3.1.19

Kolo štěstí jako roční karta

Každý z nás si prochází nějakou dimenzí z pohledu tarotu a ATU, u tatoru Aleistra Crowleyho se mi jako roční karty osvědčily natolik, že jsem rozhodnutá postupně, jak si budu zkušenosti s působením roční karty pamatovat, je zde dávat. Pro čtenáře se pokusím své zkušenosti zobecnit. Z jiného, nežli Thoth tarotu se roční kartu a nesnažím interpretovat, neb tato je pouze určitým časovým průvodcem a jeden rok navazuje na jiné roky, ty před ním i ty po něm.O tom, o čem je roční karta, je důležité si přečíst, protože zde apriori nejde o charakteristiku této karty, ale pouze o to, jak se projevuje v rámci ročního cyklu.

Kolo štěstí X (Fortune) je pod insignií Jupitera, pokud člověk umí chytit Štěstěnu, jemně, ale citlivě, mohou se jeho věci velice příznivě rozvinout. Jenomže pozor, Jupiter je i planetou velikášství. Potom člověk skončí na velkohubém postoji k sobě, protože zapomíná na své hranice, které by měl postupně posouvat. S nezvládnutým Jupiterem se považuje za nadčlověka, za osobu, která tisíckrát lepší, než kdokoli v jejím okolí, a která pochopitelně vždy vše dělá správně. Tento postoj brání ve vidění svých nedostatků, limitů a podněcuje ke dravé soutěživosti. Právě v tomto spočívá zrada Jupitera. Potom Kolo štěstí funguje tak, že se poštěstí člověku dosáhnout zajímavých věcí, ale pouze krátkodobě, nic, co by vydrželo.  Pokud člověk není postiženy Jupiterem, tak jej podobný postoj pouze v některé oblasti života čeká. Jednoduše pocit vlasní neomylnosti a dokonalosti tato ATU umí docela zajímavě převrátit. A pokud nepochopíme, jsme za hlupáka. 

Dalším zajímavým aspektem, jak tuto ATU nejenom přežít, ale i využít její potenciál pro sebe je umění ponechávat věcem volný průběh a tehdy, kdy je potřeba, uchopit štěstí a korigovat svůj vlastní osud. Pokud si je člověk vědomý vlastních hranic (tedy neflákal-li se předchozí 2 roky), tak umí Kola krásně využít. Štěstěna je nakloněna, ale nesnáší kontrolu. Je to příležitost, která se vyskytne, nikoli naprogramované přání. Naprogramovat cokoli, tady určitě není vhodné. Prvek překvapení a postavení do situace ber či nikoli  je zde primární. Prostě Osud nám to vytočí a nechá nás skrze příležitosti formovat svůj vlastní osud... Jistě, nic není bez rizika a správnou odpověď se člověk nedoví. O tom, jak moc využijete karty Síla v nadcházejícím roce (nedojde-li ke zvratu a nevracíte-li se), budou svědčit nepromarněné příležitosti. 

Vnímala jsem tuto kartu také v duchu "více štěstí, než rozumu". Dostalo se mi příležitostí, o jakých bych si ani neměla odvahu nechat zdát. Zejména v oblastech, které jsem měla v předchozích létech řádně zpracované, se dalo mluvit o zázracích. Také v tomto roce dával osud o sobě více slyšet. Třeba já měla něco zažité, ale ono mně to posunulo úplně jiným směrem, k úplně novým možnostem.  Razantní posun ve formě změn nastal ve všech aspektech mého osobního, profesního života, i v magii. V některých věcech jsem cítila pnutí, neb bylo na mně, zda tu rukavici zvednu. 

Domnívám se, že pod vlivem této ATU můžete dát do pořádku i ty oblasti, které jste flákali v předchozích létech. Je to v tomto směru něco jako poslední šance. Máte ale jenom jeden plán, či spíše neplán. Nic si neplánujete, budete vědět, v čem jsou slabé stránky vašeho života a jakmile přijde vhodná příležitost, osvahu naleznete. Ono to bude vypadat děsivě, jako něco, co vám totálně rozryje život. Ale vy na to nedáte, protože to je jenom zdání...    


Žádné komentáře: