13.3.18

3 Mečů - ŽALPán žalu se projevuje skrze Saturna ve Váhách. Jde o problematické vztahy tazatele, neb vůči jiným může být uzavřený či jen je těžko navazuje. O to více se ponoří do smutku a melancholie... zejména kvůli vztahům. Vybírá si nevhodné partnery, kteří mnohdy jsou strašně podobní jemu samotnému. Natolik, až vztah fungovat nebude.
Mnohdy jde i o lidi, kteří mají ze závazků obavy, cítili by se sami omezeně.

Jak říká Crowley, nejde jen o nějaké to skuhrání či nadávání na marnost světa. Zklamání či znepokojení. Tento žal má hlubší kontext, truchlení Isidino. Jakoby to, co se vytvořilo a mělo úžasné vlastnosti při vlivu gravitace dorazilo na hmotu v poněkud zdeformovaném stavu.

Mág svým mečem útočil na růžici uprostřed a ona se zlomila. Ne Pravá Vůle, ale zosobnění vrtochu. Místo toho, co dostat chtěl, jen to zničil. A rozpoutal tím bouři, která je na pozadí karty.    

Esoterický význam karty klade důraz na překonání vlastního strachu a obav. Na rozhodnost, která je v Saturnu ve Váhách vyžadována, jinak se tazatel nepohne dál. Na rozdíl o Crowleyho významu je zde kalen důraz ne neaktivitu. Jistě, to je stav poté, co již je růžice rozseknutá v běžném významu.

Mnohdy se adept magie dostane do spleti vlastní touhy, kdy chce něco, co již nemůže mít, něco, co měl jenom na chvíli. Má na výběr, zda bude trapně žárlit v neustálém kolotoči, anebo se skrze melancholii dostane do Abyssu. Výběr je vždy na nás, zda prožijeme truchlení za tím, co pominulo v důstojnosti anebo se budeme snažit myšlenkou přesvědčit růži odkvetlou, by znovu začala kvést. To nejde, tak i jen torzo vzpomínky na ni zničíme.    

Tato karta představuje zkoušku, kterak je člověk silný v časech, kdy slovo pozitivní je pouhým trapným vtipem, Jak sám sebe ustát umí. K překonání oné mentální bouře je potřeba neskutečné síly. 

Pravda je mnohdy bolestivá, zejména, když se člověk doví o zradě osoby, kterou považoval za milovanou či alespoň za dobrého přítele. Nicméně život přináší i takové bolestné zkušenosti a není možné se jím vyhnout. Chce to prožít, odtruchlit a jít dál. 

V Egyptském tarotu tato karta představuje proces oddělení Geba od Nut. Milovaná dvojice, která požírala své děti byla oddělená od sebe, ale díky tomu vznikl svět takový, jakým jej známe. Nebe je nad Zemí. Pozor, Nut je žena a Geb muž. Geb představuje prostor, kde mají lidé zázemí (hmotná těla), Nut pro Hvězdy (astrální tělá). Nut představuje hranici mezi Chaosem a řádem. 

Láska neznamená, že lidé musí být nutně pořád fyzicky u sebe, je o jistém oddělení, které musí dvojice překonat a naučit se takto existovat. Vztahy, ve kterých potřebujeme mít pod kontrolou svojí lásku, své blízké či své přátelé, jsou ještě infantilní. Takové vztahy požírají sami sebe, točí se na jednom místě a lidem vyhovují, protože si jakoukoli změnu neumí představit. Jen střežit si to své.... potom vztah stává se vlastnictvím, jehož temnou stranou jsou právě pocity zžíravé žárlivosti...            

Žádné komentáře: