3.2.17

Magie a věci finanční (poznámka druhá)

poznámka první

Od napsání mé první poznámky uplynul již nějaký čas. Mé záměry a projekty v tomto směru se nějakým způsobem posunuly, dosti věcí si navíc uvědomuji zpětně. Tato poznámka nemá ambice nahrazovat jakoukoli knihu na trhu, jde pouze o několik praktických zkušeností. 
V ostatním platí úvod k první poznámce.
Čtenáři, který nečetl poznámku první, s ní doporučuji začít, neb zde popsána filosofie, z které vycházím a která se mi osvědčila.   


Ještě něco pro začátek 

Jestli jsem něco, co by na začátku mohlo chybět ve své minulé poznámce opomenula, je zdůraznění principu, že vše souvisí se vším. Zejména v této oblasti platí, že stačí málo a člověk si nabourá vlastní provedenou operaci. Může k tomu dojít různě, např. nevhodnými myšlenkovými pochody, jimiž se intenzivně zabývá, ale i nepromyšleným jednáním. Stejně, ne-li ještě více je škodlivé vlastní protichůdné jednání. Často se stává, že člověk za něčím jde, dělá vše pro to, ovšem ač sám něco, co považuje za nevhodné, nedělá, ale podporuje v tom jiné lidi (opatrně jsem popsala problém zde ).
Věci magické hodně závisí na toku energie a ten akceptuje všechny možné vazby, které si člověk vytvořil. Někdy si člověk vytvoří vazby nevhodné, které mnohdy, aniž by si to uvědomoval, podporuje.
Právě proto je potřeba pracovat s vymezením vlastního prostoru a denně ritualizovat, aby si člověk kolem sebe a v sobě vytvořil stabilní prostředí, které okolí nerozhodí a které nepřipustí vytvoření nevhodné vazby, ani průnik toho, co by škodilo. 
Když říkám denně, myslím denně tak nejméně půl roku jakéhokoli praktika zodpovídajícího zaměření a praxi, tzn., pokud si někdo, kdo provedl tak dva rituály s nějakým časovým odstupem řekne, že je hoooodně dobrý a pustí se rovnou do rituálu pro pokročilé, fungovat to nebude. Bude chybět pevný základ a sféra hrubé hmoty, jejímž atributem jsou právě peníze (i ty online), si na něj potrpí. Sebelepší astrální "výcvik" pomůže pouze v trpělivosti a vytrvalosti, ale samo se to neudělá.

Je velice vhodné použít atributy nějaké tradice zaměřené na finanční magii. Obdobně, jak jsem minule nedávala tip na konkrétní knihu, nedávám ani teď tip na konkrétní tradici, neb každému je bližší něco jiného. Mluvím o tradici, neb peníze jsou tradiční hodnotou. Skutečnost, že lze s nimi nakládat i elektronicky, mluví ve prospěch kyber či chaos magick, nicméně s využitím prvků tradice. Ať chceme nebo ne, operace, které lze s financemi na finančním trhu provádět také probíhají v určitém rámci a vycházejí z něčeho tradičního. 
   

Praktické zkušenosti      

Nezkoušela jsem nastavit egregor bohatého flákače, neb nemám pro něj pevný základ na hmotě. Především se neumím dlouhodobě flákat, což by při nastavování egregoru bohatého flákače mohlo býti hodně velkou překážkou.

Mojí doménou ani není rychlé nabytí majetku, neb v tomto jsem příliš často viděla, jak někdo rychle nabyl a mnohdy ještě rychleji pozbyl... někdy navíc i s dluhy. Peníze, ať již reálné bankovky ruce či jejich elektronické zobrazení, se mají tendenci v množství větším rychleji točit. Čím více jich je pohromadě, tím více mají tendenci se nějak hýbat a je potřeba je nějak užitečně zaměstnat. Bohatý flákač nemá štěstí zůstat flákačem a pokud to nechá jenom na jiných, dlouho nebude bohatým...  

Ač to může znít podezřele, nejlepší a nejstabilnější způsob jejich nabytí je vlastní práce (pozn. tím nemyslím pouze klasický pracovní poměr, ale i různé formy podnikání). Na tomto místě nemluvím o rituální či astrální práci, myslím práci přímo na hrubé hmotě, prostě jakoukoli činnost, jejíž mezistupně a výsledky lze nějak užitečně zpeněžit. Možná méně zkušený čtenář si pohrdlivě odfrkne, že má-li pracovat, nepotřebuje čarování. Je možno zastávat i tento přístup, ovšem pracujících a zároveň nespokojených lidí je mnohem více, než-li těch, které práce nesmírně baví a ještě mohou hrdě říci, že se uživí, zbývá jím čas na jejich zájmy a aktiva převažují nad pasivy. Jistěže, docílit tohoto lze i jinak, ale já jsem si vybrala magii, takže píši o tom, s čím mám osobní zkušenost. 

Má-li člověk pevný základ vybudovaný díky vlastní práci, dá se potom spoléhat i na jisté nahodilé vlivy, klidně i v delším časovém horizontu. Zpravidla věci se ukládají po svém samy a navozují vhodné stabilní prostředí pro prosperitu. 

Je vhodné nevázat se příliš na jeden cíl či nějaké podmínky. Jak psala jsem v první poznámce. Tato zkušenost se mi potvrdila v jednom projektu, který si kladl konkrétní cíl, jehož nebylo možné dosáhnout. Člověk, který se o toto snažil, chtěl vydělat právě dosažením konkrétního cíle. Jenomže finanční magická operace nebude zasahovat do běhu jiných osudů jen proto, aby si člověk vydělal dosažením napevno ukotveného cíle. Ona dělá věcí jiné, snaží se posunout člověka do takové pozice, aby mohlo dojít k vytvoření finančního zisku. Čím více člověk lpí na konkrétních cílech, tím hlouběji poznává dno.   
Jistěže se nedělá vše jenom pro zisk. Některé cíle jsou altruistické a člověk tak chce udělat něco i pro společnost či společenství. Jenomže tyto cíle je potřeba důsledně oddělovat od finančních operací a ponechat na volný běh, zda se vůbec s tímto cílem finanční zisk potká. Jinak dochází ke ztrátám na obou stranách, jak u altruistického záměru, tak i u snahy být ve vysoce červených číslech. 

A možná závěrem, dosti bohaté rodiny vynakládají část svého bohatství již tradičně na podporu zvolených altruistických cílů, prospěšných společnosti či společenství, z nichž zisk nemají. Mnohdy je k tomu vede morálka, náboženství nebo humanisticky zaměřená filosofie. Než čtenář podlehne pokušení tropit si posměch z jejich idealismu, měl by si pozorně nastudovat nějakou tu tradici, která se zabývá finanční magii. Zjistí, že tok energie není jenom jednostranný a ono já k sobě vše a od sebe nic, jaksi nefunguje. Z tohoto úhlu pohledu již není konání ve prospěch společenství či společností, z něhož zdánlivě člověk neprofituje, pouhým idealismem, ale vysoce pragmatickou záležitostí. I zde platí, že je potřeba volit, co člověk podporuje. Mám osobní zkušenost s podporou špatně volenou, naštěstí  nešlo o příliš velkou finanční částku tímto směrem, ale již se mi vrátil nepěkný bumerang od cíle (který pravda o mé podpoře ničeho netušil), což je pro mně jako okultistu výstražným znamením: tady tedy ne.  

Žádné komentáře: