8.9.20

Maat z pohledu pozemského

 

U2
Aa11
a
t
Y1

Maat neboli Maʽat (mꜣꜥt) má v rámci systému Khem má dvojí význam. Jednak se jedná o Neteru, bohyni, která udržuje řád, a jednak se jedná o řád samotný. Řád je protikladem isfet (ne-řád). Isfet (jzft)  se také překládá jako nespravedlnost, násilí, a jako sloveso: dělat zlo. Právě na opačném významu si uvědomujeme, co vlastně maat znamená.     

Nejedná se pouze o spravedlnost ve smyslu právním, ale vůbec o kosmický řád, kosmos, základ kosmologie jako takové. Když si vezmeme mýtus o stvoření světa, tak právě Nut odděluje řád od chaosu (maat od isfet) s tím, že občas chaos najde si skulinku, aby proniknul. Otázkou je, zda právě  jeho občasný průnik není hybnou sílou velkého posunu vpřed. 
Maat a Ifset lákají z dnešního pohledu k dualistickému pohledu, ovšem není vše jednoznačně černé nebo bílé, jak by se mohlo nám zdát. Toto je vidět na příkladu záplav, které jsou jistým prvkem chaosu. Jenomže záplavy zúrodňovaly půdu, bez nich by byla jenom poušť. Takže šlo o to, pokusit se najít správnou míru isfet tak, aby maat nebyl příliš narušen. Mytologicky byl chaos spojován s Apopem. Řád světa bylo třeba udržovat, což vykonával faraón. Na jeho bedrech byla zodpovědnost za to, aby Re přemohl Apopa a znovu ráno vyšel, aby záplavy nebyly příliš ničivé. Toho dosahoval výkonem spravedlnosti ve své vládě a také v životě. Měl dbát o to, aby právo ctilo maat a aby lidé byli nuceni se chovat podle toho.  Stejně jako panovník měl i každý člověk  ve svém běžném životě uplatňovat hodnoty maat.  Kněz Maat byl již od páté dynastie čestným titulem pro vysoké úředníky mající soudní pravomoci. Nicméně zde byly i náboženské chrámy Maat. 

Maat spojit mytologicky s jiným neteru mužské polarity nelze jednoznačně, protože zde měly věci svůj vývoj. Již ve Staré říši byla spojována s Ree a také měla místo na jeho bárce, když během noci bojoval s Apopem. Později, asi od 18. dynastie je označovaná za jeho dceru. Nad dodržováním maat v zásvětí dbal Usire. Za jejího manžela bývá někdy označován Thoth. Nicméně toto manželství nehraje v mytologii hlavní roli.     

Sloužit Maat znamenalo potírat zlo, hledat a nacházet dobro. Koncept života v rovnováze vylučoval zlo, byla požadována sebekontrola, respektování svobodné vůle ostatních, být v souladu s lidmi, společenstvím a také s ostatními neteru a celým kosmem. O tomto pojednává 42 princípů Maat, které byly nalezeny na Aniho papyru. Na tomto papyru nalezneme 42 negativních princípů, tedy co vše člověk Maat nedělá.  Jsou zde vyjmenována jednání mající, jako krádež, loupež, útok na jinou osobu, brání obětin neteru, sáhnout na manželku jiného člověka,  páchání zla, používání magické síly proti faraonovi, ...

Pracovat s Maat magicky znamená pracovat s trpělivostí, tolerancí, nedělat ostatním špatně, zdokonalovat se v cnostech, mluvit pravdu, nevymlouvat se, jednat čestně. Jsou to velmi vysoké nároky. Ne vždy se povedou, nicméně je potřeba pracovat na sobě, vylepšovat svůj charakter, brousit jej, a potom řád maat přirozeně vpluje do života člověka. Pokud se člověk nenechá pohltit křivdou, kterou zažil, ta rozpustí se a později se již člověk do těchto situací bude dostávat méně často, méně intenzivně, až tak nějak vymizí. Tolerance k chybám druhých zvyšuje vlastní odolnost. Ovšem to neznamená, že si člověk musí nechat skákat po hlavě. Jestliže se někdo hodně snaží rýt do osoby žijící s řádem maat, praktikujícím magii s Maat, nějak se stane, že přestane mít tu příležitost. Ono přestane mohou více či méně nepříjemné okolnosti, které mu v tom zabrání.  
Žádné komentáře: