10.1.17

Pavučina...Pavučina pohybující se větrem, pozorovat její let a třepotání z místa na místo...

Připomíná let papírového draka pohybem vlnitým nenacházejícím klidu...

Možná symbol pro něco, co se utváří, co již vystrkuje růžky z dáli a pohání, by mohlo se projevit...

Jemná jako dotek éterický, nedá se na ní sáhnout, by nezmizela do Nebytí rozplynutá...

Je jako posel odtamtud přinášející do sféry viděného jemnost tajemna a smrti nesoucí sebou...

Žádné komentáře: