9.10.16

Jak nakládat se snem...Když vybavuje se sen, jde o proces nesmírně zajímavý. Jak vzpomenout si na sen, nalezne čtenář v tomto příspěvku. Jenomže potom, jak jedna část snu vybaví jinou z téže či snad některé z předchozích nocí, je nesmírně zajímavé jak pracovat s tím.
Klasikou zaužívanou je vytáhnout snář a jít po jednotlivých významech, co to či ono znamená. Anebo si takové významy může člověk postupně praxi vyrobit sám a jeho sen se stane směsí symbolů, které mu mají vyjevit nějaké poselství, které bude či nebude dávat smysl. Kdo chce jít touto cestou, v pořádku, nakonec jde o jeho vlastní sen a je ryze na člověku, jakou symbolickou hodnotu mu dá. Ovšem sen není jenom symbol, sen jsou i pocity, ve snu je postavená jistá nálada...  Pokud člověk sen si interpretuje pomocí symbolů snáře či vlastních, dostane z něčeho, co má tajemný nádech nepoznaného obraz mnohem prozaičtější.


Přesto mnohé bude mu unikat a plynout. Ten pocit, jakože jde o živou matérii, s níž neuměl pohnout, ten zůstane.

O tom, že sen je mnohém více, mám třeba náznak i na titulní straně o snech. Však sen je zejména kouskem plastického děje, jehož živost se při interpretaci skrze symboly vytrácí. Interpretací snu se člověk v podstatě rozhodne, která část, složka, snu je pro něj podstatná, tu si vytáhne zbytek zahodí na smetiště jako nepoužitelné. Osobně mi toto přijde jako velká škoda.

Snění se odehrává v prostoru, který je nám něčím známým, třeba ve snu se tam pohybujeme jako doma, ale po probuzení si uvědomíme, že to ale bylo jiné prostředí, podobné tomu, co známe, přesto jiné. Neb ve snovém nebude věrná kopie toho, co známe. Někdo přírodovědně založený by řekl jasně, však ve spánku se toho zmotá, více obrazů, co člověk viděl.
Opravdu? Můj poslední sen, který na mně hluboce zapůsobil, se odehrával v bytě s terasou, která měla zvláštní čtvercový tvar a nábytek tam byl naprosto nových tvarů. Kdybych byla designerem, jistě bych zde našla spoustu inspirace. Mé prostředí ve snu bylo naprosto odlišné od mého prostředí běžného a také se nedalo říci o jakou denní dobu šlo. Kupodivu i v bytě bylo takové to snově šedavé prostředí, a myslím, že ano osvětlení by toto nezměnilo. Celkově vyvolával dojem sžití s každodenním, pohodu a pocit, že něco takového tam patří. Zaujalo mně, že ač jsem měla v bytě návštěvu, která trpělivě čekala, až udělám, co je nutné udělat, neměla jsem potíže s tím, abych návštěvu navigovala, řekla jí, kde co najde a případně, čím se může při čekání rozptýlit. Vůbec mně nevyvádělo z míry, že návštěvník měnil svůj tvar. Prostě měl schopnost se morfologicky měnit, a ač se stal z mi teoreticky známého člověka někým úplně jiným, včetně hlasů, gest, pohybů, nepřišlo mi to zvláštní. Já v tom snu jsem totiž velice dobře dobře věděla, kdo mým návštěvníkem je. Ne tak mé denní vědomé já, po probuzení. Jistě byly zde racionální pokusy nějak se z toho vmotat, o koho šlo. Nicméně k čemu, když konečnou formu a tvar jsem nikdy neviděla? Jsem přesvědčená o tom, že významem neměl být úsudek, že onen můj známý, jímž se návštěvník jevil být na počátku, je příslušníkem lidem neznámé rasy. Jen jsem si uvědomila, že od počátku se mé snové já k návštěvníkovi nechovalo tak, jak by se chovalo k onomu známému, jehož tvar měl onen snový návštěvník, když do mého bytu vešel.

Místo hledání symboliky, jsem nechala plynout vzpomínky na sen. Prodírala se znovu obrazy ze snu a uvědomila si několik detailů, které ale souvisí s magickou operací, jíž provádím. Jistě, tento sen nebyl posledním v dané sérii. Jen kdybych šla symbolicky ve stylu, co znamená v novém bytě bydleti a chameleona hostiti, asi bych došla k vtipné interpretaci (nemám snář, takže tu si čtenář najde sám), nicméně bych nevnímala to podstatné, co dovedlo mně k poznání více metafyzickému. 

Možná čtenáře napadne všetečná otázka, co ta Liana z toho snu vlastně měla. Nu, jelikož jsem do onoho snu měla za sebou 16 dnů magické operace s enochiánskými aethyry, která by měla vést k poznání a sblížení se s něčím, co nějak vnímám a mám v úmyslu své vnímání prohloubit, tak toto byla tzv. první vlaštovka vypovídající něco o vazbě mezi běžnou realitou ve hmotě a snovou éterickou v daném konkrétním něčem. 
Sny bývají různé, ale tento typ snů má potenciál nějak se odrazit do světa hmotného, manifestovat se v něm, či dokonce materializovat. Interpretace snu a přikládání mu nějakého konkrétního významu (který se vždy hodí do karet, co si budeme povídat, sny jsou mnohoznačné a jde v nich nalézt více významů, člověk obvykle bere to, co se mu hodí) spolehlivě tuto schopnost zabíjí. 

Žádné komentáře: