8.3.18

4 disků - MocSlunce v Kozorohu. Moc, síla a autorita vede k dosažení svého. Ten, koho se situace dotýká, je někdo. Vidíte tu postavenou pevnost? Podívejme se na obrázek blíže a začněme hezky zdola, protože zde cesta Kozoroha přivedla tazatele před Pevnost. První brána nás pouští do vnějšího okruhu lemovaného vodním příkopem kolem 4 strážných věží. Kdo dělá enochiánu jistě pocítí lehčí mravenčení něčeho známého, ne nejedná se o haluz, však každá z věží je zasvěcena jednomu z elementů. Taktéž doporučuji povídání Reného Alleau o Citadelle. 
Ale pojďme dál. K další bráně, která nás již vpouští do vnitřní pevnosti obehnané hradbami. Kdo do pevnosti vejde, projde ní, vykoná, co má, smí odejít. Ale cestou jinou, tou, která vede ke Slunci. Jenže zde již chybí most. Neb ke Slunci pouze na křídlech Pegasa. 

Pevnost je charakteristická minimalismem, jistě, Kozoroh se řídí zejména hlediskem užitečnosti. Zde vládne řád a právo. Crowley sám v souvislosti s kartou říká, že zde se vyjednává, stabilizuje a buduje mír. Válka zde místa nemá. 

Esoterici se občas u této karty nechají zmýlit chladem a postesknou si na nedostatek vřelosti. Jenomže ta v situaci, kdy podstatná je disciplína, místo mít nemůže. Vážnost situace je na místě. Protože zde se rozhoduje o tom, čeho tazatel dosáhne. Však iniciace je zkouškou, ne procházkou růžovým sadem, zde Chesed manifestuje, jak umíme obstát, zda jsme schopni pokroku na cestě magie.

Pro běžný život lze očekávat zkoušky, zasvěcení, vstup mezi ty, co rozhodují jako kolegy, profesionální postup. A tomu všemu předchází tvrdá práce. Kdo podvádí, neprojde druhou bránou a zahučí s potupou ve vodě. Potom může si vyplavat a odejít některou z bočních brán.

Kdo nevidí kartu plasticky, asi přijde mu jako strohá, možná zavánějící lakomstvím. Ano, neb zde nikdo neporadí, směr neukáže, jen úředně se ptá, by povolil vstup dále. Ve velkých věcech zde není pro lehkovážnost prostoru a zde každý za sebe musí sám.    

Žádné komentáře: