24.10.17

8 mečů - Vměšování a komparace


Jupiter v Blížencích není žádná sláva. Ať má člověk sebevíce úžasné myšlenky a odhodlává se páchat obecné dobro, není mu to nic platné. Karta vyjadřuje situaci, do které je člověk vhozen, neb jeho úkolem je naučit se fungovat, když možná až titěrné okolnosti mu kladou velké překážky. V podstatě ani není možnost jak ze situace vycouvat.

Ohledně karty mohl čtenář narazit na Zieglerův popis nerozhodnosti, jakoby člověk váhal mezi dvěmi variantami a nevěděl která. Je možné, že Ziegler má s kartou tuto osobní zkušenost, navíc na rozdíl od ostatních karet příliš se nerozepisuje. Pokud nerozhodnost, tak proto, že vždy se něco přihodí, co člověka vrátí do původní pozice. Jednoduše není dobrý čas na to, aby se rozhodl. Je lepší nechat situaci se vyvinout.
Stojí-li v této chvíli člověk před svým osobním gordickým uzlem, je lepší jej nechat být, ani ono pověstné rozseknutí mu umožněno nebude a pokud se rozmáchne, bůh ho ví, co sekne. 

Crowley v kartě jednoznačně rozvíjí prvek nepředvídatelné náhody. Výslovně říká: "Je to jednoduše omyl dobromyslné bytosti ve chvíli, kdy je dobromyslnost neblahá."  
Poloha, ve které se nikdo necítí dobře a slov plán, záměr, se stalo parodií. Protože ať děláme, co chceme nešťastné zásahy zvenčí nejenom, že naše plány hatí, naopak, dostávají nás do jediné možné situace. Právě proto u sad, kde jsou malé arkána řečí figur, jde o figury spoutané či ve vězení. 

V takovéto chvíli je potřeba se smířit s tím, že nepříjemnosti převažují a místo sebelítosti či jiného naříkání, které jenom maskuje sebelítost, přijmout výzvu a se situaci splynout. Jen tak se z ní lze obratně dostat. Ani universum nebaví pořád zkoušet toho, kdo se přizpůsobil a volí přiléhavé jednání. Ono pustit otěže a vyčkat si, jak se situace vyvine je moudré řešení, které jaksi efekt tlačení do kouta může časem překonat. V dané chvíli je možné buď nedělat nic anebo dělat jen to málo, co možné je. Možná není možné zůstat nadále v iluzích o dobrých úmyslech. Ty, jak je známo dláždí cestu do pekla.

Srovnání Egyptského taroru  
Jedná se o sadu od Silvany Alasia a Clive Barretta.

"Nejde" je pouze stavem mysle, která je uvězněná ve vlastním omezení. Horus byl ve svém boji proti Sethovi také několikkrát poražen, ale neustával a spomocí své matky Eseth se znovu zvedl, nadechnul a pokračoval dál. Někdy jsme v situaci, kdy to nedopadne dobře. Pokud vnímáme život jako příležitosti k učení se, nejde o neúspěch, pouze jsme prakticky ověřili, že tato cesta není možná. Jr potřeba neplýtvat silami, ale léčit zranění, opravit škody a zkoušet to později znovu a možná i trochu jinak, protože jsme poučení z pokusu, kterak toto nejde. 
Poutníci narazili na cestu, která přerušena je hlubokou propastí. Nedá se pokračovat ihned, je potřebanalézt jiné řešení. Někdy si myslíme, že je naše cesta na konci, ačkoli nedošla do konce, je potřeba najít vhodný způsob, jak překlenout překážku, která se vyskytla.   

  


Žádné komentáře: