20.4.17

Vodnář alegorie


Rozlévač vody a tvůrce deště. Tak jej označuje babylonsko-chaldejská a egyptská mytologie. Podle řecké mytologie, pouze on mohl zachránit svět před potopou. Je spojen i s Ganymedem, mladíkem, jehož dal Zeus unést, aby mu doléval číši.    
Není podstatná voda sama o sobě, ale nádoba. Ony dvě čáry v symbolice jsou dva hadi, nikoli voda, jak se mnozí domnívají.

Vodnář je ten, který směřuje za poznáním v esoterickém slova smyslu. Nejde o studium, jako u Střelce, ale o poznání ve smyslu vlastní zkušenosti, prožití a propojení se s tím, co člověk poznává. Nikoli rácio, nýbrž intuice je smyslem tohoto znamení.  Probuzení schopností, které v člověku tuze dřímají anebo naopak šarlatánství. Záleží na využití příležitostí tohoto znamení. Jak říkal Jung (Vodnář na ascendent), nevěřím, že Bůh existuje, vím to.

Archetyp Blázna představujícího zcela nezkrotnou individualitu. Zachycení inspirace, Múzy, osvícení. Necítí povinnost vůči nikomu, ani těm nejbližším, ani ti nesmí stát v cestě. Představuje nevázanost v absolutním slova smyslu. Nejde o rebelantství,  rebel se vůči něčemu vymezuje. Zatímco Vodnářovi je vše naprosto jedno.

Touha po poznání pravdy překračuje možností jiných znamení. Je potřeba si dát pozor, aby se z touhy nestala póza, neb právě pozérství je jeho temnou stranou. To nastává tehdy, když nezávislost je jedinou normou, jíž se rozhodne uznávat. Nezvládnutý Vodnář odmítá akceptovat jakýkoli závazek... je v tom vliv věčně mladého  nalévače ambrózie.

Vodnář představuje revoluci, v činech i myšlení, které je neotřelé. Je mu jedno, jak působí na konvenční společnost, on chce být nezávislým. Má velmi dobrý smysl pro humor a navozuje pocit jisté střelenosti.

Jeho vládcem je Uran, ovšem není potřeba zapomínat, že i Saturn zde má podstatnou moc. Je tak v konfliktu mezi tím, kdo hranice bortí a tím, kdo hranice dodržuje. Jako řešení se ukazuje schopnost se probudit.

Často splývá s Rybou resp. balancuje s některými jejími vlastnostmi, však nádoba Sv. Grailu nese v sobě vodu...

Co musí překonat:

póza, je pastí, by jeho novátorství za každou cenu bylo ještě svobodou, ne maskou, která pro něj samotného představuje past;

kverulant bojující jen za princip, ten je nade vše,

absolutní nevypočítavost, neb ve jménu pravdy umí pořádně ublížit i těm, kteří jej milují, ovšem pro něj láska není hranici,

paranoidní představy, že svět se spikl proti  němu;

místo citů jen chladné myšlenky, touha po geniálnosti vše ostatní zabije;

běda, když podřídí se konvencím, ty stanou se maskou zakrývající něco jiného. 


Co nám dává:
Umožní vidět svět jinak a zbavit se čoček, přes které se díváme. Není barva, jsou všechny a žádná. 

Dokáže proměnit jakýkoli šok, který zažijeme v osobnostní růst. 

Aktivace jeho potenciálu přivede člověka v věcem, které předtím nedělal, či dokonce o nich prohlašoval, že je nikdy dělat nebude. 

Peníze nesjou vším, nejsou tím motorem života, potřeba provést věci bez ohledu na odměnu.

Vycouvání z něčeho, co najednou přestává být pohodlné, najednou v tom není smyslu, mnohdy změna způsobu života.

 


Žádné komentáře: