11.4.17

Cykly času


Cykly času, odžité srovnané do úhledné spirály protahující se prostory...
Cykly času prožívané prolínají se skrze vše i nádech neznáma,
přitahuje věky, co nestaly se  ... zatím...

Tam někde ukrytá je naděje, zklamání i všechny zrady,
bolest lemovaná radostí a prožitek lapený do pasti
lineárního vnímání...

Můžeš vidět jen starost a strasti, překážky zákeřně se tvářící anebo jinak,
poznat, že prožitím lze vše zdolat neb jen to, co je v nás dáno pevně,
rozpouští utrpení, jež rozplyne se v radosti...

Žádné komentáře: