15.4.18

2 holí NADVLÁDAMars ve Skopci reprezentuje onu ryzí vůli nezakalenou úmyslem a osvobozenou od chtivosti výsledku. Jde o Pána Nadvlády, jak sám Crowley uvádí. Jedná se o oheň v nejvyšší formě, kdy tvoří se.

Na kartě jsou dvě dorže, tibetské symboly vládce blesku. Za nimi rovnoměrně plápolají plameny. V této pozice je oheň sílou vyrovnanou, nejde o zběsilé bouření se Marta, který zaslepený vrhal by se do podivných dobrodružství. 

Jde o průkopníka, o nové cesty, jak prosadit doopravdy to, co Vůle požaduje, bez ústupků a kompromisů. Jen ten, kdo jde si za svým bez ohledu na cokoli, dosáhne výsledku. Je potřeba si povšimnout, že nežli na dravost, karta klade důraz na vytrvalost. Jestli se něco ničí, tak pouze to, co nefunguje. Člověk ovládá sám sebe, má nad svým jednáním kontrolu a v podstatě se nejedná o vědomou záležitost, resp. tato vědomá kontrola je druhořadá, protože akce probíhá pod kontrolou našeho átmána. 

Koncentrace na to, kam člověk se potřebuje dostat, to jediné má a dává smysl. Nejde o plán, jde o jednání vyvěrající z nitra. Jen tak lze najít cesty nevyšlapané. 

V praktickém smyslu se jedná o to jednat za sebe, nenechat sebou manipulovat a skutečně mít pouze vnitřního rádce. Někdy se člověk pod vlivem karty stáhne do ústraní.  Ovšem nejde o rezignaci, nýbrž pouze koncentraci na to, co je potřeba udělat. Také mnohdy člověk v sobě nachází sílu a potom vystupuje jako autorita.

V klasické sadě postavené na Rider-Waitově systému znamená karta mít pod kontrolou něco na dálku. Mít vztah na dálku, protože ono niterní může zejména napoprvé přijít člověku jako něco vzdáleného. Iniciace přivádí do stavu, kdy jeden nechápe a nerozumí tomu,  proč koná právě takto. Ještě nenaučil se důvěřovat mimo své rácio, ale ona cesta tomuto jej naučí.   

Byť karta zavání moci, jen neznalý by ji zde hledal. Jde právě o proces, ve kterém nastoluje se režim, kdy člověk naučí se splétat vlastní  jednání s osudem, získává vyváženost a cit pro to, co vyplatí se ovlivnit akcí a na co je lepší si počkat.

Mnohdy si kartu představuji jako hole v rukou zkušeného bojovníka. Ten přesně ví, jak je držet, by rovnováha byla nastolena. Jde o pohyb, akci, létají vzduchem (však pozadí karty ukazuje na oheň ve vzduchu), zanechávají akustickou a vizuální stopu. Přesto jsou projevem umění vytrvat ve svém středu.   

Má-li být karta vyložená na vztah, jde o vyváženost, kdy akce obou zapadají jedna ke druhé a vytvářejí unikátní rovnováhu. Není jeden, co dává a druhý co zase jenom bere. Ve všem probíhá sladění.

Žádné komentáře: