3.3.15

Desítky v malé arkáně tarotu10 , Golden Dawn Tarot, Thoth tarot 

Pojme-li člověk záměr ukončit ve sféře fyzické hmoty (Malkuth) otevřené věci, by si uvolnil prostor pro nové, není špatné vzít to přes desítky tarotu. Je to, jakoby si člověk  řekl o vystavení účtu a Universum začne fungovat. Zejména nastane shluk zajímavých situací a pocitů, které donutí srovnat neurovnané, poukázáním na aspekty chabé. Však řetěz je tak silný, jak silným je jeho nejslabší článek v něm. Situace zde značně předimenzované jsou. Nejde o pocity příjemné, jenomže v životě nelze vyhledávat jen to příjemné a nechat zahnívat neřešené přikryté krásnou zářivou rouškou.
Však i Crowley v knize Thotově varuje před špatným koncem ve sféře hmoty... zde skutečně proud má tendenci podivně se zvrtnout. Právě práce s desítkami člověka vede k pochopení, co jemu sune se špatným směrem. Však o tom chci zde povídat. By 10 bylo i 1 zároveň. Neb Malkuth nemusí být opozicí vůči Kether, ale to záleží na každém, jak si to nastaví...
Začínám Meči, neb při mé práce se vynořily jako první a dále v popisovaném pořadí. Evidentně jako první nastoupilo stěžejní téma momentálně a je docela možné, že u každého, kdo si desítky magicky nechá vplout do života, to bude trochu jiné pořadí. 

10 Mečů


Pocit zničení, uvědomění si fyzické smrti a toho, že čas těla není časem věčným. Zákonitě předvádí se, co bylo zmařeno, zničeno, co člověk třeba prováděl, ač k němu nehodilo se. Všechny ty projeté věci nemající naději na úspěch, a tak tedy jejich smrt je na místě. Obvykle se tak děje, když člověk něco předimenzuje, třeba i v rovině myšlení, neb činy následovaly. Nelze dělat již nic jiného, než-li nechat zhynout to. Jestli něco přeci jen zbude, požehnat tomu, vstát a jít dál, jinak... jinam... Není potřeba zášti, zklamání ani sebelítosti, ač k takto laděným úvahám karta v první řadě svádí, naopak, lze dostat se do hlubší vrstvy, kde zmar vypadá jinak. Dobré uvědomit si, když člověk destrukci provádí, vždy najde se parťák, který přidá se...

Aspekt nového začátku jako jediné východisko zde i Crowley spatřuje.
Pod náporem této karty slabý hyne, silný poučí se a i na ruinách najde sílu začít znovu. Při osobní práci s touto kartou právě nikam nevedoucí záležitost vystoupí s provokativním pohledem, tak a znič mne, jinak já v tvojí neschopnosti změny zkázu ti přinesu.

10 Holí

Přetěžké břemeno si člověk sám postupně naložil a teď se zmítá jako vzpěrač neumějící to položit, aniž by si ublížil, ale neschopen docela jej uzvednout. Až existenciální vnímání, jsem sám a na celém šírém světě není nikdo, kdo by mi pomohl. Kéž by ten vzpěrač místo síly použil třeba i mozek... do takové prekérní situace by se nedostal. Jen síla sama předimenzovaná vede k téměř nezvládnutelným zvratům. Příliš zvykl si člověk spoléhat na ní, tak dostalo se hraniční situace.
Někdy si člověk myslí, jak velice není dobrý, jak super něco nezvládne, jak to nemá pod kontrolou, kam až nesahá jeho moc, dovednost... tak ukáže se, že tady ne... Skutečně existují věci, na které síla neplatí, resp. stačilo by ji méně a spíše zapojit i jiné aributy. Jen pomocí nich povede se břemeno bez újmy opatrně složit a změnit pohled na to, co člověk tedy bude snažit se zvedat a existovat s tím... Potom to již nebude o síle. Síla a moc jsou dobré prostředky, ale nedá se nimi dlouhodobě situaci ovládat... Hra na monarchu může velice rychle změnit se na parodii stařičkého senilního mocnáře.


10 Pohárů 

Na kartách tarotu inspirovaného Rider Waitem je šťastná rodina, která dovršila své dílo, postavila dům a teď čekají je dny blaženosti. V tarotu Golden Dawn Roberta Wanga dominuje vyvážená naplněnost všech pohárů... vody by ještě bylo, ale hmota má svá omezení, není kam dál vodu nalévat. Obdobné dojmy navozuje i Thothova desítka. Crowley mluví o situaci, kdy člověk dosáhne všeho, co chce a zjistí, že to vlastně ani nechtěl. 
Nuda a rozmrzelost, touha po dobrodružství tímto příliš harmonickým prostředím proniká a vrhá na něj stín. Mít naplněné všechny sny je snad ta nejbrutálnější pomsta Bohů... 
U mne v konfrontaci s touto kartou vylézaly na povrch věci, které ovlivnit nelze, resp. jen hlupák by si je ovlivňovat chtěl, to svět kolem něj by zahrnoval ne skutečnost, ale projekci cvičených opiček. I kdybych si přála přesný výsledek, nelze odhadnout, jaké následky by s ním byly spojeny... nepředstavitelné, to již lepší rovnou 10 mečů do těla. 
Spíše jako vhodné řešení napadlo mne tiše vytratit se po špičkách a nechat situaci, ať sama se vyvine, jak již jen bude chtít. Respekt a svoboda patří ke každému člověku, zejména ten, kdo ohání se velkými city, nesmí alibisticky chtít svazovat.

10 Disků

Aspekt bohatství se k této kartě váže. Jenomže bohatství, ač nezdá se to, vyžaduje střídmost a zdrženlivost. Nezíská jej ten, kdo pachtí se za bohatstvím jako jediným cílem, jinak stane se důvodem přesycenosti, útlaku či vede ke zkáze. Jak říká Crowey, tato karta je vyšší oproti ostatním malým kartám, neb jí končí balíček.
Bohatstvím mohou být peníze, predispozice, zdraví, talent... Někdo jej má a mrhá jím, jiný zase natolik neomaleně po něm touží, že se mu na světelná léta vzdaluje. 

Chce to citlivý přístup, kdy bohatství není cílem, nýbrž produktem vedlejším. Přistupuje-li člověk k němu jako k daru, či naopak nezadržuje-li jej v důsledku formální skromnosti, ono krásně rozvine se v různých aspektech k jeho prospěchu. Nejde o dary či dědictví ve fyzickém smyslu slova, jak mnohdy se člověk může domnívat. Karta sebou nese situaci, kdy věci postupně se daří, jsou lepší a lepší, přímo na hmotě, viditelné výsledky, pokrok. Jistě povede to časem ke stabilizaci (i finanční) situace, když zmizí díry, kudy zbytečně prostředky odtékají, a nastaví se jinak i tok, kterým přicházejí, jen umět dodržet zákon rovnováhy..., však on sám bude příliv a odliv regulovat, neb jen hamižné hromadění smyslu samo o sobě nemá...

Možná si zvídavý čtenář klade otázku k čemu to. Nu, k poznání zajímavého (ovšem nikoli jediného) aspektu těchto karet a také k nalezení svých slabin, toho, co potřeba je ukončit, nastavit jinak, co překáží v jakémkoli smyslu a směru. Kdo zažil sílu magie na vlastní kůži ví, že není to o externím vlivu, není toho, kdo za to může, je jen vlastní přístup, vlastní myšlenky a vlastní činy. Jistě jen samotná meditace nad kartami nestačí, nestačí ani vnuknutí. Však každý sám sebe znalý ví, jak nejlépe si změní sebe, nebo na to přijde metodou pokus-omyl.

Žádné komentáře: