19.4.17

Střelec alegorieStřelec není postava ani luk. Podstatným je právě šíp letící v dál. Na tom, nakolik doletí, a co trefí, závisela existence klanu. Používal se k obraně, útoku, lovu. Metaforicky představoval modlitbu, která měla doletět až k Bohu, by jeho pozornost zaujala. Ne každý měl schopnost šíp správně vystřelit a potom právě let šípu představuje okamžik spjatý s tímto znamením.

Podle Forresta je Střelec o stádiích cikán, ten, co putuje světem fyzicky, student, který putuje skrze vzdělávání a Filosof, který putuje myšlenkami. Student se umí dostávat skrze různé pohledy do různých světů. Filosof shrnuje dohromady myšlenky studenta a zkušenosti cikána. 


Ačkoli ke Střelci vážou někteří astrologové Chairóna, tolik jednoznačná jeho vazba není. Nelze ani říci, že by společně s Jupiterem ovlivňoval toto znamení, každopádně zde bude zajímavé podívat se na konkrétní horoskop, jakou vazbu zde má Chairón k planetám ve Střelci, či k Jupiterovi. Snad jedině je potřeba dbát jisté opatrnosti a nenechat se vylákat Jupiterem, který by rád zaujal místo Slunce.
Chairón s ním spojený způsobuje, že umí nadchnout i jiné lidi.

Entusiasmus je pro něj příznačný. Optimista, který vše vidí v dobrých barvách..., nakonec jeho víra v štěstí mu štěstí přinese.
Důraz klade na osobní svobodu.               

Právě ve znamení Střelce je ukryta odpověď na otázku, zda člověk má potenciál být pouhým snílkem a fantastou, anebo si své sny bude umět zrealizovat, neb jde o idey, jež činí jeho život lepším. Zda bude jenom zmateně pobíhat mezi různými zájmy, nebo se bude nalézat.
Přílišná zahleděnost nečiní z něj pouze tlačícího se do popředí, ale může jít i fanatika, falešného guru, člověka, který v sobě pociťuje nutnost kázat ostatním a  poučovat je bez ohledu na jejich vlastní potřebu.
Zde nalézá se dispozice k přenášení názorů vyčtených za své a život v teorii nebo naopak vlastní zkušenost a prožitek.
Půjde o věčného studenta kompenzujícího si nedostatek vzdělání poučováním ostatních, anebo zdravě sebevědomou osobou nemající potíže respektovat pohled jiného?

Má nadhled neřeší problémy individuálně, zajímá jej systém, koncepce...
Právě on propojuje duchovní nauku s uměním...


Negativní pohled, aneb jak jej lze nepochopit.
Roztěkaný - tulák, co neumí se usadit, zajímá jej příliš věcí, ještě než stihne něco dokončit, přejde k jinému...,

Nepraktický - jeho víra v ideály může fanatismus připomínat, záleží na něm, jak toto prezentovat bude...,

Slibotechna - nekoncentruje se, příliš rozptýlen nepamatuje si, co přislíbil, nenaslouchá jinému člověku..., někdy není vystaven nutnosti něco dělat...,

Důvěřivý - jeho hravý přístup k životu souvisí v důvěru, že vše dobře dopadne, mnohdy ovšem jako důvěřivé štěně se do všeho vrhá...,

Netaktní - mnohdy jeho smysl pro čest a spravedlnost se za netaktní považuje...,

Netrpělivý - ostatně jako každý oheň, vše chtěl by ihned... 

Žádné komentáře: