21.11.17

7 Disků - NEÚSPĚCH


Sedm olověných těžkých disků se točí. Jak píše Crowley, jsou narážkou na padělky peněz. Smetou problémy, co stojí na hmotě v cestě anebo raději člověka, co neumí jím odolávat? MOŽNÉ je obojí, v podstatě záleží jenom na člověku. 
Víra v neúspěch je hnacím motorem, aby si člověk ve sféře HOD právě poukazem na neúspěch vysloužil pozornost druhých a také jejich lítost, či pomoc. Takový člověk se stane snad perpetum mobile neustále točící problémy. Jakoby ihned po vyřešení jednoho se opodál vytvořily další dva. 

Dá se říci, že pod vlivem této karty lidé podléhají malomyslnosti a mají tendence věci předem vzdávat. Přijdou jím beze smyslu, rozplizlé, bojí se stát si za svým, bojovat za sebe, protože stejně nic nezmohou a i kdyby nevím co, jen upoutají nevhodnou pozornost a  někdo se jím pomstí. Jde o stav, kdy člověk nic hezkého nečeká a v podstatě ani není schopen vnímat. 
Není potřeba, by dostával rány zvenčí, sám si jich umí zasadit dost a v podstatně lepší kvalitě.
Přesto, pokud se do něj někdo naváží, či mu dělá potíže, tak jen proto, že úspěšně vysílá intenzivní signály, kopněte si do mně. Tomu ani svatý jen tak lehce neodolá.

Jak víme, 7 jsou iluzivní a také iluzivní je i hodnocení situace na hmotě. Jenomže v tomto případě je síla myšlenky natolik silná, že se ji daří i manifestovat na hmotě. Jak píše Crowley, atmosféra karty se podobá morovému dechu, neb vše, co má něco plodit je zničené. Přičítá kartě totální pasivitu, kdy člověk sám není schopen se postavit k čemukoli čelem a vůbec cokoli udělat. Lenost vládu nad ním má. 

V dané situaci je potřeba si uvědomit, co se děje a pochopit, že v dané záležitosti nemá cenu cokoli podnikat. Nakonec jde o kartu malé arkány, jejíž vliv brzo pomine. Jistým řešením je i představit si, co vše hrozného by se mohlo stát. Potom člověk může být jen příjemně překvapen, neb zkušenost ukazuje,  že nejhorší varianta nenastane.    

Podstatou změny je změna přístupu, tedy změna myšlení. Jakmile člověk nebude přisuzovat tolik důležitosti tomu zda skutečně se všechny jeho plány naplní, ale bude postupně činit kroky k jejih naplnění, nastane obrat a tíživá situace pomine.    

Žádné komentáře: