovat, že on nikdy nejí zbytky. Loví ve smečkách, ovšem dospělí samci neloví téměř vůbec, ač k tomu byli od 3 měsíců vedení. Jakmile mají svojí lvici, je to ona, kdo loví. Vydá-li se na lov samec, je to vždy v noci, a čeká na oběť, která si sama k němu dojde.

Pro ty, co s astrologií začínají, Lev je spojen s 5. domem, jeho vládcem je Slunce a snad jenom Neptun umí v tomto znamení povýšit, neb ten odevzdá své ego do zájmu Vyššího Já.  

Exhibicionista typu rockové star ...
Pouťové atrakce a lunaparky velmi zamlouvají se mu ...
Projevit se, je jeho mottem....
   

Typický odsudek Lva:

je pyšný a potřebuje potlesk - je ohrožen inflací ega, mnohdy po lásce touží, ale ne vždy si o ní umí říci...

sobectví - dělá si, co sám chce, nic jiného ani dělat neumí..., často z nedorozumění působí dojmem povýšeného sobce...

dětinskost - v určitém směru jakoby nechtěl vyrůst, zábava často umí jej svést, může za to i nevinnost působící mnohdy naivně snivě...

zbabělec - paradoxně je hledání odvahy velkým jeho tématem, rád jde tam, kde své má jistě a vůdcovskou rolí zajištěnou, plachý lev v tomto směru obětí nedorozumění bývá...

sukničkář - nu, dům 5. je o stycích mimo manželských, ale také může o romantice v manželství svědčit...

zhrzená lvice - nebezpečná šelma, když opuštěna byla...

líný lev - působí ospale vyhřívaje se na slunci, ale pozor, velmi rychle svůj status umí změnit, také k tomuto odsudku přispívá jeho sklon nechávat obstarání potravy na lvicích, ty ale v tomto směru velmi šikovné jsou...  


8.9.16

Povídání o temnotě VI. (Odraz)


V temnotě lze najít odraz reality, pohled na ni jiný, neb to, co pomíjívé je či pouze povrchové, není odrazeno. Ne každému líbí se ten obraz mnohého oproštěn. Ale není potřeba to dávat za vinu pouze temnotě, to světlo opatrně dopadající někde propadá se a nechá se pohltit, jinde hezky leskne se na hladině. 

Mnohé nezodpověditelné otázky vznikají, když člověk vnímá něco vnitřního optikou běžné reality. Balast, který usadí se, zabrání uchopení podstaty. Kouzlo nemůže účinkovat. Potom slovo nestává se sdělením, nýbrž překážkou porozumění. 


5.9.16

O vztazích osobnějiNěkdy nás formují věci, do nichž bychom to nikdy neřekli. Dokonce ani jejich původci, neb si neuvědomují, že něco, pro ně bagatelní, má pro někoho jiného velký význam.
V tomto směru se mi dostalo velké lekce ještě před dosažením dospělosti. Byla to velice fajn holka, se kterou jsme mívaly společnou část cesty vždy ráno a velice rády jsme si povídaly o věcech jako je věda, historie, naše sny a plány. Pravda, vrstevníci jí nedávali, neb měla na svůj věk sklony k nesmírné zodpovědnosti a její znalosti přesahovaly věkový standart i výběrových tříd.  Pro mně tato rána byla velice zajímavá a neměnila bych je za nic. Žel její sny se nestihl naplnit a já se po její smrti dověděla, že ony rána byly pro ní mnohem více, než by mně kdy vůbec napadlo.

Jsou lidé, kteří jsou s námi třeba jenom část naší cesty delší nebo kratší dobu. Na tom nesejde. Podstatné je, že vztahy člověka něčemu učí, něco mu předávají a měly by posouvat dál. Právě pro to nerozumím snaze tolik lidské, později vše negovat a bagatelizovat. Je přirozené, že člověk se časem dostane zase někam jinam a nejde potom později držet to, co bylo předtím. Možná snaha získat alibi nebo nenaplněná ambice dostává lidí do pozice, v níž neumí podívat se na to, co bylo, s nadhledem.  
Konce respektuji a nevidím v nich příležitost, jak brojit proti těm, jejichž úsek cesty v mé společnosti skončil. Naopak, lze si uvědomit, co posouvalo nás dál, více či méně...