21.5.09

Císařovna aneb pevné ukotvení v realitě i mimo ní


Císařovna jest mnohdy královnou, Afrodité, Venuši i Gaiou nazývána . Vurm o ní píše:“Je to kráska, která si podrobí svou krásou i brutální zvíře. Je tak symbolem sexuálního spojení, tak touhy srdce po ztraceném ráji a jednotě.“

Základní význam:

matka, žena, manželka, dobrá rádkyně, realistka, plodnost, síla, spojení věcí země i nebe, otevřenost, vyrovnanost, zvládnutí hmotné úrovní, tvořivost, praktické myšlení.

Symboly:

Atributy ženskosti:
Postava ženy, půlměsíc, Venuše (planeta) symbolizují ženskost, sexualitu, nikoli vulgární (ačkoli připouštím, že v tomto směru bude záležet na konkrétní sadě), eleganci, mateřskost, plodnost

Insignie moci a bohatství:
Trůn, na němž pevně sedí, ten je také pevně postaven, koruna daná rovně, nepůsobí dojmem neelegance, špatného nasazení a nakonec žezlo, vyjadřující jistou rozhodnost.
Štít mnohdy se znakem orlice svědčí o dobré schopnosti se bránit.

Obilí, pelikán s mláďaty apod. symboly plodnosti

Situace
Císařovna představuje osobu ukotvenou v realitě s upřeným pohledem v dál. Není pro ni cizí vědění jiným skryté a na rozdíl od Velekněžky ho umí pro svůj prospěch využít. Orientuje se spíše do budoucnosti, má jasno o tom, co chce a také jak to uskuteční, vlastně nepřestane, dokud nedosáhne svého cíle. Zosobňuje rozhodnost, sebejistotu.
Ví, že kromě rácia, se vyplatí dát na intuici a nachází rovnováhu mezi oběma těmito protipóly, kterou neváhá využít pro svůj prospěch. Zvládá své emoce, přestože je intenzivně prožívá, nečiní ji problém pohled na věci z odstupu. Je pro ni charakteristická nemalá dávka sebezapření, ovládaní se, jakož i uvědomování si povinností, jímž dostojí.
Je partnerkou Císaře, ale není na něm závislá. Přestože s ním tvoří téměř dokonalý pár, umí být i sama, jednat za sebe a zabývat se vlastními zájmy.


Navenek působí velmi nepřístupně, hrdě a důstojně, vzbuzuje přirozenou autoritu. Může vzbuzovat obavy, strach z autority, také dává poměrně často najevo, že nestojí o neschopné. Svým přístupem, kreativitou mnohé překvapí a nikoho nenechá nepochybách, že umí prosadit svojí vůli. Na první pohled vypadá velmi chladně až ledově, ale to neznamená, že neumí dát najevo své emoce.

Nejjednodušší je respektovat její autoritu, ale vyhnout se podlézání a pochlebování. Boj s ní není nejvhodnějším prostředkem, ideální je ponechat ji prostor pro její vlastní kreativitu. Někdy může mást hranou lehkomyslnosti, jenomže u Císařovny i toto obvykle má hlubší podtext. Asi není vždy jednoduché smířit se s upřímnosti, která nechává prostor pro zachování jejího tajemství.

Pro Císařovnu je typické, že si zachovává odstup, nepouští si kohokoliv příliš blízko, přesto jisté věci se jí dostanou pod kůži a to ji vyvádí z míry. Ustát tuto pozici pro ni samou je náročné, ale s upřímnosti k sobě samé to jde. Neumí si sama sobě příliš něco nalhávat. Když si neví rady, nezbývá, než spoléhat na intuici, vždyť rácio nezná vždy všechny důležité okolnosti.

Žádné komentáře: