8.1.20

Osobní časový cyklus

Konec kalendářního roku bývá obdobím bilancování.  Možná se jedná o vliv starých pohanských časů, když 21. 12. byl zimní Slunovrat,  který se pojí s cyklickým časem.
Je již novodobou tradici, že do nového roku si lidé berou na sebe další předsevzetí. Není vůbec špatné využit tohoto období nejenom k bilancování, tedy toho, co se povedlo, toho, co se pokazilo a i toho, s čím se hnout nepovedlo. Úplně ideální je započít proces uvědomování si příčin, proč se něco nepovedlo. Jestliže přijdeme na příčinu, bude jednoduché stanovit si, co konkrétně změnit. Ono je velmi fajn, stanovit si  cíl, ale v ruku v ruce s tím by mělo být i jasné, co se pro to má udělat.

Když hledáme příčinu toho, proč se nám něco nepovedlo, je potřeba trochu pátrat, pochopitelně u sebe.  Mám osobní zkušenost, že každá změna začíná u nás samotných. Je na místě si ve vztahu k tomu, co se nám nedaří, položit si několik otázek:

Jaké emoce vnímáme? - popsat si je, pojmenovat a zamyslet se, co je na překážku

Reaguje nějakým způsobem naše tělo? - jak se tváříme, bolest části těla, chtění určitého pohybu

Vnímáme, co nám říká intuice? Pokud ano, umíme ji poslechnout?

Co mně motivuje ke změně?

Jaké logické kroky vedou ke změně?

A jedna neotázka, vymyslet něco nevšedního pro změnu, jednoduše zapojit kreativitu.

Když si pojmenujeme to, co nás brzdí, proč podléháme vlivům vedoucím k neúspěchu, je potřeba si vymyslet nějaká opatření, co změnit, abychom přerušili tyto neblahé vlivy.
Poté by bylo fajn zapracovat na motivaci a stanovit si cíle, které je fajn rozvést do menších kroků.
 

Žádné komentáře: