13.5.09

VELEKNĚŽKA, aneb pohled na věci skrytéNavozuje asociace jako intuice, moudrost, nezávislost absolutní svoboda, ale také samota. Pro velekněžku na rozdíl od mága není důležité materiálno, A.Chrzanowská uvádí konkrétně toto:“Věděla totéž co mág, ale nevyužívala to proti lidem, ani proti Bohu.“
Velekněžka bývá spojována s panenskou bohyní Artemis, jakož i její předchůdkyni egyptskou Eset (překonala smrt). V Řecko-Římské době se s ní stala Isis, kterážto byla nazývanou paní hvězd, vládkyně osudu, vykupitelka.

OBECNÝ VÝZNAM
- intuice, tajemství (podle kontextu zachování nebo naopak odkrytí), věci zapovězené, bojovnost, vědění, setrvání na svém, duchovno, samota.


SYMBOLY:

Srpek Luny
– intuice, nadpřirozené schopnosti, vymykající se logice, umění číst v osudu
- Měsíční bohyně
- Amazonka (tomuto nasvědčuje i symbol luku, který sedící Velekněžka třímá v ruce)
- Světlo luny spíše navozuje iluzi, než skutečný stav, takže to sedí i k níže popsanému závoji
Závoj, zahalení
- Skryté tajemství, nejasná situace (ve smyslu nepřehledná), to co nemá vyjít najevo
- CT závoj nebo utkaná síť (ta, která přede sítě)
- RW oděv připomínající řádovou sestru

2 sloupy černý a bílý
- Poznání temnoty i světla, Velekněžka stojí mezi nimi
- V RW tyto sloupy dle mého soudu připomínají sloupy Jakín a Bóaz Šalamounova chrámu (používané i jako zednářské symboly)
- V Ct možná půjde spíše o nosné symboly vstupu do svatyně
Náboženská pozice nebo i kniha
- CT pohanské ponětí kněžky, která vzývá Bohy, sama připomíná egyptskou bohyni na trůnu
- RW na první pohled křesťanská papežka, ale v ruce svírá ToruJednoznačně ví, co chce. Obsahuje v sobě vědění a v ideální situaci to ví, nemá problém žít s vědomím, že ví věci, které ostatním nejsou známy. V praxi vytáhne-li si tazatel tuto kartu, může to naznačovat, že se mu dostalo příležitosti naučit žít se vlastnosti, která mu umožňuje vědět/vidět věci, události, které nastaly, ale v danou chvíli toto není schopen objektivně prověřit, případně události, které teprve nastanou, což již v danou chvíli neprověří vůbec.
Pozná svojí temnou i světlou stránku, stejně tak i jiných lidí a neodsuzuje, naopak snaží se porozumět. Ví, že není pouze světlo a stín, že na jednání člověka může být více odlišných úhlu pohledu.
Jelikož je ve spojení s vyššími silami, nechává věci vyzrát, případně ponechává událostem volný průběh, aniž by měla tendenci jakkoli je vlastním jednáním měnit. Na rozdíl od Mága nemívá tendence hodit osudu rukavici.
Nahlíží trpělivě na pozadí události, ovšem ne vždy je vyjeví.
Zpravidla se projevuje jistou vnitřní moudrosti a pokorou. Netouží po světské slávě a výsluní, její priority jsou úplně jiné. V podstatě jí vyhovuje anonymita.
Vyznačuje se samostatnosti, nezávislosti, spoléhá pouze sama na sebe.

Na jiné působí tajemně, podivínsky, ve slabších jedincích může vyvolávat i strach, děsí je tím, že ví, co nastane (pokud to uzná za vhodné prozradit).
Je nepodstatné, zda skutečně ovládá umění jasnovidectví či telepatie, mnohdy tak působí, když poměrně přesnými fakty o tom, co evidentně nemůže vědět, vyráží jiným osobám dech.
V jistých povahách může vzbuzovat zdání nebezpečné osoby, která bůh ví co vše ještě jenom tak ví.
Na první pohled budí zdání, že je mimo realitu. Omyl, pro ni jsou pouze důležité jiné věci. Ačkoli je laskavá a nezištná, mnoho lidí toto zaměňuje s hloupostí. Jenomže Velekněžka dobře ví, kde má své hranice a nenechá se zneužívat.


JAK USTÁT SEBE V POZICI VELEKNĚŽKY?
Nejhorší je smířit se skutečností, že příliš běh události neovlivní a pouze naslouchání intuici nesvede tazatele na scestí. Je to velká šance naučit se intuitivnímu přístupu, ale to není jednoduché jednat navzdory ráciu, které není schopno adekvátně reagovat.
Také není jednoduché přiznat si, že ví věci jaksi nikoli normálně a naučit se s tímto věděním žít.
V podstatě velmi jednoduchý je v této situaci fatalistický přístup, pokud je člověk odhodlaný přijímat vše, jak přijde a ničemu se nepodivovat.
Každopádně se tazatel v situaci Velekněžky musí spoléhat pouze sám na sebe a musí si být vědom skutečnosti, že ani ta nejlépe míněná snaha druhých mu nepomůže.

JAK JI PŘEŽÍT:
Nejlepší je nechat ji v jejím tajemném oparu a respektovat, že nestojí o společnost, ani nesdílí stejné priority. Na straně druhé je u ní záruka respektování jiných.
Také není na škodu, raději se neptat na věci, které ani raději nechceme znát, mohlo by se stát, že by poměrně podrobně odpověděla.
Žádné komentáře: