8.9.16

Povídání o temnotě VI. (Odraz)


V temnotě lze najít odraz reality, pohled na ni jiný, neb to, co pomíjívé je či pouze povrchové, není odrazeno. Ne každému líbí se ten obraz mnohého oproštěn. Ale není potřeba to dávat za vinu pouze temnotě, to světlo opatrně dopadající někde propadá se a nechá se pohltit, jinde hezky leskne se na hladině. 

Mnohé nezodpověditelné otázky vznikají, když člověk vnímá něco vnitřního optikou běžné reality. Balast, který usadí se, zabrání uchopení podstaty. Kouzlo nemůže účinkovat. Potom slovo nestává se sdělením, nýbrž překážkou porozumění. 


Žádné komentáře: