20.4.17

Ryby alegorie

Ryby jsou dva navzájem odvrácené srpky Měsíce. Řecká mytologie s nimi pojí ryby, které zachránily Afrodité a Érota před mořským Typhonem. Před tím, co vynořilo se z hlubiny a působilo jako monstrum. V Egyptě bylo znamení spojeno se dvěma životadárnými cévami Nilu, které rozvodněné lákají k rybolovu. Je to i epocha spojená s nástupem křesťanství.

Rybí mlčí a brouzdají se v moři, oceánu, který je symbolem kolektivního nevědomí. Vůbec egyptský mýtus o stvoření světa mluví o chaotických vodách, v nichž se ztratily Atumovy děti Tenuf a Šu. Po tomto zážitku, kdy Atum aktivoval své vševidoucí oko a  nalezl je, v sobě našli zalíbení a zplodili Nut a Geba. Nut a Geb měli spoustu dětí, hvězd, jenomže Nut v záchvatu šílenství (to se egyptským bohyním stává) všechny děti pozřela. Nazlobený Geb ji zahnal a ona obestřela zemi (Geba) oblohou, přes kterou pozřené hvězdy prosvítají. Právě Nut představuje hranici mezi řádem a chaotickými vodami oceánu. By mezi sebou tito dva bohové neválčili, postavil se mezi ně Šu a potkává se s Tenuf, když voda dopadá na zemi.

Se znamením  Ryb je spojená mytologie počátku vzniku světa a hrozba jeho ukončení potopou. Pouze Nut odděluje od chaosu vše živé. Z hlubokých vod vystupují monstra, pouze ryby mohou Bohy i lidi zachránit. Hranice mezi existenci a neexistenci může být velmi křehká, a právě toto se projevuje ve znamení Ryb.

Mlčí jako Ryba, s Rybou nikdy nevíš, na čem jsi. Často slýchávám tato klišé. Nu, pravdou je, že toto znamení je proměnlivé, ponořené do vnímaní kolektivního nevědomí a také se v něm může rozprostírat až bezbřehá empatie. Oddání se Rybám bez mezí vede k šílenství.  Ony nepozorují svět, ale mysl, jak svět pozoruje - řekl myslím Forrest.

V tomto úseku horoskopu člověk nachází schopnost splynout s vlastními sny. Někdy stěží poznává fikci od reality, fabulaci od pravdy. Jenomže právě snové stavy s tímto znamením spojené vedou k rozšířenému vnímání. Vcítění se do poctu jakéhokoli jiného tvora, organismu, věci... Zde se nachází prostor pro mystiku.


Co musí překonat...

Nebezpečím tohoto znamení je únik ve smyslu útěku. Omezení reality na minimum. Schopnost jakoby umět vygumovat to, co se člověku do života nehodí. Jistě, dá se tomu říkat chaosmagie par excelence, ale mystik by si měl uvědomit, že vše vygumované jinak se zase zapíše a třeba za více nepříjemných okolností. Neb odžít si své, od toho nikoho útěk nespasí.  

Alkoholismus, drogy a pod, často pod rouškou mystiky, či udělání svého času lepším. Stejně tak únikem může být workoholismus, jakoby místy zmutovali s Pannou...

Za své berou věci, takže umí se pro druhého doslova obětovat, jen aby mu ukázaly, že na to
má. Ony plní své sny přes jiného, jakoby to je aktivovalo.

Umí setřít hranice mezi sebou a jiným člověkem, oddají se mu, jenomže ne každý toto energicky dává.

Až legendární zájem o smolaře (K. Burt). Mají dobrý pocit, když je někdo potřebuje, takže ujmou se i nebožátka, které je na tom docela dobře.

Můj přístup k nim

Nikdo neumí lépe mlčet, než ony. Prostě když jím to vyhovuje, klidně se odmlčí a vůbec je to jedno, plují v jiných vodách, jen aby se později přiřítily. Udržet tajemství umí, jen znepokojují okolí jeho naznačováním, což tomu, kdo se jím svěřil, přispěje k nejedné horké chvilce . Ale jinak se s nimi hezky mlčí...
Jsou proměnlivé, ale jde o jejich přirozenost, nepřijde i, že by to dělaly jen proto, aby nás mátly. 
Ryby mají smysl pro abstraktní otázky, ale problém je, že pokud nemají dobře usazenou hmotu, rozplynou se u nich finance i vztahy. 
Někdy neumí pochopit některé praktické dopady a souvislosti, otázkou ale je, jestli jejich svět je nebaví více. 
Umí pomáhat až do roztrhání těla. Však běda tomu, kdo pomoci nechce, jsou ohroženy spasitelským komplexem, protože sebe vidí v realizaci jiných.
Mám je ráda, i když mi někdy lezou na nervy tím, jak na úkor sebe a proti sobě akce dělají, protože jím nedochází některé hmotné sekvence.Nastavení si vztahu k vlastním Rybám

Ryby, znamení, které přes řeku dostává se k oceánu a přes oceán k vesmíru. Hlubina, snění, ale i alkoholové otupění, tráva rozevlátá po duši, mozek posypaný bílým práškem...
Přijetí duše v její nekonečné pestrosti bývá vykoupeno vnímáním všeho a ničeho zároveň.
Odvaha spoléhat na běh Univerza,
 Více štěstí než rozumu.
Mučedník touhy po vlastní dokonalosti propojení se vším.... 
kolektivní prožitky a reakce misantropickým útěkem na ně....
Také jasnovidec, empat věrně popisující prožívání emocí, břemeno cizího smutku v nitru, při nenastavení hranic hrozí kolaps individuality...

Ten kousek Ryb v nás za toto vše může, díky jejich aktivitě umíme vnímat, vykládat tarot, cítit proudy energie. 
K. Burt tvrdí, že mnohdy Ryby nemají jasnou hranici s Vodnářem a splývají s ním. To vysvětluje mnohé.

Žádné komentáře: