15.1.18

6 mečů - Vítězství


Merkur ve Vodnáři není utopený, jak by mohlo působit na laika, nýbrž naopak. Symbolem Vodnáře jsou 2 hady, které představují svobodné vědění. Pro Merkura  se jedná o ideální kompilaci. Vědění se schopností merkurické analýzy, navíc neomezené a nesvázané pravidly vede k dokonalosti. Již nejde pouze o myšlenky samotné, ale myšlení je koncentrováno do vědy. ne chaos, ale vytváření krásných myšlenkových struktur.

Karta nasvědčuje tomu, že člověk vidí situaci objektivně bez subjektivního zákalu. Na straně druhé na otázku, co dělat, karta radí odstup, nadhled, nejednat zbrkle, ale vymyslet dlouhodobý plán, kdy jedno se bude skládat ke druhému. Je potřeba tazateli vysvětlit, že jej čeká doba učení se, studia a ona práce naučit se to, bude pouze na něm. Jenomže výsledek potom bude stát za to.

Ačkoli vypadá skvěle, není skvělou, pokud se tazatel netrpělivě ptá, jak mu nějaká záležitost dopadne. Bude se muset ještě hodně učit a mít trpělivost, neb vše musí postupně do sebe zapadat.

Karta adeptovi magie napovídá, že je potřeba i myšlenky vyprofilovat, neb věda k magii patří. Beze studia a promyšlení si, jak vědění aplikovat, jde o pouhé chabé pokusy zoufající si v marné snaze magii uchopit. Člověk se musí setkat se svým vlastním géniem, aby pochopil, že navzdory doposud poznanému, pořád toho zná málo. Člověk by měl usilovat o poznání pravdy a o její realizaci způsobem, který jemu je blízký. Kdo dostane se na Tiphereth a potká se se svým HGA, ten vidí svět trochu jinak. Nepostačí jen prokázat odvahu, překonávat překážky,           


Žádné komentáře: