24.10.17

8 disků - Prozíravost


Astrologické konstelace pochopíme lépe, když si uvědomíme doporučení Crowleyho, že sice je zde Slunce v Panně, ale jsme v Hod, sféře Merkura a ten je v Panně povýšen. Idey a myšlenky týkající se praktických věcí jako zemědělství, technické záležitostí, jsou na místě. V otázkách finančních je žádoucí nedělat žádnou operaci, ale počkat si, aby investice, kterou jsme učinili předtím, či něco odložili pro strýčka příhodu, samo udělalo svojí práci. Takže nedělat nic.

Naopak je zde situace vhodná na plánování a přemýšlení či studium nového systému, jak zasít, co s tím dělat a jak potom sklízet. Klasika, Hod sedí myšlenkám a studiu. Taktéž onen název Prozíravost souvisí s hodnotami spíše konzervativními, jak naznačuje Crowley.

Na obrázku vidíme rostlinu, která je zakořeněná a která má i nějaké květy a k plodům daleko nemá. Bylo by chybou rostlinu vytrhnout, uhynula by, nebo by byla pouhou dočasnou ozdobou ve váze, ale plody by nepřinesla. A tak je to i se situací. Ač má tazatel sebevětší nutkání něco udělat, jeho výzvou je naučit se nedělat nic.

Z pohledu magického je také podstatné rozeznat čas vhodný ke konání a čas vhodný k přípravě a počkání si na výsledek. Vůbec ony osmičky příliš aktivitě nepřejí (tedy až na hole). Být opatrným neznamená bát se, ale umět odlišit, kdy je potřeba nechat situaci vyvinout a kdy aktivně zasáhnout. Zde se disky točí samy a skutečně naše asistence by mohla vše jenom pokazit. Magik se také učí umění nevytrhávat rostlinu ze země, aby zkoumal, jak zakořenila. Právě výzvou této karty je umění počkat si na výsledky. Neb každé jednání vyžaduje aktivitu, když nezaseješ, nic nemáš, ale potom je doba růstu, kdy samo si musí semínko poradit. K plodům se dojde pouze, je-li člověk obezřetný, odolá nutkání a neutrhne květ předčasně. 

Esotericky, ačkoli Ziegler pojímá kartu jako příležitost ke ztišení obava starostí, spíše zde vidím velké poučení v tom, že pouze jedna záležitost je málo na to, aby člověka zaměstnala po celou dobu. Vždy je něco jiného, čím se dá zabývat. Neb nudí se jenom nudní lidé.
Vůči interpretaci karty jako výzvy ke ztišení obav, mám jednu praktickou výhradu. Jak je známo obavy (myslím skutečné, ne ty povrchní, jimiž chce někdo vydolovat z druhého soucit, politování) vyvolávají nedůvěru v to, co člověk učinil, a zpravidla se rostlina při působení takových energií nedostane do stádia, v němž by měla tak krásné květy.  

Dovolím si ještě jednu praktickou poznámku k těm, co mají ambice konat magicky. Mnoho z toho, co děláme, je během na dlouhou trať. Pokud se  drobné mezikroky povedou, je velmi fajn, užít si radost. Nicméně je potřeba nijak energicky nezasahovat do průběhu toho, co se nejlépe vyvine samo. Chce to umění vnitřního odstupu, působící na lidi až nelidsky. Jen tak, kdy člověk zapomene na osobní angažovanost a činí tu rutinní, tu kreativní kroky ve věci, která se ale jinak vyvíjí sama, nepodléhá panice, když má pocit, že se nedaří, ani přehnané euforii, když se něco povede, se může záležitost sama vyvinout ke prospěchu a zdárnému konci. 
Zní to jednoduše? Nu tak mnohem jednodušší je naučit se a zvládnout rituál v neznámém jazyce... protože sebeovládání, resp. jeho nedostatek je tou největší překážkou a jeho zvládnutí rozdílem mezi mágem a břídilem.   

Žádné komentáře: