19.4.17

Střelec alegorieStřelec není postava ani luk. Podstatným je právě šíp letící v dál. Na tom, nakolik doletí, a co trefí, závisela existence klanu. Používal se k obraně, útoku, lovu. Metaforicky představoval modlitbu, která měla doletět až k Bohu, by jeho pozornost zaujala. Ne každý měl schopnost šíp správně vystřelit a potom právě let šípu představuje okamžik spjatý s tímto znamením.

Ačkoli ke Střelci vážou někteří astrologové Chairóna, tolik jednoznačná jeho vazba není. Nelze ani říci, že by společně s Jupiterem ovlivňoval toto znamení, každopádně zde bude zajímavé podívat se na konkrétní horoskop, jakou vazbu zde má Chairón k planetám ve Střelci, či k Jupiterovi. Snad jedině je potřeba dbát jisté opatrnosti a nenechat se vylákat Jupiterem, který by rád zaujal místo Slunce.

Právě ve znamení Střelce je ukryta odpověď na otázku, zda člověk má potenciál být pouhým snílkem a fantastou, anebo si své sny bude umět zrealizovat, neb jde o idey, jež činí jeho život lepším. Zda bude jenom zmateně pobíhat mezi různými zájmy, nebo se bude nalézat.
Přílišná zahleděnost nečiní z něj pouze tlačícího se do popředí, ale může jít i fanatika, falešného guru, člověka, který v sobě pociťuje nutnost kázat ostatním a  poučovat je bez ohledu na jejich vlastní potřebu.
Zde nalézá se dispozice k přenášení názorů vyčtených za své a život v teorii nebo naopak vlastní zkušenost a prožitek.
Půjde o věčného studenta kompenzujícího si nedostatek vzdělání poučováním ostatních, anebo zdravě sebevědomou osobou nemající potíže respektovat pohled jiného?

Žádné komentáře: