9.3.18

3 holí - CNOST


Slunce v Beranu je základem symboliky pro tuto kartu. Jde o realizaci ohně v praxi. Velký podněcovatel k činnosti bez kompromisů, padni komu padni, neb jen bez ohledu na cokoli lze své si vykonat. S touto kartou se lze s důvěrou vrhnout do čehokoli. Crowley této kartě říká Pán působení. 

Ke kartě se váže přirozená autorita a velká sebedůvěra, neb člověk je v životě dobře zakořeněný a má na to, začít realizovat. Karta tazateli naznačuje, že má ve svém životě období, kdy se může pustit do čehokoli, a bude úspěšný prakticky v čemkoli.

Esotericky je v kartě spatřována energie a jasná vitalita. Karty jsou postaveny harmonicky, vše je připraveno k činu. Jediné, co se po člověku požaduje, je zbavení se iluzí, aby potenciál karty mohl být rozvinutý. Jen člověk upřímný sám k sobě. Jen tak se dá dělat to, co člověk skutečně chce.

Trojka evokuje trojici: tělo, duch a duše. Napadne to snad každého. Tělo je  nejenom fyzická stránka, ale i běžný stav vědomí. Není ničím dehonestujícím, ale přirozenou části celku. Duše je naše více éterická část, intuice, dobrý rádce, átman, étericé tělo, s nímž jsme ve spojení. Duch je něco všezahrnujícího a více éterického. Hodně lidí má problém vůbec s duší, natož mít propojení s duchem i vědomé. Ono éterické je více v nevědomí a člověk se to pokouší na vědomí dostat, což mu vylepší jeho život nesmírně. Neb tak se bude konat, ne dělat si jen to, cokoli si jeho touha po prestiži zamane. Potom slova "být věrným sám sobě" nejsou pouhou frázi, ani manifestaci ega. Naopak, člověk dělá to, co dělat vnitřně potřebuje a musí.    

Žádné komentáře: