29.1.18

6 disků - ÚSPĚCHDisky jsou o hmotě a je potřeba si uvědomit, že v centru této karty se nachází růže a kříž. Tedy ona Krása z Tiphereth je stažena do Malkuth.  Ovšem jedná se o kartu Malé arkány a tudíž je potřeba vědět, jak ostatně sám Crowley konstatuje, že úspěch je pouze dočasným, pouhou zastávkou na cestě, je třeba jít dál. 

Z pohledu magie je Tiphereth o komunikaci s vlastním HGA. Ten, kdo se o to pokouší a oprostí se od iluzí Jesodu, které nejednou bývají spojeny s velikášstvím, bude mít úspěch, protože se naučí v Jesodu odlišovat iluzi od toho, co vnímá. Jak k tomuto dojít, napovídá význam planet.

Především karta je posazená do Luny v Býku, která se umí hezky manifestovat i ve vnějším světě. Jakoby svět pocitů šel i napovrch a to, co člověk vnímá z něj bylo vydolováno vnějším vlivem. Ohledně HGA můžeme mluvit o jeho působení, které se projeví i na hmotě, na tom, jak člověk vypadá, nebo se povede pod tímto vlivem něco udělat. Člověk v této konstelaci je schopen vnímat všemi smysly, nejenom pěti.

Saturn napovídá, že k úspěchu se dá postupně propracovat, krok za krokem vytrvalou činností a sebedisciplínou. Sice člověk v něm nemá tolik rozletu, přijde si jako v tunelu, jenomže ten vede k cíli a člověk není zbytečně rozptylován. Musí projít od položení základu až k jeho úspěšné realizaci, protože jinak na konec tunelu nedojde. Jistě, je zde jistá paralela se Sethovými tunely.

Jupiter přeje tomu, kdo je připravený na štěstí. Nejenom  píle a vytrvalost, ale i příznivý okamžik. Umí v pravou chvíli přivést člověka k moudrosti. Ovšem je potřeba myslet na to, že štěstí přeje připraveným, což je záležitostí Saturnu. Jupiter umí užívat života, ale i činit moudrá a spravedlivá rozhodnutí. Zní to jako fráze, ale spravedlivý pohled na sebe není právě pohodlným, člověk si uvědomuje vlastní nedostatky.

Venuše je o kráse a uměleckém vkusu, kreativitě a schopnosti nejenom odpočívat, ale i konat. Růže napodobuje svými křivkami dráhu Venuše (Kochová, Stumpfová: Astrologie rostlin). Venuše během osmi let obkrouží Zemi v pěti kličkách, přitom každá z nich má tvar srdce. Tiphereth je Krása a Venuše má pro ni smysl.

Merkur je činorodým hráčem připraveným na štěstí. Je zdatným v komunikaci a právě o toto u Tihpereth jde. Navázání spojení a rozhovor se svým vlastním niterným Já. Jen tak člověk začne vidět sám sebe v tom pravém světle. Poselství Hermovo tak je vyslyšeno. Nejenom komunikace, ale i bystré reakce a důvěra ve vlastní rozum.

Mars je tím, kdo je schopným činu a má dost odvahy vydat se do tunelu vedoucího do neznáma. Když člověk s tímto začíná, nesmí mít strach, neb počátky jsou vždy podivné, plné příhod, které lidí lekavé odradí.

Spojením všech těchto atributů se člověk dostává k cíli. Ovšem Tiphereth není vrcholem stromu, představuje zároveň jistou křižovatkou cest, odkud se dá dostat kamkoli. 

Žádné komentáře: