19.4.17

Kozoroh alegorie


Ač kozoroh je zvířetem žijícím ve skalách pohybujícím se v terénu těžce dostupném, v astrologickém smyslu se jedná o Kozorybu. Dá se říci, že tomuto zemskému znamení ani voda není cizí.
Kozí ryba je známá z Egyptské mytologie, bývá vyobrazována se Sokarem, chtonickým božstvem, ochráncem zemřelých. Je spojen i se znovuzrozením Slunce a později i vzkříšením Usira. Je to ten, který otvírá ústa. Pán Rasetau, vládce podsvětí a vstupu do něj.

Řecká mytologie je spojená s Panem s kozími rohy, pomohl k vítězství Bohů nad Titány. Pan byl uctívám také pro náklonnost k Selené. Pan je nejenom velmi hravým, ale představuje i část skutečné duše nezatížené a upřímné k sobě samotnému. Selené je bohyní lunární a Rak stojí v opozici ke Kozorohu. Od ideálu k poznání sebe samotného, od dětství posun k dospělosti, z domova dostal se ke kariéře.                                             
Romantická verze Kozoroha vede k jednorožci, což je spojení vlivu Pana a Selené.

Silnou stránkou i prokletím tohoto znamení je ambicioznost a veliká ctižádost. Právě skrze něj se člověk realizuje ve snaze něčeho dosáhnout. Kozorohovou předností je vytrvalost bez ohledu na cokoli dalšího. Na rozdíl od Berana nedělá kolem sebe energické výboje, ale postupně, tiše, místy až kradmo, krok za krokem postupuje za svým. Dá se říci, že okolí si mnohdy povšimne, až je hotovo. Moc pro něj nepředstavuje ten pocit opojení moci, ale svobodu, neb pouze mocný může konat, co chce.

Jeho vlastností je důslednost, ovšem puntičkářství je vlastní Panně. Ta vede k překročení hranic od osobního ke celospolečenskému.

Kozoroh trpí touhou hmotu sám formovat. Jeho příležitost spočívá v lhostejnosti vůči pochvale i haně. Musí UMĚT DĚLAT VĚCI JENOM SÁM PRO SEBE, potřebuje naučit se být sám se sebou být Panem samoty.  Saturn není planetou na výsluní, nicméně nedá si jenom tak něco rozmluvit.
Může se z něj stát morous vyžadující dodržování norem za každou cenu, anebo jedinec s pochopením pro ostatní, což dává najevo suchým humorem, ten také působí nenápadně.
Svým způsobem umí exhibovat, ale pozor nepřehrává nic jiného, než-li sám sebe, ovšem málokdo mu toto uvěří.

Právě v tomto znamení se dovíme, nakolik jsme schopní své sny si zhmotňovat, přenášet do reality. Pravda je taková, že on neumí snít o nerealizovatelném. K tomu pomáhá mu železná vůle, nezlomná trpělivost a neomylná logika.

Cítí-li se člověk osamělý i ve slávě či nepochopen ostatními, nebo snad dokonce zhrzený, měl by využít silnou stránku tohoto znamení, pokusit se z toho, co doposud udělal, vytěžit nejvíce a jet sám
a třeba i trochu jinak. Právě dobrá konstelace Kozoroha v našem horoskopu nám umožní dotáhnout věci dlouhodobé pro nás do zdárného konce.

Mluvit o Kozorohovi a nemluvit o práci? Dá se říci, loajální kariérista. Tento typ se časem zcela jistě dostane do vedoucí pozice. Anebo naopak bude chtít vykonávat nějakou smysluplnou práci jenom osamocen. Je možný posun od funkce k osamocení, neb právě sžití se samotou je jeho životním úkolem. Ona funkce, pokud ji nemůže vykonávat v souladu se svými ideály, stává se mu spíše obtížnou. On na rozdíl od Panny neumí sloužit těm, kteří jsou jeho ideálům vzdálení. Ovšem i v případě nepříznivých pracovních podmínek, tam dlouho setrvá, než odhodlá se ke změně.


Jak lze jej pomluvit

ambice je spojená s touhou po moci, běda, když toto znamení upne se na slídění po moci za každou cenu;

cítí tlak časový, natolik, že mívá pocity depresí z toho, kterak opětovně nestíhá to, co si zauvzal; ovšem při silněji postaveném Jupiteru se naopak raduje z toho, že oho zvládl hodně, ve výsledku čas je pro něj velmi relativní veličinou;

obavy, vnímá je a velmi prožívá, prakticky jej tlačí až do stavů deprese; jeho naděje právě spočívá v tom, že naučí se sám se sebou vycházet;
právě z rigidity, strnulosti jeho obavy vycházejí, v tomto směru jsou na tom hůře jedinci se slaběji nastaveným Střelcem v horoskopu; 

nemá rád změny, děsí jej, a tak často zůstává i v nevýhodném postavení;

chladný až bezcitný, ano umí se odosobnit a problémy s empatií má, ty získává až uvědoměním si svého handicapu;

šetrný až lakový, jistě zdroji ani ničím se plýtvat nemá a důkladný pohled na vše zahrnuje i možná rizika z půjček plynoucích, právě ze skonů ke konzervatismu toto pramení. 


Žádné komentáře: