3.5.20

Nabíjení sigiliaDalší fázi při používaní sigilické magie, je nabíjení sigilia. Máme pečeť vytvořenou, při troše citlivosti poznáme, že má nějaký magický náboj, a teď je potřeba ten utvořený obrazec nabít. 

Nabíjet lze pomocí prostředků jako jsou různé kameny, zde bude vhodné seznámit se jejich účinky a případně i kombinovat jejich sílu. Doporučuji použít nabité kameny skrze křišťál. 
Svit úplňku, také může nabít pečeť.
Pobyt ve vodě posvěcené (ve společnosti kamenů, krystalické soli a pod), pobyt na vzduchu (nejlépe pověsit, aby se třepotala).
Sluneční energie.
Pobyt v magickém girmoire (cizím anebo i vlastním). 
Meditace nad pečeti.
Astrální práce s ní v astrálním chámu. 

Vpletení emocí do ní, snů a záměrů o které usilujeme. 
Zapálení vonné tyčinky a nechat pečeť v ní pobývat.

Počkat si na sen, kde bude práce s pečetí.

Použití tělních tekutin.

Požádání entity o nabití pečetě, v takovém případě je potřeba řídit se ryze instrukcemi dané entity.

Pochopitelně čtenáře mohou napadnout i jiné možnosti a způsoby, nicméně na příkladech, které jsem uvedlla, je zřejmé, že lze nabíjet sigilia různě.  

Žádné komentáře: