22.4.18

Eso Mečů - KOŘEN SIL VZDUCHU


Povstal vzduch z konjunkce vody a ohně.Představuje živel, který lidstvo přímo vnímá, ve svých myšlenkách...
Není planetou je nad Merkurem, prostředníkem mezi Bohy a lidmi.

Ráda této kartě říkám génius, neb představuje dobré dispozice po myšlení a pochopení všeho. Pod jejím vlivem snad naprosto vše člověk pochopit je schopen. 

Svoboda absolutní a abstraktno, je s tímto esem spojeno. Však zkuste polapit vítr, proudí si, jak chce, někdy v pomalém až líně ospalém tempu, jindy s neuvěřitelnou rychlostí, neb on sám určuje si, co a jak si projeví. Tento meč schopen je odetnout vše, co blokuje pravdu. 

Umění učinit rozhodnutí. 
Pochopení situace.
Genialita.
Nalezení odvážného řešení.

Kam  zavítá, tam něco nového přinese, struktury staré rozbourává. Však onen meč v poryvu mračna rozfoukal a přinesl jasno. Jeden z výrazných atributů Kether - Koruna. On ne v zemi zapíchnutý je, ale mezi mraky lítá. Srpky měsíce na rukověti symbolizují, že ono nevědomé se dostává na vědomí a v procesu uvědomování si lze velmi jasně kořen vzduchu poznat. Jde o meč mága, který porozuměl, pochopil a ví.... to, co pouze tušil, objevil si pro sebe naprosto jasně.

Cituji z Knihy Thothovi:  Jeho »všeobjímající, všudypřítomné, všepronikající a všepohlcující vlastnosti« popsalo mnoho znamenitých spisovatelů, a jeho analogie jsou z větší části obecně známé každému průměrnému pozorovateli. 

Vše, co zavání pochybnostmi mizí, podvědomé bylo natolik zpracováno, že umí vynořit se na vědomí. Jen rizikem je, že ne každý umí porozumět tomu, kdo Kořen Vzduchu zažil. Proto o Velkém poznání se mlčí. Ne jako fráze, alibi či výmluva, že nelze vyslovit, pojmenovat. To lze, ale pouze tomu, kdo tuto zkušenost má. To důvod, proč okultisté o svých záležitostech mlčí.

Vzduch prezentuje se ve znameních Váh, Vodnáře a v Blížencích:

2 Mečů - Měsíc ve Váhách
3 Mečů - Saturn ve Váhách
4 Mečů - Jupiter ve Váhách
5 Mečů - Venuše ve Vodnáři
6 Mečů - Merkur ve Vodnáři
7 Mečů - Luna ve Vodnáři
8 Mečů - Jupiter v Blížencích
9 Mečů - Mars v Blížencích
10 Mečů - Slunce a Měsíc v Blížencích.   

V Egyptském tarotu se jedná o Korunu Hathor, která představuje symbol myšlení, hlava je místem, kam koruna patří. Je potřeba si uvědomit, že v Khem bylo centrem myšlení Srdce a pokud nebylo myšleno srdcem, samotné myšlenky byly pouze porvrchními, anebo směřovaly ke hněvu. Člověk myslíci srdcem nepodléhal hněvu, chladu a jeho myšlenky byly objektivní a pohlížely na svět se zájmem. 

Protipólem Hathor, je Sekhmet. Ona nebezpečná část Hathor (podle některých tradic v poušti neřádila a nezabarvila ji krví Sekhmet, ale samotná Hathor), která vzpupné lidi roznesla v zubech a jejich krví zbarvila poušť.  

Hněv umí umlátit jakoukoli myšlenku a je potřeba jej zmírnit, či alespoň něčím na chvíli, nežli pomine, oklamat. Podle mýtu v Khem, zuřivě běsníci bohyni (ať již Hathor nebo Sekhmet, či Hathor-Sekhmet),  opili pivem. Ona měla ve zvyku tu ktev pít (prvek vampýrismu) a tak ji oklamali pivem, které mělo stejnou barvu jako krev. Opilá bohyně usnula, přivedli ji k Re a on odpustivší lidem vše, co mu napáchali, ji následně uklidnil. Popravdě, ona  kdyby pokračovala, časem by již nezbyli žádní lidé.  

Z tohoto mýtu vyplývá, že při jakémkoli zjištění, by se člověk neměl nechat opanovat hněvem, nevraživosti, jde pouze o plytké myšlení, které nevyvírá z našeho středu. Jde o klam mající za úkol zastínit pravdu. K pravdě je potřeba přistupovat se zaujatostí a nepředpojatostí. Není potřeba míti ihned jasno. Je chybou, často i vykladače, když podívá se na karty a říká si něco jako: "přesně tak, již když byla otázka položena (či tazatel vešel), mi bylo jasné, že to je takto". Rychlý úsudek o čemkoli bývá založen pouze na naší zkušenosti. Naše vlastní zkušenost představuje pouze jednu z x variant, které mohou nastat. Je potřeba nechat věci, aby se projevily více, neb ze špatného, porvchního úsudku, neplyne konání, které je nám ke cti. Jistě takovou situaci zažil každý vykladač. 
Jakmile objevíme něco, je velmi vhodné nestranit se srozumitelnosti. Ta mnohdy tvoří hranici mezi géniem a zneuznaným géniem.   


Žádné komentáře: