17.5.20

Rytíř (Princ) mečů -charakteristika

Jedná se o dvorní kartu, která představuje osobu, charakteristiku jednání v jakékoli situaci a může představovat i jednu složku osobnosti, která převládá. S dvorními kartami je trochu problém, stojí hierarchicky mezi životními situacemi, do kterých se dostáváme (Malé arkánum) a vlivy Universa (Velké arkánům). 
Není potřeba se nechat zmást tím, že se jedná o mužskou kartu (tedy vyjma Tarot Kelstských draků). Do pozice rebela s pohotovým jazykem a brilanstním úsudkem jinak egoisticky zaměřeného s vysokými nároky na lidi kolem sebe, se může dostat i žena. Jaký je?

Postava na koni, spřežení, je zde vidět rychlost až trysk, docela se umí ohánět mečem, působí rozhodně a sebejistě, na některých sadách jako mladík. 
Jeho vůz je v Thotově tarotu tažen dětmi a ty chaoticky nabírají každý jiný směr. Zde je kladen důraz na oseknutí tradičních představ a omezení (na straně druhé, on má pocit, že jej omezuje téměř vše, co není jeho nápadem).
Rozhodně se umí ohánět jazykem, má své přesvědčení a bojuje za něj. Duchaplnost mu vlastní je. Vystupování advokáta, který vidí pouze svůj cíl a výsledek své pře.
Ignoruje nebezpečí, je vždy připravený do akce.
Ovšem může být bezohledný až ukvapený, nedůvěřivý a nepřátelský naladěný. 
Naspeedovaný a velmi těžce jej jde zastavit, pokud vůbec.

Zajímavé citáty o něm z literatury

"...symbolizuje chlad, nepřátelství, záludnosti, rozpory a hádky, které znepříjemní i ty oblasti života, jež byly dosud považovány za příjemné." 
(H. Banzhaf, Základní kniha o tarotu)

"Odvaha. Myšlenky byly vyslány na cíl bez obav.... Pohled přímo do slunce." 
(L. Royo, The Black Tarot)

"Naše problémy se častokrát zdají býti nepřekonatelné jen díkystarým omezujícím pověrám a přesvědčením." 
(G. Ziegler, Tarot zrcadlo duše)
"Rozloučení a rozchod mohou nahánět strach. Mohou však být i velmi osvobozující a přinášet úlevu, zejména pokud tě vede upřímnost a pravda" 
(G. Ziegler, Tarot cesta do života)

"Tady máme myslitele, který je okouzlený svou vlastní myslí. Ve svých rozhodnutích má jasno, stejně jako tak vsystému přesvědčení, ve světonázorů a vůbec ve všem, co ho právě pohání." 
(B. Moore, Jak vykládat tarotové karty snadno a podle sebe)

"Ve svém negativním významu může symbolizovatpříliš sarkastickou nebo kritickou mysl, která postrádá trpělivost a toleranci k názorům a idejím druhých a k jakémukoli pocitu omezení." 
(M. Billson, Intuitivní Crowleyho tarot v praxi)


Mé zkušenosti

Neotřelá osobnost contra rozmazlený fracek
Génius omezený vlastním pohledem na život
Neústupný bojovník neznalý strachu...

Jeho jednání pramení z přesvědčení a nedostatku zkušeností. Někdy se princem mečů stáváme, když vidíme jen to své a odmítáme vyjít ze svého úhlu pohledu. Když tvrdíme, že něco neexistuje, ač kolem se toho válí.

Tento rytíř je velmi charismatický, sděluje světu zajímavé myšlenky, ale nebývá jejich tvůrcem.  Působí jako posel myšlenek jiných, jejich popularizátor. Často není schopen podat věci po svém, ale rychle napadne jej, jak to říkal někdo jiný. Ohání se nimi jako mečem. Ve slovech jeho potom kreativita není.
Je skvělým člověkem, dokud s ním lidé souhlasí a sdílejí jeho vidění světa (pozor, to se také může měnit, on stabilitou nevyniká). Ovšem jinak mu chybí sebeovládání a bouchá. Jeho argumentace se změní na útočnou, protože stůj co stůj musí obhájit svůj názor. Není pokrytec, otevřeně přiznává, že jeho zajímá jenom jeho pohled a to ostatní, tomu se vysměje.
Hm, mi to něco připomíná s dodatkem, že rád by aspiroval na mečového krále a dokonce si i myslí, že na něj má. Haha, chyba lávky, ambice zde překračuje skutečnost. On král umí vyhodnotit informace nezaujatě, bez toho, co se mu právě hodí do ranku, takže milý princ buď bude dělat své skoky, anebo se nechá poddat a vyroste. 

Potřebuje jej v sobě najít všude tam, kde potřebujeme se prosadit. Lépe se to dělá, když svému přesvědčení věříme, když jasně víme, co chceme a nevážou nás poutá nerozhodnosti. Potřebujeme jeho energii i při úsudky, kdy máme něco brilantně podat, rychle provést a muset udělat něco, protože nejhorší je neudělat nic, jenomže možností je tolik... on má jasno ihned. 
Na straně druhé pozor, ke vzteku a neuváženému jednání svádí.
Tato karta upozorňuje na hranici mezi vztekem a brilantním úsudkem, jedno zatemňuje druhé. Byla by velká škoda nevyužít potenciálu, který karta nabízí.


Praktické postřehy z pohledu rozkladu na čakry

  1. K zemi poutá jej pouze to, co pro něj je důležité, priority se mohou měnit, profičí rychle vším, ale nikde se déle nezastaví.
  2. Vnímá své mužství jako prioritu, ačkoli mu ještě chybí zkušenost i zralost. Jakákoli kace  je pro něj otázkou kvantity, nežli kvality. Hrozí, že nežli samotný prožitek, bude během něj s hlavou v oblacích, takže to nemusí vždy dopadnout...
  3. Jde o posla, takže tazatel si buduje vztah ke světu tím, že přenáší a šíří myšlenky, může být trochu posedlý informačními technologiemi, zejména rychlost je pro něj to nejdůležitější. Co vleče se, jeho důvěru nemá, ať již je to člověk nebo dopravní prostředek.
  4. Jeho srdce přetéká rychle se měnícími pocity. On se nezdržuje zlobou, záští, ale ani lásku nelze u něj pouze k jedné osobě očekávat nastálo. Jeho svět je proměnlivý. Jeho setkání s átmanem bude rychlé a bude měnit různé metody i prostředí. Spíše nežli jednoho boha, bude skákat mezi pantheony.
  5. Běžně skáče mezi fyzickým a mentálním tělem. Právě proto se mu daří vyslovit poselství bohů, aniž by si uvědomoval, že řekl něco drsně pýthiovského (kdo má talent k divinaci, občas stane se, že mezi řeči prohlásí cos, co stane se pravdou, neb je v mentálním těle a má mesage, kterou sděluje ostatním). Nemá problém s komunikací, pokud jde pouze o výměnu informací a pokud tyto zapadají do jeho konceptu, jinak se sekne.
  6. Třetím okem vidí zrychlený kaleidoskop různých obrazů. Nemá problém je zachytit a přeposlat na hmotu. Na straně druhé, u hloubkového prožitku bez akce nevydrží. Pokud nedá si pozor, může nabýt dojmu, že by mohl spasit svět. Velmi lehce formuluje ideje, za které je ochoten bojovat (ale pozor, ne zemřít).
  7. On na temenní čakru doskočí, ale jsou to takové rychlé skoky, tam a zpět, dlouze se neudrží. Nemá talent ke strategiím, takže mu hrozí hopsání, dokud nedorazí do vývinu v další kartě.

Jiné zajímavé odkazy o kartě:

Odkazy dávám bez konzultace s autory, ale zaujalo mně pojetí karty. 


Žádné komentáře: