22.4.18

Eso Mečů - KOŘEN SIL VZDUCHU


Povstal vzduch z konjunkce vody a ohně.Představuje živel, který lidstvo přímo vnímá, ve svých myšlenkách...
Není planetou je nad Merkurem, prostředníkem mezi Bohy a lidmi.

Ráda této kartě říkám génius, neb představuje dobré dispozice po myšlení a pochopení všeho. Pod jejím vlivem snad naprosto vše člověk pochopit je schopen. 

Svoboda absolutní a abstraktno, je s tímto esem spojeno. Však zkuste polapit vítr, proudí si, jak chce, někdy v pomalém až líně ospalém tempu, jindy s neuvěřitelnou rychlostí, neb on sám určuje si, co a jak si projeví.

Kam  zavítá, tam něco nového přinese, struktury staré rozbourává. Však onen meč v poryvu mračna rozfoukal a přinesl jasno. Jeden z výrazných atributů Kether - Koruna. On ne v zemi zapíchnutý je, ale mezi mraky lítá. Srpky měsíce na rukověti symbolizují, že ono nevědomé se dostává na vědomí a v procesu uvědomování si lze velmi jasně kořen vzduchu poznat. Jde o meč mága, který porozuměl, pochopil a ví.... to, co pouze tušil, objevil si pro sebe naprosto jasně.

Cituji z Knihy Thothovi:  Jeho »všeobjímající, všudypřítomné, všepronikající a všepohlcující vlastnosti« popsalo mnoho znamenitých spisovatelů, a jeho analogie jsou z větší části obecně známé každému průměrnému pozorovateli. 

Vše, co zavání pochybnostmi mizí, podvědomé bylo natolik zpracováno, že umí vynořit se na vědomí. Jen rizikem je, že ne každý umí porozumět tomu, kdo Kořen Vzduchu zažil. Proto o Velkém poznání se mlčí. Ne jako fráze, alibi či výmluva, že nelze vyslovit, pojmenovat. To lze, ale pouze tomu, kdo tuto zkušenost má. To důvod, proč okultisté o svých záležitostech mlčí.

Vzduch prezentuje se ve znameních Váh, Vodnáře a v Blížencích:

2 Mečů - Měsíc ve Váhách
3 Mečů - Saturn ve Váhách
4 Mečů - Jupiter ve Váhách
5 Mečů - Venuše ve Vodnáři
6 Mečů - Merkur ve Vodnáři
7 Mečů - Luna ve Vodnáři
8 Mečů - Jupiter v Blížencích
9 Mečů - Mars v Blížencích
10 Mečů - Slunce a Měsíc v Blížencích.   


Žádné komentáře: