20.10.17

9 Mečů - KRUTOST


Na obrázku lze vidět 9 zrezivělých a značně opotřebených, jistě i starých mečů, které prošly nejedním bojem a mají za sebou ledasco. A ta krev, která z nich okapává, je vaše. Krutost na této kartě, co je potřeba zdůraznit, není krutostí mučitele, ale jde o krutost člověka obrácenou proti sobě samotnému. Jeden z nejhorších činů, jichž se člověk dopouští. Neb když člověk sám nefunguje a vyčítá si kde co, je zmítán pochybnostmi, jeden myšlenkový obraz napadá ten předchozí, má co dělat, by se nestal psychopatem. 

Člověk ve stresu si nepochybně umí ubližovat, nejhorší je právě ten myšlenkový vzorec. Stres vytváří velký tlak na psychiku a může být i jejím posílením, pokud se tedy myšlení nezbortí do 9 mečů. Potom se člověk dostává do mnohem horší pozice, přemýšlí, co neudělat, aby to nebylo špatně, má strach se i zhluboka nadechnout, co kdyby tím něco rozhýbal... Nechce a neumí přijít na řešení, které by jej osvobodilo. Bez ohledu na to, co se děje kolem, on sám sobě nejvíce ubližuje právě vytvářeným různých domněnek, předpokladů a obav zjistit, jak si stojí reálně.

Jak říká Crowley: "Rozvrat mečům vlastní dosáhl vrcholu" Vidí situaci jako důsledek analýzy, která se nepovedla  a tak se člověk ocitl v dekadentním chrámů plným strašidel a přízraků, které si jenom on sám vyrobil.

Podobně se karta interpretuje i z esoterického pohledu. Skutečně jde o to, co si člověk sám sobě přivodil, sám si na sebe upletl bič. Jak je vidět jde o docela energické útoky Marse v Blížencích, které jakoby najednou přestalo bavit pozorování a začínají zpochybňovat jeden druhého. 

S touto kartou se pojí i vztek, Mars je k tomuto náchylný, také pocity nemožnosti řešení, protože již to nejde. Nemožnost se odhodlat a vzchopit se. 
Jsou i povahy, které si neuvědomují, jak velice si ubližují a jednají v tomto stavu jaksi automaticky a někdy i dlouhodobě. Mnohdy se tato karta projevuje i jako fanatismus, kdy člověk nevidí plytkost a nelogičnost svých argumentů. V zajetí Jesodu je člověk zaměřen jen na něco. Někdo trpí spasitelským komplexem, jiný zase velikášstvím, ale jsou i odstíny mezi tím. Podstatné je, že člověk vždy vidí jen sebe, jen své hledisko a to, co si on myslí, je pochopitelně to nejlepší. Kdo toto nesdílí, pryč s ním.  Jistě, bubliny jsou pro Jesod příznačné.

Z magického pohledu bych mluvila o posednutí, neb jinak se snad ani chování takto postiženého člověka nedá vysvětlit. Uvažování a vnímání jsou v důsledku okolností a jejich projekce dovnitř osobnosti posedlé myšlenkou, utkvělou představou mnohdy napojenou na pocity veledůležitosti, veleublíženosti, velevýznamnosti, veleodtažitosti... prostě patos, drama... jak v hispánské telenovele ... značně zkreslené. 

Možná by postiženému touto situaci pomohlo, kdyby si uvědomil, jak komicky působí jeho ustrašené, odtažité nebo jakože intelektuální řeči o ničem, protože toto vše mu jenom brání v činu. 
Myšlenka zaseknutá v Jesod je frustrující. Protože nemožnost její materializace do hmoty přináší více, než-li rozčarování a marktický náboj zapálí rozbušku. 

Crowley doporučuje cestu pasivního rozporu. Jistě, ten živel je již tak rozbouřený, je potřeba zůstat v klidu a nehybně nečinit nic. Později, až situace pomine, řešení se najde.

Situace, kdy se člověk sám trápí a klidně se vzbudí uprostřed noci a dotěrné myšlenky proudí neodbytně. Neustále přemýšlení o chybách, hledání much na všem a soustavná analýza něčeho, co skutečně již analyzovat smysl nemá. 

Tyto Čepele Thothovi způsobují noční můry. Učí lekci, že je nutné se zbavit trápení, překonávat obavy (jednat navzdory nim a nenechat se paralyzovat), a nenechávat věci náhodě. 

Pomůže uvědomění si, že své žaly způsobuje si člověk sám. Vždy lze vidět věci jinak, záleží na nastavení mysli. Je potřeba situaci prodýchat. Naučit se být k sobě laskavým. Neplýtvat silami a léčit nejenom zranění samotné, ale zejména jeho příčinu.

Prohru je vhodné obětovat Sobekovi, protože jsou situace, které vyhrát nelze. Prohra není ale ničím jiným, než poučením se a poznáním, že tedy tudy cesta nevede. 
Karta také ukazuje na nezbytnost ustát určité jednání.       

Žádné komentáře: