30.3.09

Několik obecných slov k ATU


Jsou vykladači, jímž velká arkána k výkladu postačí. A potom zbytek, který k výkladu používá celý balíček, tedy vyjma speciálních záležitosti, jako například rozhodnutí.
Mám zkušenost, že právě VA představují trumfy v pravém smyslu slova, tedy ve výkladu přebíjí ostatní karty. Právě proto má smysl vykládat z celé sady.
Tento příspěvek je spíše takovým shrnutím podstatných záležitosti kolem VA, zejména pro ty, kteří s tarotem začínají. A zároveň je úvodem do mého ponímaní jednotlivých karet VA.
Nemám a zřejmě jenom tak nebudu mít ambice zkompilovat něco z literatury, ale spíše tak nějak proplést dohromady své zkušenosti.

a zde něco málo důležitého z literatury:
Klíčové pojmy:
Pravzor člověka
Obrazy prvotního vědění lidstva
Kolektivní paměť lidstva
22 obrazů moudrosti
Etapy vývoje k lidské individualitě
Duchovní cesty člověka


Obecná charakteristika:
Karty Velké arkány (někdy nazývané Atu) představují působení vyšších sil, sil Univerza, které člověk (jejich působení) nemůže přímo ovlivnit, změnit. Je nutné uvědomit si, co nám naznačují a smířit se s jejich působením.
Častou chybou je doslovné chápání těchto karet pouze ve vazbě na nakreslené obrazce, tady je potřeba jít do hloubky a vnímat symboly.
Tyto karty nejsou dobré ani špatné, jednoduše představují způsob, jakým vyšší síly působí, zda toto bude pozitivní nebo negativní lze dovodit z dalších karet kolem nich stojících. Také přítomnost Velké karty ovlivní celý výklad.
Antares v této souvislosti upozorňuje na následující obecné pravidlo, které platí pouze u výkladu Velkých arkán:
Postava ženy představuje něco tajemného, skrytého, vyšší síly pod úrovní vědomí.
Naproti tomu postava muže symbolizuje přímočarost, rozumovost, moc a sílu. Vše, co je jasné, vše vědomé.

Pořadí karet
Obvykle je Blázen kartou 0 a poslední kartou je karta Svět XXI, ale ve francouzském systému ji potkáte jako kartu XXII, přičemž se začíná kartou Mág I.
Také jsou rozdíly v postavení karty Spravedlnost a Síla. V RW tarotu je Síla kartou VIII, a Spravedlnost kartou XI, v Crowleyho je tomu naopak Spravedlnost je kartou VIII a Síla kartou XI. Je tomu tak proto, že Crowley upravil pořadí karet podle kabalistického stromu života. My prozatím budeme při výuce vycházet z RW systému tarotu, tedy první kartou bude Blázen a Síla bude předcházet Spravedlnosti.

Zde je pořadí karet, v závorce jsou uvedeny ostatní názvy karty v různých tarotech.

0 Blázen (Hlupák, Nerozumný, Duch éteru)
I Mág (Kouzelník, Kejklíř, Mág síly, Komediant)
II Velekněžka (Papežka, Brána jasu, Kněžka Stříbrné hvězdy)
III Císařovna (Hospodářka, Vládkyně, Dcera Všemoci)
IV Císař (Hospodář, Syn Jitra, Vládce mezi Všemocnými)
V Velekněz (Papež, První kněz, Hierofant, Mág Věčnosti)
VI Milenci (Zamilovaní, Děti Hlasu, Věštírna všemocných Božstev)
VII Vůz (Povoz, Vládce Triumfu Světa, Dítě Síly Vod)
VIII Síla (Chtíč, Moc, Vláda, Dcera Plamenného Meče)
IX Poustevník (Samotář, Hledač, Prorok Věčnosti, Mág Hlasu Síly)
X Kolo osudu (Kolo štěstí, Kolo života, Vládce 6ivotních Sil)
XI Spravedlnost (Vyrovnání, Zákonodárství, Dcera Vládkyně Pravdy, Vládkyně Rovnováhy)
XII Viselec (Duch Všemocných Vod, Zavěšený)
XIII Smrt (Kosa, Dítě Velkých Proměn, Vládce Bratrstva Smrti)
XIV Mírnost (Umění, Zdrženlivost, Dcera Smíru, Střídmost, Rovnováha)
XV Ďábel (Satan, Baphomet, Dítě Času)
XVI Věž (Dům, Vládce Všemocné Armády, Útočiště)
XVII Hvězda (Dcera nebes, žijící mezi vodami)
XVIII Měsíc (Luna, Dítě Synů Všemoci)
XIX Slunce (Vládnoucí Světovým Ohněm)
XX Soud (Aeon, Boží soud, Poslední soud, Duch Prvopočátečního ohně)
XXI Svět (Universum, Velký v Noci Času, Koruna Mágu)


Duchovní cesta:
Jako Blázen bez ega skočí člověk do tohoto světa, připomíná spíše hravé dítě. Posléze se rodí ego, Mág chce tvořit, chce něco udělat. Velekněžka je jeho protipólem, hloubá uvnitř sebe, promítá intuici. Císařovna nás učí soucitu s druhými potom Císař odpovědnosti. Na základě prožité zkušenosti si umíme vytvářet systém etických hodnot, tomu nás učí Velekněz. Rozlišovat ty pravé od falešných. Člověk se osamostatňuje a poznává svět lásky, vztahů a nezbytnosti volby Zamilovaní.
Nutnost vyjít do světa- Vůz a integrace pudů (Síla). Posléze nastává období nutné k získání vnitřní moudrosti v samotě, kdy člověk nalézá sám sebe Poustevník. Pochopení předurčení, vlastní karmy Kolo štěstí. Člověk je již schopen poznávat souvislosti Spravedlnost.
(Dle CT jakmile poznáme, čeho jsme schopní, nastává Vyrovnání (Spravedlnost), potom můžeme začít pozorovat vnitřní bytost – Poustevník. Potom nemáme potřebu události řídit, ale necháme věci, aby se vyvinuli Kolo štěstí, a znovu objevíme svojí energií Síla.)
Viselec nám umožní opustit vše, co již k životu nepotřebujeme, protože vše mrtvé a dokončené zaniká ve Smrti. Nové síly je potřeba uvést do nového poměru Mírnost/Umění. Teprve potom zažijeme realitu v nás včetně pokušení zvenku Ďábel a necháme padnout zastaralé vzorce chování a přesvědčení Věž. Jen víra v sebe sama Hvězda nás vynáší vzhůru, ale musíme dále do svého vnitra poznat věci vědomí dosud skryté Měsíc. Najdeme svojí vnitřní jednotu, své místo na slunci Slunce. Dosáhneme vysokého stupně vědomí Soud a splyneme s Univerzem v jedno Svět.
Jenomže jeden svět nestačí, tedy život ani v této pozici nekončí a vše pokračuje dál, znovu od Blázna v další vrstvě. Představuji si ATU jako určitou spirálu v životě člověka, přičemž každý cyklus proniká hlouběji.


Literatura:
Alicja Chrzanowska: Mystérium tarotu, tarot jako životní cíl, Ivo Železný, 2000
Zuzana Antares: Učebnice výkladu tarotu pro začátečníky a pokročilé, Spiral energy, 2006
Marlies Burghardt: Tarotové karty nikdy nelžou, Pragma 2001
Mangala Billson: Intuitivní tarot (Crowleyho tarot v praxi)


Žádné komentáře: