29.3.20

Tvorba sigilia

Mezi tím, co chceme, a realitou bývá mnohdy mezera. Její překlenutí je možné analogicky právě pomocí vhodného sigilia. Ze škály poznaného se nám vyjeví vhodný symbol, který překlene, bude jakýmsi mostem, aby cílené, vytvořené v jemnohmotné sféře, mohlo proniknout do hrubé hmoty.

Je potřeba říci, že často při tvorbě sigilia narazíme na to, že jen jsme pojali záměr a víme, jak sigilium vytvořit, a situace se najednou začne sama otáčet. Jedná se o poměrně častý jev, jakoby se sigilium bránilo tomu být vytvořeno a zkoušelo vůli svého tvůrce. Ačkoli se situace změní, je potřeba záměr dovést do konce. Jinak opatrně jako prchavé bublinky šampaňského vyprchá z našeho života. Prostě Madame Magie má své pasti.

V minulém díle tohoto krátkého pojednání jsem vysvětlila něco k inspiraci pro tvorbu, takže adept inspirovaný by se měl proměnit v operatéra a měl by přistoupit k počátku operace, tedy k samotné tvorbě. Měl by již vědět, jaký materiál použije a z jakých symbolů a jazyka si svojí vlastní pečeť poskádá.

Zásadním nepřítelem operatéra je pochybnost. Otázky jako:
Je to morální? Mám právo něco takového chtít?
Budu to umět? Co když něco podělám?
Co když se mé přání splní absurdním způsobem?¨
Je to správně uděláno?
Bude to vůbec fungovat?

Jsou znakem nevyspělosti adepta k tomu, aby byl operatérem. Jakákoli pochybnost má tendnece totiž proniknout skrze otevřenou bránu a vyplnit se snadněji, než úbohé oslabené přání.
K tomuto podotknu, že příliš mnoho lidí si myslí, že se stali obětí magického útoku ze strany nepřejícníka. Jen nepatrné promile si uvědomí, že to oni sami protichůdnými reakcemi a myšlenkami si vlastní záměr oslabili natolik, že ono není schopné vytrvat ve své původní podobě ani ve světě jemnohmotném. Začne mutovat vlivem pochybností do podoby těžko určitelné a nepředvídatelné či vlivem konání operatéra, který si sice něco přeje, ale sám dělá věci, jimiž si svůj záměr hatí. Odkazuji na svůj starší příspěvek, kde popisuji házení si klacků pod nohy.

Není potřeba při tvorbě bádat, pro dlouhodobé má větší cenu přístup nechat se vést pocity, intuici, vizemi, protě něčím prchavým. Neb nikdo není dokonalý a právě tento přístup zahrnuje v sobě pojistky zabraňující napáchání škody. Buďte kreativní a vytvořte svůj prvopis sigilia. Tvorba může trvat několik minut, ale i několik dnů, záleží jen na vnitřní potřebě a běhu události.

Stejně tak naslouchejte vnitřnímu hlasu, pokud jde o vytvoření kopií. Někdy to není potřeba, někdy ano. Neprozradím Vám ani správný počet, ten vyjde právě z vnitřní potřeby. Buď na to číslo budete narážet anebo jej uslyšíte v hlavě. Jdete-li správnou cestou, budete vědět.

Ne vždy je potřeba kopie vytvořit ihned a ne vždy najednou, to musíte poznat sami, jde o váš záměr.

Co ale doporučuji, jakmile sigilium vytvoříte, nechte jej alespoň 14 dnů odležet (vyjma pořizování kopií, pokud musíte).  Je to vhodné pro očištění záměru od vlivů neblahých. Po tuto dobu vůbec na něj nemyslete, když přijde do vědomí, nevadí. U dlouhodobých záležitostí se tato prodleva oplatí. Pamatujte, již to začíná pomalu fungovat, takže proč spěchat.

Ať jde o délku tvoření sigilia a potom počet a pořizování kopií, jednejte podle neracionálních vjemů. Nedostaví se, dokud budete mít pochybnosti, či začnete panikařit. Právě takové psychické stavy vylučují, abyste vnímali signály jemnohmotné. Sigilium se musí vytvořit nejenom na vámi zvoleném materiálu, alei v jemné hmotě... to někdy vyžaduje čas,  pokud má přetrvat.

Žádné komentáře: