19.4.17

Štír alegorie
Štír je prostorem pro tady a teď. Pojímá život a jeho energii, je jenom pochopitelné, že jedna z nejsilnějších sil k životu, sexualita, je pro jeho symboliku typická.

Mytologicky jej lze najít v Eposu o Gilgamešovi, v němž Štír přemůže lovce Oriona, přežije putování temnotou a navrací se k slunečnímu bohovi. Právě v tomto znamení se dají nalézt kvality pro vnímání nevědomí. Štír je zvířetem Artemis, která jej pošle na lovce Oriona, neb ten má v úmyslu vybít všechny zvěř v lese. Štír je zde v rovině jistého vykonavatele, který odvrací zkázu.

Štír ukazuje člověku možnost, jak odpoutat se od země, od běžného, a sejít do hlubiny vlastní duše. je to již hlubina, podsvětí, kde je člověk konfrontován ze smrtí, svými strachy a obavami. Je to cesta zasvěcence, proces vedoucí k iniciaci. Je to alchymická smrt, nutná k tomu, by člověk poznal sebe samotného. Člověk se tak skrze toto znamení dostává do hlubiny vlastní duše.

Právě Štír v nás bortí konvence a rebeluje proti autoritám. Může sice upadnout do náladovosti, ale to pouze, není-li naplněná jeho potřeba po prožití. Zde nachází se ten kousek v nás, kterému nejde o vázání se, ale o požitek a sexuální zkušenost samou o sobě.
Zde je ona osudovost, ber mně takového, jaký jsem anebo nech být. Zabij anebo udělej něco.
Nezvládnutý Štír vede k opanování pomstychtivostí a vrážení kudly do zad, zpravidla překvapivě nečekaně. Jenomže právě toto je známkou, že člověk by měl jít do hlubiny a pátrat po pravé příčině této potřeby.  

"Carpe diem" je lemováno ponurostí, neb dnes jsme zde a zítra... neprožívá zítra, chce absolutně na maximum zažít teď. Smrt a sexualita, témata, která jej spojují. On prožívá každou minutu jako by byla poslední, neb k tomu vede jeho fascinace smrtí. 

On autority bere jen ty, co uznává, ale potom je to napořád. Jako správný antidiplomat říká vše naprudko. 

Vždy připraven obětovat cokoli starého pro nové, jedno, oč či o koho jde... bránit mu znamená říkat si ten nejprudší jed puštěný přímo do žíl...
Iniciace, vize a varovné sny spojují se s tímto znamením a jeho propojením s Gordonou...


Co musí překonat... aneb negativní konotace

 zraňování druhých - dovednost, která tak nějak jde mu sama... nemusí o člověku téměř nic vědět a vždy intuitivně spolehlivě trefí do místa bolavého... sice hnis odteče, ale kdo má rád felčaře?

náladovost - neumí-li něčemu čelit, projevuje se takto vyjádření jeho bezmoci... změnou subjektivního stavu má snahu pohnout objektivní realitou... obvykle marně...
plýtvání silami - protože on si řekl, buší pořád do žuly, jakoby si myslel, že ji prorazí... jsou materiál, na které jed jednoduše nefunguje a pro něj je těžké toto přijmout...

stažení se a užírání se vlastními démony - právě Štír v nás umí toto dovést k dokonalosti... pozor, může to nenapravitelně změnit přístup ke všemu a potom sám nespokojený ty spokojené snaží se uvést do stavu beznaděje...

 zuřivost - když nedostává to, co chce, není nikoho, kdo překonal by jej ... dramata a scény až nezapomenutelné, nato bezmocné bourání vazeb a nutnost dovést sebelítost na vrchol... i ten umí překonávat hravě...

touha a žádostivost - málokdo umí tolik toužit jako on... neumí si pomoci, zdrženlivost neoslovuje jej...    

Co nám umí dát

Síly tohoto znamení se aktivují, jakmile je potřeba něco oseknout. Je to velmi ostražitá energie v našem vlastním horoskopu, která bývá aktivována, jakmile se děje něco, co nám neprospívá. Je domicilem Marta, takže půjde o velmi dynamické záležitosti, které umí dát zabrat okolí, zejména sekanému. 

Bez jeho vlivu a aktivace bychom byli v pavučině neperspektivních vztahů, které nás dusí.

Štírovské sekání vazeb je potřeba přijmout a podvolit se mu. Ono samotné se aktivuje, a jakmile udělá své, tak skončí.


Žádné komentáře: