27.7.20

Osobnost a její projevy v magii a náboženství Khem

Při psaní tohoto příspěvku jsem vycházela z poznatků, jak je interpretoval skvělý religionista egyptolog Jiří Janák, poznatků luciferiánů, konkrétně The Black Order of the Dragon,  popsaných Michaelem W. Fordem, luceferiánská magie ve velké míře adoptovala řecký přístup k magii Khem, některých postřehů Davida Rankina, které mohou být označeny za základy khemetiánství a svých skromných magických zkušeností.


Pokud mám psát o Khem, musím nechat stranou renesanční představy o tom, co byla magie Starověkého Egyptu a i ty moderní, které jsou různě transformovány v moderních magických řádech. Pokusím se jít dál do minulosti a nenašla jsem lepší zdroje, nežli ty, které se vyskytují v egyptologii. Praktikovat Magii Khem znamená převzít představy, které mají vývoj několika tisíci let. V magických kruzích ale v poslední době jsou snahy začlenit do své praxe právě i poznatky z egyptologie. Právě pro bližší pochopení fenoménu, jakým je magie Khem, protože některým z nás, tedy včetně mé maličkosti, nestačí na moderní magii navléci pouze reálie Khem. 

Obecně se mluví o tzv. složkách duše. Jenomže staří egypťané nevnímali duši, jak ji ovlivnění křesťanstvím a Jundem vnímáme my. Pokud si uděláme jasno v tomto, lépe pochopíme i pasáže z Knihy mrtvých a i onen rituál vážení srdcí, který praktikující adept magie občas podstupuje. Nežli o složkách duše je přesnější mluvit o projevech člověka a dá se vypůjčit i moderní slovo osobnosti v různých rovinách existence. 


Hau představuje hmotné tělo, nikoli podřadnou schránku a jeho péči je potřeba věnovat úsilí a pozonost, nejenom posmrtně, ale i za života. Jeho zničení či ohrožení vedlo k ohrožení 
sah, vznešeného těla v zásvětí. Měli rozvinuté lékařství, nebyli marní pokud jde o kosmetiku a khemetiáni vytvořili khemetiánskou jógu na základě pozic soch a rytin. Tato magie má jisté nároky i na pěstování hmotné schránky.

Ib, hati srdcebylo hlavním orgánem těla, zdrojem myšlení, emocí. Zdá se, že ryzí racionalita tolik v kurzu nebyla. Maat promlouvala v srdci, srdce rozohodovalo o osoudu při vážení srdcí. AC ovlivněná magie s ním spojuje Pravou vůli. Vůbec člověka ovlivněného Khem poznáte podle toho, jak mluví o srdci. 

Ren jméno, které představovalo obrovskou sílu slova. Však pravá jména bohů nikdo nezná. Pouze Eseth poznala tajné jméno Ra. Jméno má sílu, adept magie tak stojí před úkolem o svá jména pečovat a také, musí si zvolit jedno jméno, které nikomu nesvěří, což je úkol nesmírně těžký.

Šut stín byl ochranou, stínem v obličeji, bezpečím, chrámem Boha, po smrti člověka mohl být jeho přízrakem. Vyslat k němkomu stín by v tomto pojetí bylo vyslat k němu ochranu.

Je potřeba myslet na to, že všechny tyto projevy osoby by měly fungovat ve všech rovinách. 

Ka (možná i Ku) je éterickým dvojníkem, nositelem života, předává se z otce na syna plozením. Invoka, příjem Ka.  Ka čeká po smrti cesta do zásvětí a musí najít svojí cestu. Práce s Ka je základem magie Khem. 

Ba božská a napřirozená moc, posvátné zvíře, nabývá podoby, jaké si přeje. Pokud Ba opouští člověka, tak ten ztrácí vědomí. Udržuje nás při vědomí existence a po smrti nebo v jiných sférách pokračuje v zosobnění fyzických a psychických síl. 

Ach blažený zesnulý, když Ka projde cestou, spojí se se svojí Ba, nastává podoba původní. Proces magický, jak dát se dohromady, protože přechod ze sféry do sféry nastává pro každou část trochu jinak. Tento proces stojí za podrobný rozbor, protože směřuje k tomu, co je smyslem magie, celistvosti osobnosti. 

Tento můj příspěvek je strohejší, obsahuje fakta, na které by si měl chtějící se vydat touto cestou zvyknout a sám začít sám studovat některé záležitosti týkající se egyptologie. 


Žádné komentáře: