3.4.15

Symbolika Luny v tarotu (Velká arkána I) 1.

Luna ono nám nejbližší kosmické těleso nemá svůj význam pouze v astrologii, alchymii a magii, nýbrž její vliv se promítl  i do tarotu. Kromě obligatorní Luny, kterážto karta je na Luně postavena, odráží se její symbolika i v jiných kartách. Jsem si velice dobře vědoma, že není v lidských silách postihnout její symboliku ve všech sadách. Nakonec u každé sady má každá karta trochu jiné zabarvení. Zvolila jsem 4 sady, na kterých mimo jiné lze i demonstrovat, jak takový jeden symbol ji odliší od sady jiné. Podstatná věc, kterou by měl mít vykladač tarotu vždy na paměti. Nakonec podobně lze nahlížet na jakoukoli sadu.
Nemohu opomenout Thoth tarot, jeho bohatá symbolika má tolik vrstev, že naprosto nemohu vyloučit, že některou kartu jsem opomenula. Jestli mne laskavý čtenář doplní, ráda chybějící postupně dopíšu. Znovu jsem pro magické účely oprášila asi 3 roky odpočívající Golden Dawn Tarot, jelikož jím tak částečně žiji, nelze jej nechat stranou. Mutaci Thothova tarotu představuje Haindl tarot, kdo uvykl jeho temnějšímu naturelu, nebude mu vadit, že přiřazení run ke kartám je místy podezřelé (u této sady, když již runy, doporučuji je oddělit od ostatní symboliky, jinak to může i drhnout). Z mutací Rider Waita je velice příjemnou záležitosti Robin Wood Tarot, záležitost neopaganismu.
Tato srovnávací studie přes různé sady může mít smysl i pro ty, co provozují magii tarotu.

Blázen (Thot tarot)
Je začátkem i koncem zároveň, po spirále vine se. Luna zde není ústředním motivem, nicméně v ranci s mincemi najdete i minci s jejím symbolem... i přes ní line se cesta Blázna. Nicméně bude jen jednou z možností, vrstev, ne na ní je postavená cesta...
Její význam není potřeba přeceňovat, neb je jen jednou z mnoha mincí, jednou z astrologických archetypů, které Blázen si sebou cestou světem táhne. Nicméně mince je znakem materiálním, ziskem a také se dá pod ní představit poměrně hmotný vliv. Pravda, Atu Blázna těchto vlivů obsahuje povícero.Mág  (Haindl tarot)
Luna není pro Atu I typickou. Nicméně v Haindl tarotu jsem jí nalezla v pozadí na obloze za Mágem, šamanem, majícím kromě tváře lidské její odraz i ve světech za ním...strom, ve stromě, na stromě, za stromem, v několikati dimenzích. Na jedné straně Slunce, na druhé Luna, tedy ve světle i temnotě, ve dne i v noci a všech možných sférách. Za bdění, ve snu i mezitím... Zvědavému čtenáři dopředu odpovídám, že takto plasticky je pojatá celá sada. Symbolika Luny zde je zjevná, bude-li vůli mága, může vše postavit na ní... anebo ne.


Velekněžka (všechny sady: Thoth, Golden Dawn, Haindl, Robin Wood)
Zatímco u Thoth tarotu se tato karta jmenuje "The Priestess", ostatní sady ji pojmenovávají jako "The Hight Priestes". Zajímavý detail, zde si na veleknězení nikdo příliš nehraje. Vykladači pracující s více sadami a Thoth tarotem by k tomuto detailu měli přihlédnout.
U všech II je Luna ústředním motivem týkající se intuice, světa snového. Jakoby ta figura byla položena mezi světy a vůbec nepatřila do světa hmotného. Bytost z velké části éterická. Povšimněme si, že srpek Luny (u Thoth sady srpky), je vždy spojen s hlavou. Nejvíce lidsky působí ještě v sadě Robin Wood, ovšem také má na čele pouze diadém a samotná Luna v noci pluje za ní. Ta Haindlova je dokonce Lunou - Bohyni, Golden Dawn Lunou nevěstou v závoji, u Thoth tarotu ve mne postava vyvolává pocit, že se jedná o éterické tělo, HGA (což nakonec spojuje v sobě ženu i bohyni, člověka a boha). Postava je nesmírně klidná... jestli střední pilíř, zde cesta je...


Císařovna (Thot  a Haindl tarot)
Byť se jedná o kartu, ke dominuje Venuše, najdeme zde srpky Luny, rostoucí a ubývající. Ve verzi u Haindla na měsíčním srpku stojí. Figura vyplňující kartu žijící mezi cykly Luny na Zemi. Luna jí dává jisté propojení s intuici, sněním, citlivostí. Navíc Císařovna doplňuje Císaře, jehož atributem je Slunce... Bez symboliky Luny nelze dojít k chymické svatbě. V sadách, kde ji najdete, nepůjde jen o autoritu, ale i nemalou dávku citlivosti.

Hierofant  (Thoth tarot)
Detail z karty Hierofanta, jeho spodní části. Žena držící v jedné ruce meč, ve druhé srpek Luny. Pozicí připomíná figuru na Adjustmentu. Zajímavým způsobem drží i meč, pod rukověti...
Jistě, zde Luna rozhodující roli nehraje, ovšem spadne-li vykladači při výkladu na ní zrak, nelze ji tak docela opomenout, navíc nevyskytuje se v každé sadě...pokračování
  

 

Žádné komentáře: