24.11.17

6 Holí - Vítězství


Šestky vážou se k Tiphereth. Sféře, v níž je možný kontakt s HGA. Přese vše, jsme v centru stromu života, na středním pilíři. Odsud je možná jakákoli cesta. Magický čin nezůstal bez odezvy, píle a ritualizace dovedla adepta ke spojení, které je více, nežli jenom setkání s něčím jiným. Zde člověk potkává sebe a je otevřena cesta k objevení vlastního talentu a schopností. 

Dle Crowleyho je Jupiter ve Lvu požehnáním pro harmonii a krásu. Karta sama o sobě na sefirotě Slunce si sama vystačí, je centrem, kam všechny cesty vedou. Zde energie kulminuje, jakoby se ani sama neměla vyčerpat. 

K této kartě náleží energie, vitalita a dobré zdraví. Cokoli člověk bude dělat, dosáhne vítězství, ač to tak nemusí v době, kdy se dotazuje, vypadat. Mnohdy je vítězstvím korunováno úsilí nečekaně. Pták Fénix, jehož hlava je na 2 holích symbolizují znovuzrození z popela. Je to o pádu, který předchází vítězství aneb proměna poraženého ve vítěze. Ač jde o živel ohně, jsou zde květy lotosu jako symboly lásky. Oheň v pozadí neustále plápolá. Struktura holí je krásně vyvážena. 

Karta nabádá k uvědomění si, že ne vždy lze vše dokonale naplánovat. Mnohé věci víme, jen jsou uloženy hlouběji a je na nás, abychom místo tápání v hlubině našli odpověď. Není ani potřeba vždy precizně zformulovat otázku. 

Láska není jenom o vztahu k partnerovi, dětem, rodině, ale i o přístupu k životu a i lidem obecně. Život sám o sobě, tak jak jej známe je svázaný s hrubou hmotou. Je plný nedokonalostí a kazů oproti tomu, co je vysněno, či si člověk alespoň má odvahu představovat. Tiphereth se nachází na středním pilíři nad Yesod a cesta k Malkuth vede přes něj, pokud člověk nejde přes Kheter a Daat. Poznání zde je zbaveno iluzí a je potřeba si jej uchovat a nechtít, aby za každou cenu zapadlo do kontextu, který v danou chvíli známe, to je ono jesodické, čím si něco čistého zabarvujeme. Naučit se brát věci jaké jsou, tedy i realitu Malkuth bez toho, aniž by vyvolávala pocit marnosti, respektovat lidi takové, jací jsou, je odrazem toho, že člověk potkal sebe na Tiphereth a je schopen přijímat věci nezabarveně, bez ohledu na to, co by mu vyhovovalo. 

A poté vítězství nebude pouze stavem, situaci v jedné kartě Malých arkán, ale stane se přítomnosti. Potom člověk má pocit, jakoby Jupiter stál za ním a různé drobnosti k němu přicházely jako výhra, neb svůj kousek štěstí poznal a umí si za ním stát.   

    

Žádné komentáře: