19.4.17

Váhy alegorie


Váhy v řecké mytologii nenajdeme, po jejich původu je potřeba pátrat v Egyptské knize mrtvých, kdy duše člověka v zásvětí je položena na váhy proti pírku Maat. Pouze duše lehčí, než-li toto pírko směla směřovat k Bohům. Srdce těžší, než-li pravda, jejímž symbolem je ma´at, směrovaly do chřtánů Amemait. Váhy tak představovaly jistý konečný proces, poslední tečku za životem hmotným.
Později se setkáváme s aspektem Thémai, tedy bohyně spravedlnosti, která drží v rukou váhy.

Astrologicky Váhy představují mezistupeň mezi zdrženlivou Pannou a vášnivým Štírem, nakonec bez znamení mezi nimi by se těžko sestavoval horoskop, neb by se jednalo o jeden extrém proti druhému. Představují cestu, po které kráčí Psyché na cestě do říše Háda, by vysvobodila Érota. Podobný prvek lze najít i v mýtu o Orfeovi a Euridice. Psyché, která sestupuje do podsvětí, již není pouze nevinnou dívkou, ale dospěla v ženu, která je zodpovědná za své skutky. Psyché je také synonymem pro duši, která chtě-nechtě si uvědomuje, že život není jenom o světlých stránkách, ale je potřeba se vypořádat s temnotou, nejde pouze o známé, ale je potřeba dát prostor Neznámu. Pouze tak se život může stát celistvým.

Magicky představují Váhy právě střední pilíř, jehož přechodem se osobnost adepta magie srovnává. Přechází od sféry Malkuth po linii do Kether a čeká jej i pobyt v Daa´t, i kdyby nevím jak nechtěl.

Právě toto znamení dává člověku šanci uvědomit si, že jeho existence není pouze hmotné tělo, ale představují ji i složky mnohem subtilnější. Obvykle je poznává prostřednictvím krásy, umění, lásky, kdy není pouhým pozorovatelem či obdivovatelem, ale sám se intenzívně zapojuje. Právě zde se nalézá ono umění sladit mnohé, i zdánlivě nesladitelné.
Situaci napínají, často až hrotí, ale mají dar nepřetrhnout lano. Klid je jejich stěžejní téma. Naučit se jej udržet, ačkoli své nervy napíná, co snesou. Jejím úkolem je navzdory všemu nezhroutit se, ale ještě než se rozběhne řetězová reakce, umět ji včas stopnout. Mnohé tolerují, ale přátelství a vztahy jsou zde brány nesmírně vážně.
Říká se o nich, že jsou nerozhodné, nu sami o sobě nikoli. Však vyvážit lékarnické váhy chce um i šikovnost. Váhy mají spíše vyhraněný vkus a názory, je pouze otázkou volby jejich diplomacie, jak se postaví k prezentaci svého.  

Jsou znamením komunikace ve smyslu spojení mezi lidmi, harmonie ve vztahu k lásce, jsou si vědomí vlastní hodnoty. Myšlenkami chce na okolní svět působit.
Váha je příležitostí pro svět umění, jsou zde dispozice vrozené. Má nadání na jazyky a diplomacii. Je velmi citlivá na nespravedlnost. Okamžitě se proti ní umí vyhranit.

Stojí v opozici proti Beranu, takže zpracovává i Martické. Její roztomilost ji brání v tom, by se věnovala bojovému umění. Její síla spočívá v síle ducha, je ztělesněním ženskosti a vždy vidí více řešení, z nichž vybrat není ani tolik otázkou váhavosti, jako diplomacie.

 

Co musí překonat

potřeba obdivu, jsou na ni závislí a bez obdivu neumí fungovat, mnohdy si jej nevybíravě vynucuje,

za každou cenu chce být roztomilá, takže nebude bojovníkem v první řadě, ovšem umí k boji povzbudit, v podstatě se konfliktu vyhýbá - za každou cenu,

hrotí situaci a testují ostatní, co snesou, mnohdy zbytečně a očekávají od ostatních zachování klidu

pokrytectví je u nich dojmem, který vzbuzují, když s milým úsměvem čekají, co jako bude a vůbec nedají najevo, že něco není v pořádku, dokud nedostanou chuť hrotit,

ve vztahu k partnerovi mají tendenci přesouvat na něj vše, ani se nenadá a má povinnosti na svém hrbu, působí hodně nesamostatně.   

Žádné komentáře: