11.10.17

10 pohárů - NASYCENOSTSe sférou Malkuth, tedy hmotným světem je spojena desítka. Poháry zastupují živel vody, tedy co jenom se do hmotné sféry, která je v případě naší planety vodou tvořena, vleze.
Kromě pohárů a marktické červeně je doménou této karty velký Lotos, podle indické tradice, celá země pluje na velkém lotosovém květu. Do lotosu se umí převtělit i lidská duše, motiv pádu do hmoty, s nímž se duše krásně vyrovnala, je zde patrný. 

Na této kartě je síla Marsu (demonstrována i zlatými beraními rohy na pohárech) silou života, který našel v něčem naplnění a nemá problém jít dál, zase znovu do něčeho dalšího.
Voda je zde ve stavu tekoucím, má čistou barvu, prosvětlenou. Krása vody. Podle buddhistické tradice je červený lotos symbolem čistého srdce, lásky, vášně....   
Pohled na Nil se shora, na jeho deltu připomíná lotos na dlouhém stonku.

Voda zde protéká přesně z poháru do poháru a dole. Vše je v harmonické jednotě. Pokud jde o vášeň a lásku, jde o zápal životní, cit hluboký, který není potřeba demonstrovat do okolí a dávat najevo před davem, podívejte, jak se milujeme. Láska je zde patrná i z běžného pohybu, z plynutí v životě, s vyrovnáním se se vším, co život postavil do cesty, bez velkých teatrálních gest. 

Zlato bylo nalezeno. V esoterickém pohledu je tato karta naskrz vnímána pozitivně, neb všeho bylo dosaženo. Jenomže tato karta má i jiný aspekt, a to, v dané věci bylo vše provedeno, uděláno, dosaženo, takže jisté záležitosti dospěly do konce. Aneb na hmotě již nic. Dá se k tomu dodat, není potřeba se více věcí zabývat. Ale vysvětlujte to tazateli, jemuž na  něčem tak moc záleží, že by chtěl pokračovat dál.

Přínos této karty spočívá právě v tom, že ať je situace jaká je, člověk se s ní smíří a je nucen ji zpracovat. Možná mění i postoj k přáním, neb není nic horšího, než-li jejich doslovné naplnění v rovině hrubé hmoty. Zároveň vede i k laskavému a tolerantnímu přístupu k věci, o níž se jedná. Protože bez toho se člověk nemůže odrazit k dalšímu skoku tam do neznáma.
Zanedbatelné není ani jisté varování karty, již nic nedělat a  nechat věci, ať vyvinou se samy. 

Jakmile člověk pochopil, co má, postačí vylézt na vrchol a nechat se přes centrální linii stromu vodou odplavit do dáli, někam níže, někam za horizont karty, za dobrodružstvím, která z dosavadní zkušenosti vychází, ale jeho scénář bude jiný.

Hojnost uspokojibých vztahů a dobré citové zázemí.  Velmi příjemné spojení s ostatními lidmi, hezké vztahy k lidem. 
Anch a péro Maat. 

Výsledku se lze dočkat, spojení Dolního a horního Egyptu proběhlo. Je potřeba si představit tělo, pás je střed, hodní a dolní jeho část se propojila a vnímá. Řeka představuje energii a její tok. Roznáší požehnání (Anch) a posvátnou spravedlnost (maat).  

Propojí se i věci, které doposud propojitelné nebyly nebo různé světy člověka. 
Jde nejenom o kartu velmi harmonickou pro vztahy, či společenství, ale i pro jednotlivce a jeho různé roviny. 

Můžeme si představit i propojení  různých složek osobností. Žádné komentáře: