31.10.12

Disky neboli drsná hmotaDisky, pentakly, kameny nebo balvany, podle toho, jak je která sada pojme. Každopádně představují spojení malého arkána tarotu se živlem země. Ve velmi zjednodušujícím pohledu představují peníze (tradice kovové ražby), ovšem není-li otázka kladena přímo na ně, brala bych je obecně jako dary země, hmoty, možnosti realizovatelné, nikoli pouhý potenciál. Zatímco meče jsou pouze myšlenkou a poháry emocí, disky se stávají realitou v tom nejvíce materiálním pojetí.

Různé sady, pohlížejí na disky různou symbolikou, některé např. Witchtarot využívá kameny i pentakly. Lze se s nimi potkat jako s kameny, balvany, kusy skály, což je typické pro Haindl tarot. Jelikož se jedná o sadu, kde malá arkána je navázaná na systém I-Ching, nejčastěji půjde o horu ve formě skály, jejíž kusy jsou v pohybu (tedy padají, zasypávají) či v nehybnosti (jen tak si leží). Pentakly, představují nástroj, s nímž lze žonglovat, či jej mít v nehybnosti, obvykle bývají spojovány s figurálními sadami (např. Rider-White). Je chybou představovat si je jako nehybné, mají tendenci se točit, podle toho, co s nimi figura na kartě provádí. 

Osobně preferuji disky. Mívají různou podobu a zpravidla jde o velice dynamické věci, které svým pohybem imitují pohyb planet. Rychlost jejich pohybu lze dovodit z astrologických symbolů na kartě (nakonec tuto zásadu lze využít i u holí). Typickým představitelem disků je Crowley tarot vyznačující se symbolikou v několikati vrstvách. Kdo si disky představuje jako způsobné kola točící se stejnou rychlostí či směrem, bude zklamán. Nakonec toto nelze očekávat ani od poněkud rozvernějších pentaklů. Na některé kartě jsou navzdory směru a rychlosti sladěné, na jiné si navzájem odporují a drhnou o sebe. Pochopitelně v konkrétním výkladu mají na jejich chod vliv energie okolních karet.

Mohou ukazovat soulad toho uvnitř s tím navenek, nastínit možnost jak to, co je skryto, ať již k pojmu skryto přistupujeme jakkoli, se stane realitou; změnu, kde oplatí se riskovat, je-li konáno s tím, že člověk změnu přijímá jako obohacení; realizaci činnosti dodávající jistotu a stabilitu; pevnost stojící na pevných základech, představující to pravé místo, domov; kruté okolnosti zabíjející jakoukoli šanci pokračovat v nastaveném kurzu; úspěch zhmotněný v jakékoli oblasti života do konkrétních viditelných věcí; či naopak následek chybných rozhodnutí, zamotání se do vlastních pastí; nutnost učení se, opatrného získávání zkušeností; získání toho, k čemu se člověk snažil dopracovat a celkové naplnění, tedy dokončení, toho, k čemu člověk směřoval, transmutaci do hmoty … .

Právě disky vypovídají hodně o projevu přímo v matérii, tedy o tom, zda bude dosaženo cíle v této oblasti, co pro to člověk musí přímo na hmotě udělat, jaké překážky se mu do cesty postaví, jakož i nakolik reálný je úspěch.

Žádné komentáře: