18.1.17

Osobnost Rytíře mečů (Krále mečů)Postava je popsaná v čisté esenci živlu, který v realitě budě nějak ovlivněn i živly jinými. Přesto alespoň pro mně je představa, že taková postava existuje reálně, zábavná a tak jsem si psaní užívala. Že čtenáři někoho připomíná? Nu některé charakterové rysy jsou tak nějak archetypálně sjednocující...

Mám-li říci něco o mečovém králi stručně, tak se nedá opomenout, že mečový král funguje na základě logiky, i když je to někdy logika vzata ad absurdum, vždy tam je. Nebezpečná, rychlá, chladná... kalkul.


Povídat mu o citech a pocitech smysl nemá, neb on jede podle toho, co jemu logicky sedí. Je v lásce logika? On ví, že ne, ale i to je pro něho logické. Je také více zdrženlivý. Od něj projevy přízně lze sbírat velice opatrně a nacházejí se tak nějak rozprostřeny ve více slovech, nějakém tom činu... Nechápe, proč by vůbec měl o něm někdo pochybovat, vždyť řekl, a to je jasné, ne?

Jeho smysl pro humor je natolik intelektuální, že ne každý pochopí... Popravdě dá to zabrat, než člověk se naladí na jeho logiku, nicméně je tam. Vůbec porozumět jeho humoru znamená trochu porozumět jeho světu nádherné logické souvztažnosti.

Nikdy nepřipustí, že by se snad zachoval nesprávně či dokonce podle. On se zase jenom chová logicky, ať se mstí, právě někoho stírá nebo si jenom tak na někoho metá blesky. Nikdy nepochopí, že by někdo v jeho jednání mohl vidět podraz, protože se musí vzít do úvahy jiné okolnosti... Z jeho pohledu je vše, co činí logicky objasněno a nějaké výhrady?! To jste neslyšeli, že se již kdysi v dávnověku omluvil, anebo, situace se změnila, anebo, to si člověk špatně vyložil, anebo skutečnost není skutečná, protože je vše jinak.

A vůbec kdo mu oponuje, má jednostranný pohled, anebo je nachytán na hruškách, že něco neví, anebo nechce pochopit jeho geniální myšlenkovou konstrukci. Jestli někdo umí přesvědčivě zdůvodnit cokoli, je to právě on.

Je těžké tuto povahu stíhat, natož rozdýchat. Ale jde to. Jako tarotová figura často visí ve vzduchu, či jako u Thothova tarotu se vzduchem řítí. Je potřeba si uvědomit, že Rytíř mečů především myslí, jasným čistým až geniálním pochodem, který ale okolí nemusí vstřebat. Jeho myšlenky jsou již daleko za tím, co právě říká...možná proto může působit těžkopádněji nebo nepochopitelně, nelze donutit jej, by se zastavil.

Žádné komentáře: