5.2.17

Tanec na motivy XXI.

Úvodem sluší se říci, že se jedná o postřehy z mého tance či cesty skrze a přes Velkou Arkánu tarotu. Jedná se o postřehy spojené se dvěma sadami, tedy s Thothovým tarotem a Baphomet tarotem R. G. Gigera. Spíše než-li o klasické věci pro výklady půjde více o okultismus a troufám si říci, že v běžných rozkladech se něco takového nezažije. Na rozdíl od rozkladu tarotu, na který Baphomet tarot není vhodný, kde se odpovídá na konkrétní otázky, zde se jedná o prožitek s tarotem, děj se co děj a nalezení něčeho okultního pro sebe sama. Každá z těchto cest, kdy člověk předvádí něco jako Tanec s maskou je originální a jedinečná. Jistě, nejde o můj nápad, o Dance of the Mask píše Nema ve své Maat Magick. Podstata spočívá v tom, že člověk si volí masku dle obrázku Thotohova tarotu pro svůj rituální tanec. Já, ačkoli tanec mám ráda, pojala jsem záměr projít Vlekou arkánou a  ponechat kartu samotnou, by navedla mně na symbol, který je podstatným, který se mi sám ukáže. V tomto příspěvku se nedá obsáhlým způsobem popsat symbolika všech 22 karet obou sad, spíše dám některé věci do kontrastu. Již vůbec se nedá popsat vše, co jsem si na cestě oběma sadami zažila, poznala... Poznávání tarotu na vlastní kůži sebou nese jisté situace, které musí člověk zvládnout. Jistě, některé karty se dají využít i pro zbavení se nechtěného, vypořádání se s nevyřešeným. Potenciál každé karty bude u každého rozvinutý trochu jiným způsobem. 
Tomu, kdo si udělá svojí vlastní poznávací cestu, tanec s maskou, mohu garantovat, že objeví věci zajímavé. Objeví si něco, co nepoznal. 


XXI. UNIVERSUMThothův tarot

Světem není pouze to, co je hmotné, na co si můžeme sáhnout. Jsou v něm zastoupeny i vrstvy nepoznaného, jemné éterické, je v něm mnohem více. Na kartě je Thothova tarotu je žena, která tančí na hadovi nebojácně a také symbol pro Materia Prima, ze kterého si lze cokoli vytvořit. Jedná se o onen zvláštní geometrický útvar na kartě, který přesahuje dvourozměrnou realitu. Většina lidí klade důraz na ženu a hada či na saturnský symbol v její ruce. Lze použít i přímo masky nacházející se v rozích karty, některou z nich nebo všechny, záleží, co je podstatné.  Pro mně je podstatný tento útvar. Při pohledu na kartu je zřejmé, že se děj neodehrává v chrámu na zemi, ať ten tam je také, jde o Chrám, který si vytváří člověk tam v jiných sférách známých svojí nedostupností a všudepřítomností. Nad Chrámem hvězdné nebe a k němu stoupající žena, mnohé napoví, však duši říká se anima. Tam za horizontem, kde formuje si svůj svět podle vlastní invence a to něco tam, formuje invenci samotnou. Jen potom v světě hrubé hmoty chce toto formování podpořit vlastními činy, které jsou v souladu s ním, ne proti němu...

Pokud chce člověk stoupat ke hvězdám, měl by začít právě s touto kartou a nevynechat ji v magii tarotu. Kdo půjde po kabalistických stezkách po ní vystoupá na Yesod. 


Baphomethův tarot

Při pohledu na tuto kartu je zřejmé, že podstatným motivem jsou zde ústa. Však to, co je vysloveno umí nejenom popsat a osvětlit svět kolem nás, ale slovem lze i tvořit. Slova jsou právě ony body na kartě, které mohou osvětlit, posvítit na něco, ale je potřeba pamatovat na to, že světlo neosvětlí vše... Je na každém, by našel významy mezi řádky. Vždy zůstane něco nepojmenovatelného... a právě na to je potřeba myslet při tvoření. Pokud rigidně popíšeme přesně úplně vše, nezůstane prostor pro to, co dotvoří a vytvoří se samo. 

Dalším ústředním motivem je kosmická loď, která představuje mikrokosmos člověka, jeho vlastní prostor. Kromě stoupání ke hvězdám, v tomto nacházím i poselství, že ať je člověk kdekoli, vždy si může všude vybudovat kousek vlastního světa. I v té největší temnotě, která nachází se v kosmu, lze najít nějaký svůj vlastní střed. 

Někdy je potřeba vyslovit, co člověk chce. Vyslovit jasně a srozumitelně. Při práci s touto kartou ze složit přísahu, lze uzavřít dohodu.

          

         

Žádné komentáře: