7.3.13

Tarot keltských draků

Nedá se říci, že bych si jej zvolila, jestli někdo volil, tak tarot sám, jenž se mi nachomýtl do cesty skrze konzultace a posléze se u mne ocitl. Nejde o standardní tarot ... je trochu jiný, nejenom draky, ale i jinak postavenými živly. Hole reprezentují vzduch a meče oheň. Pomůcka, přehodím význam mečů a holí, platí jen někde ..., je to trochu nevyzpytatelná sada :)

Ústředním motivem je kontakt mezi člověkem, tím, co je hmotné, a drakem či draky, tedy tím, co je astrální, éterické, z jiného světa, to co není zaznamenáno běžnými smysly. Na vzájemné reakci postav, zda si lidé všímají draků nebo naopak jsou plně zaujatí sami sebou při řešení problémů, je vidět, nakolik dochází k souznění mezi těmito rozdílnými světy. Tarot je plný keltských symbolů, které na jednotlivých kartách nejenom dotvářejí atmosféru, ale pro znalce její význam posouvají do jiné roviny. Osobně při jejich výkladu preferuji děj, v němž se postavy ocitají ve vazbě na symboliku.

Než-li o tomto tarotu povídat, popíšu pár, alespoň z mého pohledu, odlišných karet. Jistě, najde se jich více.

 Mágem je zde žena, která čerpá nejenom z grimoáru, literatury, ale především tyto umí využít pro spojení se světem astrálním. Inspirace a magické pomůcky sloužící k navázání kontaktu, prohloubení spojení, jakož i ke stabilizaci kontaktů a jeho provázání na hmotu. Nelze si nepovšimnout, že pomůcky mají v sobě dračí symboliku. Tomu všemu dominuje její postava, právě na ní a její vůli záleží, jaký kontakt to bude a jak bude probíhat.
Draci kolem ní představují nejenom spleť bytostí vizuálně poznatelných, nýbrž i jejich hlasy vedou mága schopného naslouchat jím ..., pozná-li mág toto, knihy již nejsou tak důležité. Neb bere je jako inspiraci, sám vytváří si své postupy a rituály ..., nejde jen o opakování slov několik generací před ním opakovaných ... .
Keltské symboly lze najít na výšivce i špercích. Luna, spojení s nevědomou části, hůl s drakem nahrazuje caduceum ... .

 Velekněžka je pro mne kartou zavírací, právě ona určuje to, co je tajemstvím a není vhodné do toho v danou chvíli výkladem zasahovat. Zde je zahalená oparem tajemství a vyjeví jen to, co sama díky své síle a moudrosti uzná za vhodné.
Za ni stojící dva draci nejsou k případnému vetřelci příliš přátelští, potřebují, aby byli s ní ve spojení a do cesty vešlo jen to, co sami určují. Ona, ponořena do světa astrálního, ten hmotný až tak důležitý není, s ním ji spojuje jen hůl ukončená drakem. Na rozdíl od ATU I zde je půlměsíc na čele a v jiné poloze, doporučuji oba symboly srovnat a komparací lze dospět k zajímavým závěrům.
Koule v její ruce poukazuje na ponoření se do mimo i z pohledu časového. Není tak docela v reálném čase a prostore, draci ji zavedli do poněkud jiných sfér. Temný a bílý, oba aspekty polarity.
 

Zamilovaní přivádějí vykladače na rozhraní dvou různých světů. Vodní a pozemský drak, Každý z nich žije v jiném prostředí, potřebují jiné podmínky, vnímají jinak, přesto našli v sobě zalíbení a evidentně usilují o sblížení. Hluboký pohled z očí do očí, emoce třískají ..., prozatím neřeší otázky praktického soužití. Dříve nebo později ovšem tato otázka vyvstane. Je jeden z nich schopen přijmou prostředí toho druhého? Dokáží se lépe poznat a umět vyjít tomu druhému vstříc, až opadne opar první zamilovanosti? Půjdou každý svojí cestou, či se naučí potkávat na hranici, jíž budou postupně, pomalu stírat? Ustojí vzájemné rozdíly?
Podobné otázky se při pohledu na kartu přímo nabízí. Pro daný okamžik jde o souznění, ale karta nedává sama o sobě odpověď, jak toto bude dál. Tazatel ji najde v dalších kartách rozkladu.
Volavka a motýl, dva symboly, které vylučují automaticky se nabízející možnost jít od toho. Karta krásně zdůrazňuje aspekt volby. Kdo říká, že jsou možné jen dvě cesty?      

  

 Viselec se ve své situaci ocitl. Takový skok do propasti nedokončený, příliš krátké lano. A tak si tedy visí uprostřed propasti, kdy po stranách jej pozorují draci. Někteří zvesela, ve stylu no potěš, další zase udiveně, co jím to tam přistálo. Každopádně jeho nedokončený skok zaujal jejich pozornost. Vypadá to, že mají společníka na delší dobu.
Neumí jít tam ani zpět, musí čekat, až k němu, chycenému za jednu nohu, poznání dorazí nebo jej utrpí. Bude-li naslouchat drakům, jeho tíže se zmírní a čas zde strávený v průrvě může se ukázat jako příjemným poznáním. Nakonec jiné společníky zde neuvidí. Bude-li dostatečně odvážný a ponechá věcem volný průběh, ony astrální bytosti mu jistě pomohou. Nemá cenu se hnát dál, ani pokoušet šplhat nahoru, až uzraje doba, bude buď nahoře vytažen nebo postupně spuštěn dolu, za jistých okolností si umím představit i přetržení lana a potom pád dolů .... do hlubin ... buď na křídlech draka anebo držkopád ... . Záleží jen na jeho schopnosti ponechat rácio stranou a řídit se jen intuicií ... .


Tarot je vyveden ve velmi jemných barvách a jemně vyvedení jsou i draci. Nepatří k těm kýčovitým, kde jedna barva těžce válči s druhou, vše je v souladu. Svojí pozornost nevnucuje, čeká až osloví jemné smysly vykladače a zavede jej do světa jiného. Není nezbytně nutné, aby vykladač pracoval s draky ... jen někdy se může stát, že zahlédne tu jejich stín, tu let ohnivých bytostí v plamenech svící. Pro dobrodruhy tohoto charakteru doporučuji uspořádat více svíci do jemného kruhu, mezi plameny se potom naskytne úžasná podívaná. Tomu, kdo potřebuje návod, nabízí se kniha přímo od autorek obohacená o kouzla nad svíčkami. Zda fungují nevím, návodům nehovím a vlastní zkušenost, alespoň tu prvotní, ráda zažiji spontánně :).    


Žádné komentáře: