3.10.16

Panna alegorie

Panna je prý nudná, však pojí se s ní vlastnosti vyžadující sebekázeň, kritické myšlení, čistotnost, stud zdrženlivost, úzkostlivost, upjatost, spolehlivost, přesnost... dosti toho, aby člověk začal zívat již jenom při výčtu těchto vlastností. Jenomže zdání mnohdy klame, její mytologická stopa je zajímavá.

Každý z nás má pannu někde ve svém horoskopu, takže s odsudkem, že je nudná, opatrně. Egyptská mytologie spojuje Pannu s Eseth (Isis), manželkou Usirise (Osiris). Kouzelnici, která vytáhla pravé jméno z Rea a uměla jej použít. Ženou umějící vytrvale hledat kousky svého mrtvého muže zabitého Sethem, a když jí chyběl jeho penis uměla si poradit, nahradila jej a pečlivě (ano zde již je jistá podobnost s klasickým pohledem na Pannu) sešila jeho tělo dohromady, oživila a dokonce s ním počala Hora... Poté přežila Usirisův odchod tam, kde je méně hmoty a více éteru, vychovala syna a podporovala jej v jeho bojích se Sethem o královský trůn. Seth to vzdal a její trpělivá snaha se vyplatila. Šlo o trůn Egyptu, tedy pragmaticky zde na zemi. Ony vlastnosti, považované za nudné, umí-li se využít, najednou ukazují trochu jiný obrázek.

V Řecké mytologii zde nalézáme obraz Déméther, matky, jejíž dcera je unesena Hádem do podsvětí a s matkou pobývá jen půl roku, tu po kterou vše nové raší a roste, potom o rovnodennosti zase vrací se do říše Háda a její matka smutná a s ní i celá příroda utápí se v melancholii. Anebo i Persefoné, která v tuto dobu do podsvětí odchází. Důsledně vyměřený má čas v podsvětí i na zemi, to dodržuje si. K manželovi i matce je loajální.

Patří k ní ale i Askelpión, Hermés a Merlin.  Otázky zdraví ji lhostejné rozhodně nejsou. Hermés je ovbsažen jak v mysli vědecké i ve smyslu pro věci nadpřirozené. Pokud ji smysl dá systém, ona nemá problém za své je vzít. Merlin spíše poustevníkem byl, své dělal si, aniž by někomu účty skládal.

Panna, pravdou je, oplývá schopnosti analýzy. Představuje tu část v nás, která umí cokoli rozebrat na drobné součástky. Pídí se po příčinách hledá důsledky a vůbec má tendenci rozplésti zamotané klubko. Panna je ta část v nás, co nás nutí odevzdat se nějaké práci, vnímat jí nejenom jako obživu, ale i jako poslání. Jenomže její úsilí se váže na zemi, nelítá ve vzdušných zámcích, potřebuje výsledky, na které se dá dosáhnout.  Jakákoli záhada v  jejím pojetí přestává záhadou být.

Služba s pokorou, do té je panna připravena nastoupit. Jen to, co je čisté, smí k ní. Nic ji nepoutá a na ničem nelpí, jen vězní ji touha po ideálu a puntičkářská snaha o přesné poznání reality. Nikdy nevidí tolik rozdílů jako ona, a tak vzniká její negativní očekávání.

Je posedlá pocitem užitečnosti, prostě ona užitečná být potřebuje. Často věnuje se zálibám jako bylinky, zachraňuje jiné, učí se věci, které lze v praktickém životě využít, rozhodně ji nenajdete jen tak líně polehávat.

V práci rozhodně je pilná a vše pečlivě do detailu rozebere. Jako šéf spíše svým podřízeným slouží. Vždy je zaměřena na jednu věc, až tu dodělá, chce na další přejít.Stresuje ji, když různé věci rozdělané mívá. Než lukrativní záležitosti, raději jistý úřad, kde klid je garantován.

Jen opatrně s ní, když sebekritika na člověka doráží, neb právě Panna v tomto směru nesmírně přehánět umí. Nikdo jiný tolik sám sebe nerozpitvá jako ona. Mnohem lepší je nalákat jí do vod více filosofických, tam myšlenka spíše konstruktivní bývá.
Smysl pro realitu je prokletím, neb zcela realisticky potíže očekává. V tomto směru umí být kritická až sarkastická.


Jak ji odsoudit

seriózní nuda, její vlastnosti pitvající vše do detailů a pocit, že na vše musí být předem připravena...

leze na nervy, nikdo neumí věci hrotit tolik, co ona; protože ji drobnosti přerůstají přes hlavu, její smysl pro detaily člověk proklíná... 

negativista neb všude vidí nebezpečí a hrozby, náhled až realisticky mívá, vždy plná obav a negativního očekávání...

rigidní je v očekávání svého jistého...však těžce na nové se ji zvyká...Žádné komentáře: